Půjčovna kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení

Otevřeli jsme novou Půjčovnu kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení. Vybrané kompenzační pomůcky i sportovní vybavení je možné si zapůjčit krátkodobě i dlouhodobě podle typu pomůcky a zdůvodnění výpůjčky. Výpůjčky kompenzačních pomůcek budou bezplatné a klient bude hradit pouze jednorázový servisní poplatek. Zapůjčení sportovního vybavení je zpoplatněno v závislosti na délce výpůjčky, stále ale výhodně tak, aby i na tento druh zábavy dosáhl každý.

Komu je půjčovna určena?

Půjčovna je určena všem lidem s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným zrakovým postižením bez ohledu na věk a lidem o zrakově postižené pečující (rodiče, opatrovníci a odborníci). Vypůjčit si potřebnou pomůcku může kdokoliv, kdo vzhledem ke svému hendikepu danou pomůcku potřebuje. Potřebnost pomůcky následně potvrdí Čestným prohlášením, které je součástí Smlouvy o výpůjčce. Služeb půjčovny mohou využít i neziskové organizace, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením a pomůcku či sportovní vybavení potřebují pro přímou práci se svými klienty nebo pro osvětové a vzdělávací účely. 

Na jak dlouho je možné si pomůcku půjčit?

“Chci zkoušet” - délka výpůjčky až 1 měsíc

Tento typ výpůjčky je určen zejména milovníkům novinek, kteří si chtějí nový kousek, který je obvykle nákladný, nejprve dobře vyzkoušet a teprve potom se rozhodnout. Vhodný je také pro ty, co se rozhodují, jakou pomůcku vybrat, než si zažádají o příspěvek, nebo koupí jako samoplátci. 

“Mám zažádáno o příspěvek a zatím pomůcku nemám” - délka výpůjčky až 9 měsíců

Tento typ výpůjčky je určen těm, kteří měli vlastní pomůcku, ale rozbila se jim a čekají na příspěvek na pomůcku novou, nebo na servis. Také pro ty, kteří mají požádáno o příspěvek od úřadu práce, ale čekají na vyřízení žádosti a pomůcku potřebují.

“Propadl jsem sítem vyhlášky, ale pomůcku přesto potřebuji.”, “Pomůcku potřebuji jen na určitý čas a pořizovat by se ji nevyplatilo.” - délka výpůjčky až 12 měsíců nebo dle dohody

Tento typ výpůjčky je určen zejména lidem, kteří mají těžké zrakové postižení, nebo se jejich zrak výrazně zhoršuje, ale nemají za současného stavu nárok na příspěvek od úřadu práce. Pomůcku si mohou na delší dobu vypůjčit i ti, kteří ji potřebují pouze dočasně, například na školní rok. Naší podmínkou je, aby zájemce o pomůcku zdůvodnil, proč volí výpůjčku před pořízením pomůcky vlastní z příspěvku na zvláštní pomůcku od úřadu práce nebo v rámci podpůrného opatření, jde-li o žáka či studenta.

Co je možné si v půjčovně vypůjčit?

Katalog pomůcek v půjčovně neustále doplňujeme podle toho, o jaké pomůcky je zájem nebo jaké novinky přicházejí na trh. Aktuální katalog pomůcek najdete v vpravo v menu na této stránce pod názvem “Prohlédnout katalog”.

Jak probíhá výpůjčka?

  1. Pokud se rozhodnete k vypůjčení, je třeba vyplnit nejprve rezervační formulář ZDE (Možné je také zatelefonovat a rezervační formulář s vámi vyplní pracovník půjčovny po telefonu). 
  2. Potvrzení o přijetí rezervace vám zašleme emailem, nebo SMS. Je-li pomůcka k dispozici, potvrdí pracovník půjčovny možný termín výpůjčky.
  3. Jakmile je pomůcka připravena k výpůjčce, spojí se s vámi pracovník půjčovny telefonicky nebo emailem a seznámí vás s pravidly a podmínkami výpůjčky, domluví podrobnosti od podpisu Smlouvy o výpůjčce, přes úhradu jednorázového poplatku, až po doručení i vrácení vybrané pomůcky.  
  4. V průběhu užívání pomůcky vás bude znovu kontaktovat pracovník půjčovny, aby ověřil, zda je vše v pořádku. 

Dokumenty ke stažení (platné k 1. 5. 2021):

Zásady ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.

Smlouvu o výpůjčce s námi bude možné podepsat pomocí chytrého telefonu bez nutnosti tisknout a posílat poštou.

Co když se s pomůckou něco stane?

Věříme, že vám bude pomůcka dobře sloužit a budete ji používat pro účely, ke kterým je určena. Pokud se vašim zacházením pomůcka, zničí, ztratí či bude odcizena, budeme od vás požadovat  náhradu škody až do výše zůstatku odpisové částky/hodnoty pomůcky. V případě odstranitelné závady způsobené nesprávným zacházením, bude na vás požadována náhrada za opravu pomůcky. Prosím, myslete na to, že pomůcka může i po vaší výpůjčce někomu dalšímu výrazně zlepšit kvalitu života.

Kolik zapůjčení kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení stojí?

Vypůjčení kompenzační pomůcky je bezplatné a vy platíte pouze jednorázový servisní poplatek. Servisní poplatek je použit výhradně jako příspěvek na pokrytí nákladů na přípravu pomůcky pro dalšího zájemce. 

Výše jednorázového servisního poplatku:
Kamerové lupy, počítače, tablety a mobilní telefony - 400 Kč
Ostatní pomůcky - 200 Kč

Sportovní vybavení vnímáme jako prostředek k zábavě a volnočasovým aktivitám, proto jsou pravidla pro výpůjčku nastavená odlišně od výpůjčky kompenzačních pomůcek. Vypůjčení sportovního vybavení je zpoplatněné a je možné zapůjčit nejdéle na 2 týdny. V opodstatněných případech je možné tuto dobu prodloužit, pokud není vybavení rezervované k další výpůjčce.

Cena půjčovného sportovního vybavení:
Jednorázový servisní poplatek - 400 Kč

Mohu darovat nepoužívanou pomůcku do půjčovny?

Ano, je skvělé, že pomůcky mohou pomáhat i poté, co u jednoho uživatele již splnily svůj účel. Máte-li kompenzační pomůcku, které je stále plně funkční, nepotřebujete ji a chtěli byste ji darovat, obraťte se na pracovníka půjčovny. Děkujeme!

Půjčovna kompenzačních a sportovních pomůcek je realizována jako projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu financovaný ze sbírky Světluška prostřednictvím partnerského fondu Kaufland.