Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, prostřednictvím kterého nadační fond podporuje těžce zrakově postižené osoby všech věkových skupin. A to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání.

Nadační fond vyhlašuje jednou ročně Hlavní grantové řízení pro organizace a v průběhu celého roku přijímá žádosti jednotlivců. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje jak v případě Hlavního grantového řízení, tak v případě grantových programů pro jednotlivce nezávislá odborná komise.