Hipoterapie – když doteky léčí

19. říjen 2023

Palata je Domovem, který se stará o seniory se zrakovým postižením. Klientům je zde kromě komplexní péče nabízena i hipoterapie, kterou si díky podpoře Světlušky mohou každý měsíc vyzkoušet jak v individuální, tak skupinové formě. Speciální forma hipoterapie, takzvaná dotyková terapie, kdy člověk na koni nesedí, ale pouze se zvířete dotýká, má velmi dobré výsledky právě u lidí se smyslovou vadou a seniorů vůbec.

Klient vnímá kontakt s koněm všemi dostupnými smysly a tento kontakt, speciálně pak dotyk, pomáhá odbourávat nedůvěru, strach, úzkost, obavy či pocit osamělosti. Kontakt s jakýmkoliv živým zvířetem je pro seniory se zrakovým postižením velkým přínosem, vrací je totiž alespoň na chvilku zpět do života, jaký žili dřív. „S projektem hipoterapie jsme začali v květnu tohoto roku, se spolkem Caballinus, kteří k nám jednou za měsíc zavítají se dvěma koňmi a dvěma terapeuty, jsme se, myslím, poměrně dobře sehráli,“ popisuje pracovnice centra Palata Adéla Kolokočníková a dále doplňuje: „Jednotlivé terapie spočívají v kontaktu koně s klientem, ten vnímá kontakt s koněm všemi dostupnými smysly a tento kontakt, speciálně pak dotyk, mu pomáhá odbourávat nedůvěru, strach, úzkost, obavy či pocit osamělosti. V Palatě hojně využíváme i canisterapii, ale oproti psovi má kůň zcela jinou energii, i prožitek je vzhledem k velikosti zvířete mnohem intenzivnějším zážitkem.  Nutno dodat, že na psa v interiéru je člověk poměrně zvyklý, ale kůň v pokoji je i pro naše zaměstnance velká senzace.“

Hipoterapie v centru Palata

Podle Adély bývají setkání klientů se zvířetem mnohdy překvapením, avšak v dobrém slova smyslu.  „Někteří mají z terapie obavy, přeci jen zvíře nevidí, nemohou odhadnout jeho reakce na jejich dotek a nevědí, zda se jim tato forma terapie bude líbit. Avšak po překonání jsou na sebe pyšní a těší se na další setkání. Lze tedy říci, že na začátku to byla spíše zvědavost, co mnohé klienty na terapii přivedlo, nyní už vědí, jaké to je a zájemců na každý termín máme tolik, že to za jedno setkání nedokážeme se dvěma koňmi odbavit. Jsme moc rádi, má terapie takový úspěch a jsme velmi vděční, že jsme díky nadačnímu fondu ze sbírky Světluška mohli projekt zrealizovat a nezůstal jen na papíře.,“ říká Adéla.

„Kontakt s jakýmkoliv živým zvířetem je pro naše klienty velkým přínosem. Vrací je alespoň na chvilku zpět do života, jaký žili dřív. Naším cílem je se tomu co nejvíce a nejčastěji přiblížit. Možná jeden příklad s jednou velmi introvertní klientkou, která spíše preferuje poslech audio knih a její komunikace je poměrně omezená. Ten den po proběhlém sezení je jako vyměněná, usmívá se a je celá rozjařená, rozhodně u ní zaznamenávám nejvýznamnější změny za tu dobu, co tu je,“ hodnotí psychoterapeut MUDr. Martin Cikhart.

 

 

 

 

 

Spustit audio