Žáci liberecké základní školy načítají zrakově hendikepovaným dětské knížky

6. duben 2023

Nejlépe si děti bez hendikepu uvědomí, jak se žije jejich spolužákům se zdravotním postižením, když jim s něčím pomůžou. Krajská vědecká knihovna v Liberci proto vymyslela projekt, kdy děti z tamější základní školy načítají svým nevidomým kamarádům dětské knížky do audio verzí. Letos byla vybrána publikace Metamorfórky od Lukáše Csicsely. Knihovnice a lektorka Radka Vojáčková působící v oddělení Knihovny pro děti a mládež nám projekt představuje.

Jak vybíráte, kterou dětskou knížku budou vidící děti zrovna namlouvat?

Knihu vybíráme podle několika kritérií. Tím prvním je délka knihy. Příliš dlouhý příběh by byl náročný jak pro posluchače, tak pro děti, které by knihu namlouvaly. Dalším kritériem je, aby se jednalo o současný příběh, tedy knihu současného, povětšinou českého autora.  A v neposlední řadě je jedním z kritérií i to, zda má kniha dostatek dětských rolí, tedy hlavně dialogů, které se dětem dobře namlouvají.

Kniha Metamorfórky je už dvacátou v pořadí. Kdy jste s projektem začali a jak dlouho zhruba trvá jednu knihu zpracovat?

První knihu jsme nahráli v roce 2003. Byla to kniha O kočce Julii a nahrávání se tehdy zúčastnil i sám autor knihy, pan Ludvík Středa. Od té doby nahráváme zvukovou knihu jednou do roka. Jen jednou jsme zvládli dvě knihy, ale to byla výjimečná situace. Naopak covid nám jedno nahrávání zcela zmařil. Celý proces vzniku nahrávky trvá zhruba rok. Velkou část této doby ale sháníme finanční prostředky. Samotný proces tvorby pak trvá zhruba 4 měsíce. Tato doba zahrnuje i část projektu, kdy se děti, které se chtějí zúčastnit konkurzu, seznamují s knihou, tedy čtou si ji. Chceme tím podpořit i čtenářství u dětí běžných základních škol.

Jak se spojíte s dětmi, které budou číst?

Oslovíme všechny základní i střední školy v kraji s projektem a především s tím, jakou knihu jsme pro tentokrát vybrali. Děti, které se chtějí konkurzu zúčastnit, pak mají nějaký čas na to, aby si knihu přečetly nebo se s ní alespoň seznámily, protože samozřejmě knihu pro menší děti nemusí starší studenti číst celou. Na konkurzu pak děti předvedou, jak by se zhostily nahrávání tím, že čtou vybraný úryvek z již připraveného scénáře. Režisérka si jejich projev nahraje a poté děti obsadí do jednotlivých rolí. Už při konkurzu ale máme vytipované děti, které mají dobrou výslovnost a dokáží text i zahrát, zdramatizovat. A z této skupiny pak vybíráme děti do rolí. Letos se nám sešlo hodně šikovných dětí, a tak jsme knihu nahráli hlavně z dětských hlasů. Na knížce se podílelo rekordních  47 dětí.  Jindy nahrávku doprovází ještě hlas profesionálního herce, který namlouvá vypravěčské pasáže. Letos jsme hercův hlas využili méně.

Jak pak proběhne samotné nahrávání?

Po konkurzu, na kterém se vždy sejde okolo 150 dětí, probíhá příprava na nahrávání. Děti se seznámí se scénářem a se svou rolí a doma se na nahrávání připraví. Samotné nahrávání pak probíhá v nahrávacím studiu v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Děti se během nahrávání, a vlastně i pak v knize, střídají. Každý má sovu danou roli a při nahrávání si vlastně povídají, jakoby to bylo doopravdy. Režisérka si přiveze  spoustu mikrofonů, aby mohlo nahrávat víc dětí najednou. Nahrávání je pak rychlejší i živější. Děti se přitom víc uvolní a lépe svou roli zahrají. Letos jsme nahrávali tak, že jsme povídky rozdělili na několik částí a děti se ve čtení střídaly. Vznikne tak hrubá nahrávka, kterou je třeba prostřihat, vyčistit od různých šumů, zamíchat hercův hlas a zakomponovat hudební doprovod. Když je vše hotovo, je zvuková kniha slavnostně pokřtěna v obřadní síni liberecké radnice, kde se sejdou jak všichni tvůrci, tak i děti, pro které je nahrávka určena.

Jaký je pak o namluvené publikace zájem mezi nevidomými dětmi?

Zájem je patrný spíš ze strany škol, které s nevidomými dětmi pracují. U nás v Liberci je jen malé SPC, kam dochází jen hrstka dětí, nemáme tu speciální školu. Hůř se nám tak přímo k dětem proniká. Ale doufáme, že si kniha najde cestu k dětem třeba právě přes knihovnu, školu nebo i jako odměna za sportovní výkon.

Kde mohou děti se zrakovým hendikepem a jejich rodiče najít k tomuto projektu informace a jak mohou tyto knihy získat pro poslech doma?

Informace o projektu získají zájemci na webových stránkách Krajské vědecké knihovny v Liberci, kde máme i přehled všech nahraných knih. Samotné zvukové knihy mohou děti se zrakovým handicapem získat například výpůjčkou z Knihovny a tiskárny K. J. Macana, odkud si ji mohou na určitou dobu stáhnout. Zvukové knihy na CD nosičích jsme dosud zasílali do všech speciálních škol pro zrakově handicapované děti. Letos jsme poprvé školám nabídli možnost výběru – mohou získat nahrávku na CD nosiči nebo v MP3 formátu pro vlastní potřebu. Všem zájemcům poskytujeme nahrávku zdarma.

Proč si myslíte, že je pro děti se zrakovým znevýhodněním důležité knihy nejen číst pomocí hmatu, ale také slyšet?

Myslíme si, že poslech nahrávky dětem příběh víc přiblíží, víc je vtáhne do děje. Tím, že hlasy ožijí, ožívá celý fikční svět příběhu a pro děti je tak lépe představitelný. Poslech nahrávky také může být příjemným a obohacujícím zážitkem.

Co projekt naopak přináší zapojeným dětem ke vztahu k dětem hendikepovaným?

Děti si při vzniku nahrávky uvědomují, jak velkou výhodu oproti handicapovaným dětem mají. A chtějí pomoct. Jsou pyšné na to, že se mohou zapojit do projektu, který pomůže a udělá radost jiným dětem, které mají nějaké zdravotní omezení. A myslím, že si také uvědomí, že pomoc nemusí být vždy jen finanční. Stačí věnovat trochu svého času a energie, i to může druhým pomoci. 

Spustit audio