Roman Kabelka, lektor workshopu Teorie digitálního audia

Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, prostřednictvím kterého nadační fond podporuje těžce zrakově postižené osoby všech věkových skupin. A to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání.

Nadační fond vyhlašuje jednou ročně Hlavní grantové řízení pro organizace a v průběhu celého roku přijímá žádosti jednotlivců. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje jak v případě Hlavního grantového řízení, tak v případě grantových programů pro jednotlivce nezávislá odborná komise.

Grantové řízení pro organizace

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně v rámci Hlavního grantového řízení. Žádosti posuzuje osmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků.
Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách Hlavního grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro organizace ze sbírky Světluška.

Žadatel předkládá žádost výhradně prostřednictvím on-line formuláře dostupného zde.

Dokumenty ke stažení:

Hlavní grantové řízení pro rok 2020 bude vyhlášeno do 31. 8. 2019.

Grantové řízení pro jednotlivce

Jednotlivci mohou překládat žádosti o nadační příspěvek v průběhu celého roku, pouze v případě studijních stipendií lze žádat v rámci vyhlášené grantové výzvy jednou ročně.
Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá šestkrát ročně. Termín nejbližšího zasedání je 1. 4. 2019 a projednány budou žádosti, které jsme obdrželi kompletní do 10. 3. 2019. Další zasedání hodnotící komise je plánováno na začátek června, projednány budou žádosti, které obdržíme kompletní do 12. 5. 2019.
Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška.

Žadatel předkládá žádost formou:
• on-line žádosti dostupné zde
• písemně na příslušném formuláři, který je volně dostupný ke stažení níže

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 18. 3. 2019):

Kontaktní osoby:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Michaela Pošvářová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email: michaela.posvarova@rozhlas.cz, granty@rozhlas.cz  

Manažerka nadačních příspěvků - kontakt pro neziskové organizace
Monika Pailová
Tel.: 221 551 213, 739 679 576
Email: monika.pailova@rozhlas.cz 

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.