Podpora jednotlivců

Jednotlivci mohou předkládat žádosti o nadační příspěvek v průběhu celého roku. Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá pětkrát ročně.

Poslední zasedání v letošním roce bude 26. 11. 2020 a projednány budou žádosti, které obdržíme kompletní do 26. 10. 2020. Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách grantového řízení naleznete níže v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška.

Významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin je hrazena z Fondu Kaufland. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

Žadatel předkládá žádost formou:
• on-line žádosti dostupné zde
• písemně na příslušném formuláři, který je volně dostupný ke stažení níže

Podání žádosti e-mailem není možné.

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 26. 6. 2020):

Logo ke stažení pro příjemce:

Kontaktní osoby:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Michaela Pošvářová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email: michaela.posvarova@rozhlas.cz, granty@rozhlas.cz  

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.