Podpora jednotlivců

Jednotlivci mohou předkládat žádosti o nadační příspěvek v průběhu celého roku. Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá pětkrát ročně.

Termín nejbližšího zasedání je 20. 4. 2020 a projednány budou žádosti, které obdržíme kompletní do 31. 3. 2020. Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách grantového řízení naleznete níže v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška.

Významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin je hrazena z Fondu Kaufland. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

Žadatel předkládá žádost formou:
• on-line žádosti dostupné zde
• písemně na příslušném formuláři, který je volně dostupný ke stažení níže

Podání žádosti e-mailem není možné.

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 14. 1. 2020):

Logo ke stažení pro příjemce:

Rozšířená podpora v rámci grantového programu Člověk v nouzi od 19. 3. 2020

Nadační fond Českého rozhlasu je připraven pomoci jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením a rodinám, které pečují o nezaopatřené děti s těžkým zrakovým postižením, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření kvůli šíření nákazy COVID-19.

K tomuto účelu máme celoročně otevřený program Člověk v nouzi, který jsme s účinností od 19. 3. 2020 rozšířili o pomoc pečujících osob, které v důsledku uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet do zaměstnání či vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

Podmínky pro žadatele ke stažení:

Přílohy pro žadatele (nad rámec standardně požadovaných):

Uvědomujeme si, že stávající situace související s vyhlášením nouzového stavu v celé České republice je pro Vás náročná. Pokud jste osobou se zrakovým či kombinovaným zrakovým postižením nebo o takovou osobu pečujete a ocitli jste se v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření a nespadáte do výše uvedených kategorií, kontaktujte koordinátorku nadačních příspěvků. Probere s Vámi možnosti možné podpory ze strany Nadačního fondu Českého rozhlasu a Světlušky.

Kontaktní osoby:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Michaela Pošvářová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email: michaela.posvarova@rozhlas.cz, granty@rozhlas.cz  

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.