Osvětlujeme dotazy všem těžce zrakově postiženým lidem a osobám o ně pečujícím, kteří si jednoduše nejsou jisti. Jisti v otázkách týkajících se například příspěvku na pořízení kompenzační pomůcky, nároku na průkaz ZTP a ZTP/P, vyřízení příspěvku na péči, souběhu invalidního důchodu a zaměstnání, příspěvku na bydlení či dávek v hmotné nouzi. Pomáháme najít cestu k odbornému pracovišti v místě bydliště, kde může člověk se zrakovým postižením najít zázemí a potřebné služby.

Rodiče zrakově postižených dětí a teenagerů se u nás mohou poradit ohledně podpůrných opatření ve školství a získat kontakty na odborná pracoviště stejně jako sportovní a volnočasové organizace. K otázkám, které vás mohou pálit, se dostane naše kolegyně Nicole Fryčová každý den prostřednictvím emailu a vybrané dny v týdnu také po telefonu.

Komu je Osvětlovna určena?

Osvětlovna je určena všem lidem s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným zrakovým postižením bez ohledu na věk a lidem o zrakově postižené pečující (rodiče, opatrovníci a odborníci). Služeb Osvětlovny mohou využít i pracovníci organizací, které pečují o lidi se zrakovým postižením, aby se lépe zorientovali v jejich životní situaci.

S čím vám může Osvětlovna pomoci?

Osvětlovna pomůže nalézt odpovědi na otázky týkající se:

 • kompetencí a dostupnosti odborných služeb pro lidi s těžkým zrakovým postižením ve všech věkových skupinách dle jejich aktuálních potřeb
 • pořízení kompenzační pomůcky, získání příspěvku od úřadu práce či odvolání proti rozhodnutí úřadu práce
 • nároku na vyřízení průkazu ZTP a ZTP/P a příspěvku na mobilitu
 • informací o příspěvku na péči a pomoc s jeho vyřízením
 • invalidních důchodů
 • dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc)
 • státní sociální podpory, která zahrnuje příspěvek na bydlení, porodné, příspěvek v rodičovství a další příspěvky
 • podpory zaměstnávání zrakově postižených a role úřadu práce v této věci
 • podpůrných opatření ve školství a role speciálně pedagogických center pro zrakově postižené žáky a studenty
 • podpory nadací a nadačních fondů
 • krátkodobé a dlouhodobé výpůjčky kompenzační pomůcky
 • státního příspěvku u operátorů
 • problémy s přístupností veřejných budov a služeb

Pokud si nejste jisti, zda vám s vaší situací můžeme poradit, neváhejte se na nás obrátit. Pokud vámi požadovaná pomoc nespadá do působnosti Osvětlovny, rádi vás odkážeme na jinou službu, kde vám budou umět pomoci.

Osvětlovna není sociálně právní poradnou a nejedná se o sociální službu. Osvětlovna je zde proto, aby pomohla lidem se zrakovým postižením a jejich blízkým získat pevnou půdu pod nohama v životní situaci, která je pro ně nová, tíživá či nepřehledná. Osvětlovna je tady proto, aby snížila počet lidí, kteří nevědí.

Jak můžete služeb Osvětlovny využít?

Osvětlovnu můžete kontaktovat dvěma způsoby:

Kdo vám bude v Osvětlovně k dispozici?

Mgr. Nicole Fryčová

V červnu roku 2021 úspěšně dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její diplomové práce byly nepojistné sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením a související aspekty, kdy se dopodrobna věnovala otázkám příspěvku na péči, příspěvku na zvláštní pomůcky, příspěvku na mobilitu a průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P). V listopadu 2021 začala pracovat v sociálně právní poradně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Praze, kde působí dodnes. Od února 2022 působí na Odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se věnuje zejména otázkám přístupnosti. Od listopadu 2020 je předsedkyní Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. Ve volném čase se věnuje osvětové činnosti o životě se zdravotním postižením. Rovněž ji baví sport, v roce 2012 se účastnila Paralympijských her v Londýně, kde soutěžila v 6 individuálních plaveckých disciplínách. Kromě plavání má ráda rychlochůzi, lyžování či cyklistiku. Ve volném čase poslouchá audioknihy a podcasty a tráví čas s rodinou.

Přála by si, aby lidé s jakýmkoliv postižením byli bráni jako běžná součást společnosti, aby se nezapomínalo na jejich potřeby, nebyli často řešeni až na posledním místě a aby společnost nebyla plná předsudků vůči těmto lidem. Sama se narodila s těžkým zrakovým postižením.