„Pupa koumá svět vyšla i na Islandu,“ říká o interaktivní vzdělávací pomůcce její zakladatelka

21. červenec 2022

Že nevíte, kdo je Pupa? To se může už brzy změnit. Pupa je totiž zábavný kluk, průvodce interaktivní vzdělávací pomůckou pro děti Pupa koumá svět, kterou vytvořili Romana Chalupová ve spolupráci s Davidem Najbrtem a dalšími odborníky. O jejím vývoji, i o tom, jak konkrétně může pomoci dětem se zrakovým postižením, jsme si povídali přímo s její zakladatelkou Romanou.

Co bylo prvotním impulzem pro vznik této pomůcky?

Úplně prvním impulzem byla zpětná vazba od rodičů na naši předešlou pomůcku Nanoušovy lumpárny. Koncept pomůcky se však líhnul postupně. Celý rok jsme ji konzultovali s odborníky z praxe a studovali specifika dětské hry. Velkým přínosem pro nás byla i účast v soutěži SozialMarie, která nám pomohla o projektu přemýšlet jinak. A pak také konzultace s PaedDr. Markétou Skalickou, garantkou celého projektu. David Najbrt poté navrhl podobu a já jsem připravila grafický návrh, který jsme neustále konzultovali s odborníky z různých oblastí práce s dítětem. Projekt jsme zahájili těsně před pandemií.

 Pro jaké děti je pomůcka určená? Je vhodná i pro ty úplně nevidomé?

Pupa koumá svět je interaktivní vzdělávací pomůcka. Sada obsahuje čtyři knihy, papírového panáčka, který se jmenuje Pupa a je průvodcem dětí, obrázkové karty, reálné předměty představující nábytek dětského pokoje, papírový pokoj, manuál pro rodiče a černý list k práci s knihami. Pomůcka je určena pro rodiny s dětmi raného věku (od 3 do 7 let) se zrakovým postižením, s poruchou autistického spektra, neurologickým postižením, mentálním a pohybovým postižením. Při tvorbě pomůcky jsme propojili poznatky z oblasti práce s dětmi se zrakovými potížemi a práce s dětmi v oblasti autistického spektra a jiných komunikačních potíží. Zaměřili jsme se na témata, která jsou společná a velmi důležitá pro vývoj všech dětí, ale zároveň respektují jejich vzdělávací potřeby. Pro nevidomé děti tato pomůcka vhodná není, protože tato skupina dětí má specifické vzdělávací potřeby, které Pupa naplňuje jen z malé části. 

Pupa se skládá z různorodých prvků. Na jakém principu funguje?

Pomůcka dětem usnadňuje přechod z období tzv. funkční hry ke hře symbolické a nabízí nejen potřebnou strukturu a přehlednost, ale i přesah do běžného života. Při učení a hře rodiče s dítětem uplatňujeme princip názornosti a vlastní zkušenosti. Součástí pomůcky jsou obrázkové karty, které dětem pomáhají právě svou názorností. Dítě si je přikládá do knihy a ověřuje si tak, že jde o stejný obrázek. Součástí jsou i 3D předměty. Jde o zmenšený funkční model nábytku dětského pokoje. Vlastní zkušenost s reálnými předměty dětem napomáhá porozumět tomu, jak fungují, a následně lépe porozumět i jejich obrazu v knize.

Pupa koumá svět je interaktivní vzdělávací pomůcka, která obsahuje čtyři knihy

Proč se vlastně průvodce a hlavní hrdina jmenuje zrovna Pupa? Je to kluk, holka, nebo na tom nezáleží?

Pupa je kluk, je průvodce knihami. Ukazuje dětem, co můžou najít na louce, co má doma, nebo společně objeví farmu. Součástí jsou i obrázkové karty s tvářemi emocí, se kterými se děti postupně seznamují. Každá emoce má jinou barvu vlasů, což dětem napomáhá při jejich rozlišování. A jeho jméno? To vzniklo při domácí hře s naší dcerou. 

Mohou si s pomůckou děti hrát samy, nebo je nutná asistence?

Záleží na dítěti, pomůcka je koncipována pro práci rodiče s dítětem.

Pupa nabízí seznámení s více prostředími. Které světy si díky němu mohou děti „osahat“?

Každá kniha se zaměřuje na jinou oblast. Pupa koumá svět na louce se zaměřuje především na rozvoj dítěte v oblasti zrakového a hmatového vnímání. Pupa koumá svět doma na oblast prostorové orientace, Pupa koumá svět na farmě rozvíjí u dětí porozumění vztahům mezi věcmi. A Pupa koumá svět – a co u toho prožívá na porozumění vlastním emocím.

Mají knížky přesah do skutečného života?

První kniha může rodiče a děti inspirovat k tomu, že půjdou společně na louku a budou hledat broučky. Mohou si k tomu vzít třeba i lupu. Druhá kniha je zaměřená na rozvoj sebeobsluhy u dětí – jak si ustlat postýlku, dát ramínka do skříně. Třetí kniha zase může inspirovat k návštěvě venkova, farmy. Jít se podívat na zvířátka, a propojit tak poznatky z běžného života s tím, co vidí v knize. A emoce? To je určitě velké téma pro všechny děti.

Mohou se díky Pupovi něco naučit i sami rodiče?

Rodič je zde pro dítě partnerem a tím, kdo vede. Řídí se svou intuicí a vybírá pro dítě nejlepší způsob učení. K tomu má manuál, který nabízí tipy a inspiraci, jak pracovat s pomůckou. Přesah do běžného života vidíme v tom, že rodiče mohou podle pomůcky upravit dítěti reálný pokoj. Lépe také porozumí tomu, jak jejich dítě vidí, ale i jakou potřebuje strukturu při hře, v prostoru a v životě. 

V jakém ohledu vám s realizací nápadu pomohla Světluška?

Pomůcka vznikla právě i díky podpoře Fondu Kaufland, jehož prostřednictvím přerozděluje Světluška finance získané od dárců ve vánoční sbírce Kaufland. Díky této podpoře teď k pomůcce vytváříme videonávody pro rodiče. A, co je důležité, i díky této podpoře můžeme 175 sad darovat pracovištím a rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Rodiny obdrží pomůcku zdarma. Dalších 75 sad věnujeme pracovištím a rodinám, které se věnují dětem s poruchou autistického spektra a s dalšími komunikačními poruchami.

 Kde je možné pomůcku sehnat? Dá se objednat i na internetu?

K prodeji máme jen 50 kusů. Pomůcka se dá objednat na našich stránkách www.nanous.cz za sponzorovanou cenu, a to díky podpoře našich donátorů a nadací.

Pupu využívá i klientská rodina ze Společnosti pro ranou péči (pobočka Brno)

Chtěli byste Pupu někdy představit i v zahraničí? Je princip pomůcky přenositelný i do jiných zemí a kultur?

Pupa koumá svět vyšel i na Islandu a vydáváme ho také v angličtině. Rádi bychom jej prezentovali na zahraničních konferencích.

Jistě jste už přemýšleli nad tím, jak nápad dále rozvíjet. Plánujete v budoucnosti přidávat třeba nová prostředí a prvky?

Nápadů máme spoustu, ale hlavní otázkou je vždy financování. Uvidíme, co se v budoucnu povede.

Pupa koumá svět si můžete nově zapůjčit také v naší Půjčovně kompenzační pomůcek.

Spustit audio