Klienti se mezi sebou různě špičkují, soutěžili i s Danou Batulkovou, říká ředitelka Střediska Dědina

5. květen 2021

Máte doma skleněnou vánoční ozdobu, nebo legendární křišťál pro Světlušku? Pokud ano, obojí bylo ručně zkompletováno právě ve Středisku Dědina. S jeho ředitelkou Naďou Modráčkovou jsme si povídali o tom, co vlastně Dědina svým zrakově postiženým klientům nabízí, o nové masérně a klišé spojeným s nevidomými maséry, ale i zážitcích, na které s úsměvem a ráda vzpomíná.

Středisko Dědina umožňuje nevidomým slabozrakým absolvovat nejrůznější intenzivní kurzy, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Jaké všechny kurzy v portfoliu máte?

Naše středisko nabízí pět rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT. Konkrétně se jedná o kurzy drátenictví, obsluhy počítače, pomocné práce v keramické dílně, tkalcovské dílně a v kartonážní výrobě. Dále zprostředkováváme kvalifikační kurz akreditovaný MZ ČR Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví.

Kromě rekvalifikačních kurzů, zajišťuje středisko v dílnách i chráněná pracovní místa? Kolik případně takových míst máte?

Chráněná pracovní místa máme nejen v dílnách, ale i v sociální rehabilitaci. Nevidomí a slabozrací kolegové vyučují například sebeobslužné činnosti, klávesnici psaní všema deseti, počítače, dramaterapii, muzikoterapii nebo zdravotní tělocvik. Celkový počet zaměstnanců na chráněných místech je dvaadvacet.

Pod rukama nevidomých právě na Dědině prošlo už mnoho výrobků, které pak Světluška mohla nabízet k prodeji na podporu těžce zrakově postižených. Mezi nimi například legendární křišťál pro Světlušku, v posledních letech třeba skleněné šperky a vánoční ozdoby. Vzpomenete si, jaké světluščí předměty ještě z vaší dílny pustili do světa?

Na legendární křišťál pro Světlušku a následné setkávání u vánočního stánku se stromem plným křišťálu, vánoční ozdoby i šperky klienti rádi vzpomínají. Kromě toho jsme u nás také kompletovali balíčky na Noční běhy Světlušky. Těch se také rádi a v hojném počtu každoročně účastníme.  

Když jste zmínila Noční Běhy a Vánoce, vzpomenete si na nejhezčí zážitek, který jste se Světluškami sama zažila?

Nejhezčí zážitek plný emocí je z Běhů Stromovkou, kdy se tmou vlní nekonečná řeka světýlek. Pak světluščí setkávání na Václavském náměstí, úžas nevidomých u vánočního stromu plného křišťálů. Zvědavost klientů, kolik se prodalo křišťálů, šperků a vánočních ozdob. Vánoční atmosféra připravená týmem Světlušek, opětovné setkání a povídání s patronkami. Zážitků je hodně.

Podporujete takovouto výrobou i další neziskové organizace?

Jiné neziskové organizace nás neoslovily, tudíž nepodporujeme.

S jakými materiály zrakově postižení nejčastěji pracují a jakým dílčím pracím se ve středisku věnují?

V našich sociálně terapeutických dílnách klienti pracují s keramickou hlínou, glazurami, bavlnkami, papírem, kartony, tapetami, dráty, korálky a s nespočtem dalších materiálů. V dílnách se fantazii meze nekladou.

Předpokládám, že během kompletace předmětů v rámci různých kurzů nesedí nevidomí tiše a beze slova. Vzpomenete si na nějaké zábavné „sezení“ nebo nějaké jiné zábavné historky?

