"Program je jedinečný a pro klienty nenahraditelný, nezapadá do škatulek,“ říká zástupkyně Okamžiku

20. říjen 2022

Organizace Okamžik poskytuje již od roku 2000 služby lidem se zrakovým postižením. Jedním z prvních a největších projektů je Dobrovolnické centrum pomoci nevidomým. Již od prvopočátků stál po boku Okamžiku Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška, který již v roce 2002 poskytl první grant na podporu centra. Spolupráce trvá dodnes.

V současnosti je Dobrovolnické centrum Okamžiku největším svého druhu v ČR. Funguje již dvacátým rokem a ročně ho využívá cca 130 nevidomých, kterým pomáhá cca 140 aktivních dobrovolníků. O službách Okamžiku i práci dobrovolníků si s vedoucí Dobrovolnického centra, Janou Vondráčkovou, povídala jedna z našich Světlušek, která v minulosti v Okamžiku jako dobrovolnice působila.

V září jste zcela naplnili kapacitu školení nových dobrovolníků, nyní se mohou zájemci hlásit na listopad. Dá se říct, jestli zájem o pomoc nevidomým roste?

Zájem o zářijové školení byl opravdu velký. Uvidíme, jaká bude účast na listopadových školeních, které proběhnou 1., 8. a 15. listopadu 2022. Obecně se dá říct, že v zájmu o náš program jsou v průběhu času různé výkyvy. Na první letošní školení jsme měli účastníků naopak velmi málo. V tomto případě to zřejmě souviselo s vlnou covidu na začátku roku.

Poskytujete klientům stále dva typy pomoci, tedy dlouhodobou i jednorázovou s běžnými denními záležitostmi. O kterou je větší zájem mezi Vašimi klienty?

Ano, klientům nabízíme dva typy programů: jednorázové doprovody, kdy každý doprovod si klient objednává v Dobrovolnickém centru, a dlouhodobou spolupráci se stálým dobrovolníkem (s předem specifikovanou náplní). Většina našich klientů oba typy pomoci kombinuje. Mají tedy jednoho nebo dva stálé dobrovolníky a k tomu si podle potřeb objednávají jednorázové doprovody. Výhradně jednorázové doprovody pak využívají mimopražští klienti, kteří do hlavního města přijíždí spíše příležitostně.

A co naopak upřednostňují dobrovolníci?

Někteří dobrovolníci preferují bližší vztah s klientem, ti tedy volí dlouhodobou spolupráci s jedním nevidomým. Jiní naopak upřednostní setkání s různými lidmi a jednorázovou formu pomoci. Řada dobrovolníků začíná s jednorázovými doprovody a poté, co získají lepší představu o tom, jaká náplň pomoci je jim nejbližší, vyberou si spolupráci dlouhodobou.

Co vše musíte dobrovolníkům v rámci vyškolení předat?

Když se nám přihlásí zájemce, nejprve mu poskytneme základní informace telefonicky nebo e-mailem. Pokud má o školení zájem, scházíme se na úvodní schůzce, kde blíž představíme dobrovolnickou činnost a také se musíme s novým uchazečem seznámit. Pak následuje samotný výcvik skupiny dobrovolníků, který probíhá ve třech podvečerech. První část, na které je jeden z lektorů nevidomý, je takový úvod do tématu života bez zraku.  Druhá část je praktický nácvik doprovázení nevidomého. Ve třetí části pak formou workshopu řešíme modelové situace, které mohou při dobrovolnické pomoci nastat. Důležitý je také následný zkušební doprovod s nevidomým lektorem, kde dobrovolník poprvé sám doprovází nevidomého. Někteří zájemci v průběhu školení zjistí, že se náročné dobrovolnické činnosti věnovat nechtějí nebo nemůžou. Ti, co vytrvají a absolvují celkem 14 hodin intenzivní přípravy, se stávají oficiálně dobrovolníky podpisem dobrovolnické smlouvy a zapojují se do jednoho nebo obou našich programů.

Kolik času věnují dobrovolníci klientům, kterým pomáhají v dlouhodobé spolupráci? Jak často se vidí?

Záleží na časových možnostech obou. Nejčastěji je to dvakrát měsíčně, ale máme i takové dvojice, které se scházejí dvakrát týdně. Kromě toho je většina z nich průběžně v kontaktu „na dálku“ – tedy hlavně telefonicky nebo e-mailem.

A čím je tato pomoc pak naplněná?

Škála činností je široká. Chodí spolu na procházky nebo výlety, běhají, jezdí na tandemovém kole. Někteří dobrovolníci pomáhají na pravidelných trénincích klientům-kuželkářům, jiní vyrážejí na akce společně nejen s klienty, ale také s jejich dětmi. Zájem je i o návštěvu kulturních akcí – divadla, kina, výstav. Vítaná je i praktická pomoc s nákupy, předčítáním a tříděním různých dokumentů, doprovod k lékaři nebo na úřad.

S jakými požadavky se pak na vás obrací klienti, jež potřebují pomoci jednorázově? Já jsem s nevidomým kdysi zašla do ordinace i na autodrom nebo do školy.

Náplň jednorázových doprovodů je vlastně velmi podobná dlouhodobé spolupráci. Nevidomí chtějí jít na procházku, sportovat, přečíst knížku nebo jít na výstavu nebo do kina. Přeci jen ale převažují praktické pochůzky – nákupy, cesty k lékaři nebo nejrůznější zařizování.

Jaké plány máte s Dobrovolnickým centrem do budoucna?

Našim hlavním cílem je udržet tento program v chodu, neboť je ve své podstatě jedinečný a pro klienty nenahraditelný. Právě proto, že nezapadá do běžných škatulek, není úplně jednoduché zajistit jeho financování. Děkujeme hlavně Světlušce, která se na jeho podpoře podílí už od jeho prvopočátků.

Jak si představujete, že by mohla fungovat další spolupráce se Světluškou?

Rádi bychom i nadále zajišťovali prostřednictvím našich dobrovolníků doprovody nevidomých na nejrůznější akce Světlušky jako je Běh pro Světlušku, Nevidomý fanoušek a podobně. Zároveň stejně jako doposud rádi proškolíme nové zaměstnance Světlušky a další zájemce v kontaktu s lidmi se zrakovým postižením.

Čemu dalšímu se v Okamžiku nyní věnujete?

Nově jsme se zaměřili na podporu nevidomým rodičům při vzdělávání jejich dětí. V rámci našeho Centra aktivního života pořádáme pro lidi se zrakovým postižením jednorázové i pravidelné vzdělávací a volnočasové aktivity a poskytujeme jim individuální podporu. V našem Poradenském centru poskytujeme odborné sociální poradenství, pomoc a podpora při ztrátě zraku. Více se o nás můžete dozvědět na www.okamzik.cz. 

 

Spustit audio