Světluška dlouhodobě podporuje spolek rodičů DANETA

16. červenec 2015

Se spolkem rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta spolupracujeme již od roku 2003. Celkem jsme za dobu naší spolupráce mohli díky našim dárcům přispět spolku částkou 270 000 Kč.

Daneta se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, tzn. děti s mentálním postižením, k němuž se druží další tělesné, smyslové a jiné zdravotní poruchy. Služby spolku však stejně aktivně využívá řada podobně postižených dospělých i seniorů.
Spolek je také zaměstnavatelem osob se zdravotním znevýhodněním. V současné době na chráněných pracovních místech zaměstnává 44 zdravotně postižených.

V letošním roce Světluška Danetě přispěla částkou 14 000 Kč na pořízení pomůcek pro zrakově postižené děti, konkrétně: Pichtův psací stroj, zvukové destičky, dymopásky, vzpěnovací papír, ozvučené míče, reliéfní mapa a další.

autor: Nadační fond Českého rozhlasu
Spustit audio