Velký zájem o naše kurzy prostorové orientace je důkazem toho, jak citelně toto vzdělávání chybí, říká odborná lektora Olga Buriánková

9. srpen 2023

Věděli jste, že se školství a sociální služby v České republice dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborných pracovníků, kteří se věnují problematice prostorové orientace?  Proč tomu tak je a jak se to snaží změnit Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, nám v rozhovoru prozradila odborná lektorka Olga Buriánková.

Olgo, mohla byste nám říci více o tom, proč u nás stále chybí pracovníci, kteří se zabývají prostorovou orientací?

Absence vyškolených odborných lektorů a asistentů je důsledkem toho, že celou řadu let téměř neprobíhaly odborné kurzy, kde by se tyto dovednosti předávaly. V roce 2008 ukončil svou činnost Institut rehabilitace zrakově postižených při Univerzitě Karlově, který pořádal dlouhá léta pod vedením Mgr. Pavla Wienera kurzy prostorové orientace a vyškolil celou řadu instruktorů. Po něm uspořádaly tento kurz Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci v rámci celoživotního vzdělávání. Jedním z posledních kurzů byl „Projekt specializace pedagogických pracovníků prostorové orientace zrakově postižených“ pořádaný SONS ČR. Probíhal od února roku 2011 až do ledna roku 2013 a podle závěrečné zprávy uspělo z 63 frekventantů u zkoušek 59. Tento kurz byl ale mnohými odborníky značně kritizovaný pro neodbornost a použité výukové metody. Jediný subjekt, který kurzy instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých v současné pravidelně pořádá, je OPS Tyfloservis. Jde ale o interní kurzy, které jsou otevřené výhradně pro zaměstnance.

 

S vaším projektem právě na tuto nepříznivou situaci v České republice reagujete ─ rozhodli jste se zaměřit na celoroční výcvik instruktorů a jejich asistentů v prostorové orientaci a samostatného pohybu nevidomých a zrakově postižených, který v hlavním grantovém řízení podpořila i Světluška. Aktuálně máte za sebou kratší kurz asistentů instruktorů. Kolik účastníků se na kurz přihlásilo? A z jakých byli organizací?

 Na kurz se přihlásil větší počet zájemců, než byla jeho kapacita – původně jsme počítali s deseti účastníky, ale pro velký zájem jsme počet zvýšili na maximálních 12. Účastníci jsou z různých pracovišť, ale dbali jsme na to, aby měli všichni přímý kontakt s cílovou skupinou, tedy nevidomými a slabozrakými. Jednalo se o pracovníky z organizací EDA cz, z. ú., služba rané péče, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (Centrum Carolina UK a Centrum UPOL) a LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. a OPS TyfloCentrum Praha a Brno. Kurzu se dále zúčastnila učitelka a asistentka ze Základní školy speciální a praktické školy v Táboře a studentka speciální pedagogiky, která se již několik let účastní pravidelně letních táborů pro nevidomé děti ve Veverské Bítýšce.

 

Jak samotný kurz probíhal? Mohla byste jej našim čtenářům přiblížit?

Kurz začal 2. března tohoto roku a skončil 21. května. Celkem proběhly čtyři setkání v průběhu prodloužených víkendů. Kurz čítal 91 hodin a jednalo se o „Seznámení se základy prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých“. Kurz vedly dvě instruktorky s mnohaletou praxí. Na některá témata byli pozváni i další odborníci (např. na téma tyflografika, pedagogika dětí,…). Setkání byla rozdělena na teoretické a praktické části, které se střídaly (v tomto případě bylo té praktické o mnoho více). Frekventanti si vše zkoušeli v klapkách a během těchto cvičení se natáčela videa. Každý večer jsme pak společně probírali videorozbor jejich případných chyb a ukazovali jsme si různé situace, do kterých se mohou (stejně jako oni) dostat i jejich klienti. Všichni si ze začátku vyzkoušeli jak roli nevidomého, tak roli průvodce. V druhé polovině kurzu také roli instruktora nevidomého. Zaměřili jsme se zejména na pohyb s průvodcem, nácvik technik chůze bez pomůcek a průvodce, nácvik technik chůze s bílou holí a na výuku jednoduchých interiérových tras. Tedy přesně na to, co by oni v budoucnu mohli také samostatně, nebo pod dohledem praktikujícího instruktora provádět.