Veselo je vždy, klienti mezi sebou soutěží, různě se špičkují, kdo zkompletuje více ověsů, vánočních koulí nebo šperků. První Křišťál pro Světlušku byla patronkou Dana Morávková. Přišla se podívat, jak klienti pracují.  Její návštěva vzbudila velký rozruch v celém středisku, v košíkářské dílně, kde pracují na chráněných místech samí muži si paní Danu přivlastnili a vyzvídali podrobnosti o seriálu ve kterém hraje, pak že seriály sledují jenom ženy. Další patronka, paní Dana Batulková, přijala výzvu klienta Jardy k soutěži v kompletaci křišťálu. Nevyhrála, měla však radost ze svého výrobku. Jarda výrobek zkontroloval, našel chyby a pravil „příště to dáte“. Veselý příběh s dobrým koncem z běhu Stromovkou, kdy se slabozraký klient nechal strhnout davem a utekl svému sportovně zdatnému doprovodu a počkal na něj v cíli.

Zpátky k rekvalifikačním kurzům. Středisko Dědina nabízí nevidomým a slabozrakým kvalifikační masérský kurz. Jak se aktuálně vypořádáváte s přísnými epidemickými opatřeními a realizací masérského kurzu? 

Kvalifikační kurz Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, který byl zahájen v březnu 2020, se vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením protáhl do ledna 2021. Výměna učeben, na kterou přispěla i Světluška, nám nakonec umožnila dodržovat nařízení o počtu osob ve vnitřním prostoru. Bylo zde tedy možné za přísných hygienických podmínek absolvovat praxi masérů. Nový kurz bude snad otevřen od září 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí.

Právě na rekonstrukci učeben vám před nedávnem přispěla i Světluška. Co konkrétně tedy prošlo rekonstrukcí a co nabízí nová masérna oproti té předchozí?

Rekonstrukcí a výměnou prošly menší učebna masérů a velká učebna počítačů. V obou učebnách jsou nové podlahové krytiny, umyvadlo, je vymalováno, vše odpovídá požadavkům bezpečnosti a hygieně. Dále máme radost z nového nábytku, k dispozici teď máme například variabilní stoly k výuce.  Malá učebna počítačů byla rozdělena posuvnou stěnou na dvě části, kde současně probíhá výuka dvou klientů a instruktorů. Nová učebna masérů nabízí větší a světlejší prostor. Je oddělena část, kde probíhá teoretická výuka a výuka praktická. Vešli se tři masérské stoly a tři klekačky na masáž šíje. Každé masérské místo je odděleno zástěnou s věšákem a zrcadlem. Bylo možné rozmístit trojrozměrné hmatové modely k výuce a koupit Oboupohlavní 3D model anatomie svalstva ve tříčtvrteční životní velikosti.

„Nevidomí masér“ je pro společnost poměrně klišé. Mají, myslíte, nevidomí skutečně lepší predispozice se věnovat této činnosti? Pokud ano, proč?

Nemyslím, že by měli lepší predispozice, musí si víc pamatovat, kam co položili, aby to následně našli. Jak někteří říkají „začít myslet systematicky“. Někomu jde lépe učení, někdo je šikovnější manuálně. Kolují zde příběhy, jak někteří trénují rytmus tepání na polštáři. Nebo při masáži paní má suchou pokožku, tak opakovaně přidávám olej a pak řeknu: „vy ale pijete“ a ona: „tak to ne, já jsem abstinentka“.

Jak funguje středisko obecně nyní, v době covidu?

Na Dědině měříme teplotu všem klientům dvakrát denně a zaměstnancům jednekrát denně, stříkáme ruce dezinfekcí, požíváme dezinfekční mýdla, dezinfikujeme kliky, vypínače a vodící linie na chodbách. Klienti pobytové služby bydlí na pokojích samostatně, pravidelně měníme ručníky, utěrky, ložní prádlo. Nakoupili jsme germicidní lampy a každý den dezinfikujeme pokoje klientů, společné prostory, jídelnu a učebny. Dodržujeme nošení roušek a respirátorů. Teď nově testujeme dle nařízení Vlády ČR zaměstnance. Tímto děkuji Světlušce za finanční pomoc na nákup antigenních testů, respirátorů a ostatních ochranných pomůcek. Dík patří i všem klientům a zaměstnancům, že se chovají zodpovědně i po tak dlouhé době všechna přísná nařízení dodržují. 

 

 

 

Spustit audio