Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, prostřednictvím kterého nadační fond podporuje těžce zrakově postižené osoby všech věkových skupin. A to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání.

Nadační fond ze sbírky Světluška podporuje v průběhu roku žádosti jednotlivců. Celoroční podpora ze Světlušky prostřednictvím fondu Kaufland je otevřená i menším projektům organizací. Každoročně také vyhlašuje Hlavní grantové řízení, ze kterého míří podpora organizacím z celé republiky na projekty většího rozsahu.