"V druhé polovině kurzu jsme zkoušeli také roli instruktora nevidomého. Zaměřili jsme se zejména na pohyb s průvodcem, nácvik technik chůze bez pomůcek, nácvik technik chůze s bílou holí a na výuku jednoduchých interiérových tras," říká Olga Buriánková

 Můžete se, prosím, podělit o zpětné reakce účastníků?

Zde bych se moc ráda podělila o doslovný přepis jedné zpětné vazby našeho klienta, která nám udělala velikou radost.

„Už dlouho se mi nestalo, že bych byla během kurzu tak moc nadšená. Víc prakticky si výuku nedokážu představit. Podíl teorie a praxe byl naprosto skvěle zvolený. Lektoři se snaží být vždy naprosto důslední, ale s citem. Vždy jsem se cítila bezpečně a cítila pokrok, který mě motivoval a hnal dál.“

Co účastníky kurzů aktuálně čeká?

16. a 17. června proběhly závěrečné zkoušky, které jsou složeny ze tří dílčích. A to z výroby interiérového hmatového plánku, písemného testu z teorie a z praktické zkoušky, kdy měli frekventanti za úkol naučit skutečného nevidomého klienta interiérovou trasu. Pro většinu účastníků kurzu byly zkoušky úspěšné – písemný test úspěšně napsali napoprvé všichni a oprava praktické zkoušky čeká na tři účastníky. Rovněž ještě nemáme odevzdané všechny hmatové plánky. Oprava a odevzdání plánku plánujeme na konec srpna, takže se těšíme, že do nového školního roku vstoupíme již s několika hotovými asistenty instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých.

 

Zde si účastníci zkouší, jak správně udržovat přímý směr na cestě

Kromě krátkého kurzu připravujete i dlouhodobý kurz instruktorů, který je naplánován na podzim letošního roku. Trvat bude až do léta 2024. V jaké fázi jsou přípravy a na co se mohou jeho účastníci těšit?

Dlouhodobý kurz odstartuje 5. října. Bude probíhat během deseti prodloužených víkendů a v současné době je kapacita kurzu již naplněna. Ze strany lektorů probíhají přípravné práce na přednáškách a prezentacích a samozřejmě na výběru vhodných lokalit na procvičování praktických dovedností. To mnohdy znamená dlouhé prohlížení map a následné nachození mnoho kilometrů místy, kde si myslíme, že by se jednotlivé techniky daly dobře procvičovat. Někdy slavíme úspěch, ale někdy to také dopadne tak, že po celodenním běhání v horku zjistíme, že cesty jsou v reálu příliš poškozené, obrubníky nízké, na ulici je příliš mnoho výmolů pro začátečníky a mnoho jiných překážek, takže další den začínáme znovu. V dlouhodobém kurzu bude daleko více praktických dovedností procvičováno v exteriérech, kde je potřeba dohledat daleko více lokalit. Oproti krátkému kurzu se frekventanti toho dlouhého mohou těšit nejen na větší množství praktických cvičení, ale také na témata, která v prvním nezazněla. Jako je například problematika chůze s vodicím psem, chůze podle GPS navigace, prostorová orientace v extrémních podmínkách a mnoho dalšího.

Kromě výše zmiňovaných kurzů je vaším cílem znovu nastartovat ucelený systém vzdělávání a podpory instruktorů i prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých, aby se obnovil i pracovní trh s touto profesí. Kromě školení nových instruktorů v České republice totiž vždy chyběla vzájemná propojenost organizací poskytujících tuto službu. K tomu mají pomoci i webové stránky www.prostorovaorientace.cz. Kdy budou spuštěny, pro koho budou určeny a jaké informace na nich lidé najdou?

Na našich webových stránkách zatím pracujeme a připravujeme je ke spuštění. Spolupracujeme s firmou, která je vytváří a společně doufáme, že během září budou spuštěny. Určené jsou pro odbornou i širokou veřejnost a do budoucna si od nich slibujeme větší propojení mezi odborníky nejen z oboru tyflopedie. Kromě informací o kurzech by měly obsahovat také poradnu a kalendář s informacemi o konání zajímavých akcí, jako jsou například konference, pořádané pobyty, dny otevřených dveří. Moc bychom si přáli, aby obsahovaly souhrnné informace, které budeme moci všichni vzájemně sdílet.

 

 

 

Spustit audio