Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, prostřednictvím kterého nadační fond podporuje těžce zrakově postižené osoby všech věkových skupin. A to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání.

Nadační fond vyhlašuje jednou ročně Hlavní grantové řízení pro organizace a v průběhu celého roku přijímá žádosti jednotlivců. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje jak v případě Hlavního grantového řízení, tak v případě grantových programů pro jednotlivce nezávislá odborná komise.

Grantové řízení pro organizace

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně v rámci Hlavního grantového řízení. Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků. Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách Hlavního grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro organizace ze sbírky Světluška.

Žadatel předkládá žádost výhradně prostřednictvím on-line formuláře dostupného zde a to do 31. října 2019. Poté již nebude možné žádosti přijímat.

Harmonogram grantového řízení na rok 2020

  • 11. 9. 2019 – oficiální vyhlášení Hlavního grantového řízení na rok 2020
  • 11. 9. - 31. 10. 2019 - příjem žádostí do grantového řízení
  • listopad 2019 - formální hodnocení žádostí
  • prosinec 2019 - věcné hodnocení žádostí
  • leden 2020 - vyhlášení výsledků HGŘ 2020, podpisy Smluv o poskytnutí nadačních příspěvků

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

Dokumenty ke stažení pro příjemce:

Grantové řízení pro jednotlivce

Jednotlivci mohou předkládat žádosti o nadační příspěvek v průběhu celého roku, pouze v případě studijních stipendií lze žádat v rámci vyhlášené grantové výzvy jednou ročně. Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá šestkrát ročně. Termín nejbližšího zasedání je 28. 11. a projednány budou žádosti, které obdržíme kompletní do 3. 11. 2019Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška.

Žadatel předkládá žádost formou:
• on-line žádosti dostupné zde
• písemně na příslušném formuláři, který je volně dostupný ke stažení níže

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 9. 4. 2019):

Kontaktní osoby:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Michaela Pošvářová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email: michaela.posvarova@rozhlas.cz, granty@rozhlas.cz  

Manažerka nadačních příspěvků - kontakt pro neziskové organizace
Monika Pailová
Tel.: 221 551 213, 739 679 576
Email: monika.pailova@rozhlas.cz 

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.