„Vidět šťastné spokojené dítě je pro nás zázrak,“ popisuje koordinátorka SPC Jihlava Hana Vařejková

10. květen 2024

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava je příspěvková organizace, která poskytuje péči dětem se zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním postižením, dětem s vadami řeči, poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. O konkrétních aktivitách, propojení se Světluškou i těch nejúčinnějších metodách jsme se bavili s vzdělávací projektovou koordinátorkou Hanou Vařejkovou.

Popíšete, prosím, kdo přesně je klientem Speciálně pedagogického centra?

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním postižením, dětem s vadami řeči, poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. Pracujeme s rodinami a provázíme je jejich unikátní vzdělávací cestou

S jakými problémy za vámi klienti nejčastěji docházejí a kdo se na vás může s prosbou o pomoc obrátit?

Jsme školské poradenské pracoviště, poskytnutí služeb je na základě žádosti zákonného zástupce či zletilého studenta. Věnujeme se komplexní diagnostice a poradenství se zaměřením na vzdělávací proces, poskytujeme speciálně pedagogickou a psychologickou péči. V návaznosti úzce spolupracujeme s mateřskými, základními a středními školami a školskými zařízeními.

Jak vypadá standardní pomoc z vaší strany, čemu se s klienty obvykle věnujete?

Na začátku standardně probíhá vstupní vyšetření, jehož součástí je anamnéza, vlastní využití diagnostických metod a interpretace. Na základě tohoto vyšetření definujeme speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků. Výstupy jsou důležité jak pro rodinu, tak i pro školu. Součástí naší práce je právě doporučení metod, technik, speciálních pomůcek či personální podpory jako je například  asistent pedagoga. Jednomu klientovi od prvního kontaktu až po nastavení podpory se týmově věnujeme celkem i 10 hodin jen v počátku a základu.

Popíšete nám, jak vypadá váš obvyklý den v SPC?

Pro správný start dne a utužování kolektivu máme rádi, když se ráno stihne mini porada s kávou. Poté začíná kolotoč dne plný vyšetření objednaných klientů, do toho telefonické konzultace se zákonnými zástupci nebo školami. Odpoledne probíhají intervence – psychologické, speciálně pedagogické, či skupiny pro předškolní děti nebo podpůrné skupiny pro pečující. V jiné dny ráno vyrážíme na výjezdy do terénu, za klienty a školami pro přímou podporu na místě. Nenudíme se, i přesto vymýšlíme nové a nové aktivity, projekty, techniky a metody, které následně využíváme přímo v terénu.

Pomůcky SPC Jihlava

V jakém roce navázala Světluška a SPC první spolupráci a o podporu jakého projektu se jednalo?

Se Světluškou spolupracujeme už od roku 2020. V té době se náš projekt týkal vybavení psychologické konzultovny se zaměřením na diagnostiku a intervenci dětí se zrakovým postižením včetně diagnostických nástrojů a pomůcek.

Nejčerstvější světluščí pomoc putovala na pomoc tří senzomotorických pomůcek. Popíšete, prosím, o které pomůcky se jednalo?

Tentokrát se jednalo o náš společný projekt 5 tříd mateřské školy Senzorická integrace u dětí předškolního věku se zrakovým a kombinovaným postižením. Získali jsme například vibroakustický polohovací vak, zesilovač pro vibroakustické pomůcky a pomůcky pro stimulaci zraku a jemné motoriky (3D puzzle Kouzelné květinky a Průhledné navlékací tvary).

Jak konkrétně jednotlivé pomůcky dětem pomáhají?

Polohovací vaky tvoří důležitou součást polohování a odpočinku nejen u dětí se speciálními potřebami. Relaxační okamžiky jsou ozvláštněny vibracemi hudby, které přenáší reproduktor umístěn ve vaku. Dětem se zrakovým a kombiným postižením rozšiřují vnímání o další vjem díky vibracím. Pro děti s kombinovaným postižením je také důležitý rozvoj vizuálně motorických dovedností a 3D puzzle jim přináší další zajímavé vjemy, činnosti a hry.

Je nějaká, ať už pomůcka či výuková metoda, kterou si vnitřně označujete za „malý zázrak“?

Za velký zázrak považujeme samotné úspěšné zařazení dětí do škol. Když se podaří kvalitní diagnostika, rodiče jsou aktivní, škola a zejména učitelé jsou proinkluzivně naladěni a HLAVNĚ VIDÍME ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ! To je pro nás pravý zázrak. To se i v nás po letech praxe něco pohne a zahřeje přímo u srdce.

Malých zázraků ale u nás potkáte každý týden celou řadu. Tu nově vyvozenou hlásku, tu malý vývojový pokrok, tu usměvavého a odpočatého rodiče nebo zvídavou paní asistentku… Prostě zázraky na každém kroku.

Jakým způsobem se s novými pomůckami učí pracovat (a následně spolu s nimi pracovat i s klienty) vaši speciální pedagogové? 

Naší výhodou je multidisciplinární tým speciálních pedagogů a psychologů v rámci Speciálně pedagogického centra. Každou novou pomůcku společně podrobně prostudujeme a užíváme tradičními a často i netradičními způsoby, ale hlavně vždy v nejlepším zájmu dítěte a v souladu s jeho potřebami. Tým Speciálně pedagogického centra pak předává své zkušenosti dál učitelům či asistentům pedagoga nejen v rámci naší mateřské školy, ale také všem školám v Kraji Vysočina.

Je nějaké obecné zlaté pravidlo, které doporučujete rodičům, kteří se starají o dítě s postižením?

Každé dítě a každý rodič je jiný a každý potřebuje v určitou chvíli jinou podporu, pravidla, slova či doporučení. Důležité je žít tady a teď, rozmyslet co můžeme udělat a co lze odložit na potom. Tady a teď se radovat z malých krůčků a schovat si je v myšlenkách nebo třeba i ve fotkách na těžké chvíle. Rozmyslet si, co můžeme dělat tady a teď, plánovat v kratších časových úsecích. Promyslet, co můžeme odložit na potom a možná si to zapsat a schovat na pár let do zavřené obálky.

Spustit audio