Podpora jednotlivců

Jednotlivci mohou předkládat žádosti o nadační příspěvek v průběhu celého roku. Žádosti posuzuje hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá pětkrát ročně.

Žádosti, které kompletní obdržíme do 24. 10. 2021 budou projednány na zasedání hodnotící komise 22. 11. 2021. Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách grantového řízení naleznete níže v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška.

AKTUÁLNĚ: 13. 10. 2021 NF ČRo vyhlašuje mimořádnou podporu za účelem restartu organizovaného sportu zrakově postižených sportovců po dlouhé nucené pauze způsobené pandemií koronaviru a současně s cílem podpořit vrcholový i výkonnostní sport zrakově postižených a zvýšit počet českých zrakově postižených sportovců na vrcholných sportovních akcích. Žádost o mimořádnou podporu lze podat do 31. 10. 2021. O mimořádnou podporu mohou žádat reprezentanti ČR v individuálních sportech zrakově postižených a vrcholoví sportovci, kteří se k reprezentaci připravují a doloží min. splnění limitů pro Mistrovství Evropy nebo kvalifikaci na Evropské hry hendikepované mládeže.

Více k mimořádné výzvě naleznete zde:

Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Českého rozhlasu neposkytuje od 1. 1. 2021 nadační fond příspěvky na doplatky pomůcek, které hradí úřad práce, pokud žadatel nepožádá o snížení doplatku.

Významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin je hrazena z Fondu Kaufland. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

Žadatel předkládá žádost formou:
• on-line žádosti dostupné zde
• písemně na příslušném formuláři, který je volně dostupný ke stažení níže

Podání žádosti e-mailem není možné.

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 1. 1. 2021):

Logo ke stažení pro příjemce:

Kontaktní osoby:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Michaela Pošvářová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email: michaela.posvarova@rozhlas.cz, granty@rozhlas.cz  

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.