Podpora jednotlivců

Vítejte na stránkách pro žadatele o finanční podporu z veřejné sbírky Světluška, kterými jsou lidé s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným zrakovým postižením všech věkových skupin. 

Světluška může poskytnout pomoc tam, kde na úhradu nákladů spojených se zrakovým postižením není možné získat podporu z veřejných zdrojů, nebo by předpokládaný výdaj významně zatížil váš rodinný rozpočet.

Žádosti o nadační příspěvek je možné podávat v následujících oblastech podpory:

  • Mobilita a sebeobsluha = nákup služeb, které zlepšují samostatnost v každodenním životě
  • Volnočasové aktivity a seberealizace = podpora při volnočasových a zájmových činnostech
  • Vzdělávání a přístup k informacím = podpora při formálním i neformálním vzdělávání
  • Zaměstnávání a finanční nezávislost = podpora při vstupu na trh práce či zahájení vlastní výdělečné činnosti
  • Asistivní technologie a kompenzační pomůcky = nákup kompenzačních pomůcek kompenzující zrakovou vadu
  • Člověk v nouzi = krizová finanční podpora sloužící k vyřešení tíživé životní situace

Podrobnější popis oblastí podpory naleznete zde.

Žádosti o nadační příspěvek přijímáme v průběhu celého roku, jejich hodnocení probíhá nejméně pětkrát ročně.

  • Vyhlášení výsledků a příprava smluv u žádostí odevzdaných do 2.6.2024 bude probíhat od 27.6.2024
  • Aktuální uzávěrka pro příjem žádostí je 22.8.2024
  • Pro žádosti spojené s nástupem do školy (například doprovody, zájmové kroužky, školní potřeby a pomůcky) je uzávěrka pro příjem žádostí prodloužena do 15.9.2024
  • Vyhlášení výsledků a příprava smluv bude probíhat od 10.10.2024

Každý nadační příspěvek z veřejné sbírky Světluška musí být řádně a včas vyúčtován, abychom mohli dárcům Světlušky transparentně doložit, jak s jejich finančními dary ve prospěch zrakově postižených nakládáme.

Důležité odkazy:

Než se pustíte do vyplňování žádosti, seznamte se s tím, co je potřeba si dopředu promyslet a připravit k žádosti. Ujistěte se, že máte připravené všechny povinné přílohy včetně sestaveného rozpočtu na pořízení pomůcky či zajištění služby. K rozpracované žádosti se nemůžete samostatně vracet. Neúplnou či nedokončenou žádost vám může vrátit k dopracování koordinátorka.

Pokud budete mít potíže s online verzí formuláře, neváhejte se na nás obrátit.

Důležité dokumenty:

Pozn.: aktualizace k 1. 6. 2024

Zásady ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.

Kontaktní osoby:
Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Marie Kurhajcová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email:marie.kurhajcova@rozhlas.czgranty@rozhlas.cz