Podpora jednotlivců

Jednotlivci mohou předkládat žádosti o nadační příspěvek v průběhu celého roku. Žádosti posuzuje hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá pětkrát ročně.

Aktuální uzávěrka pro příjem žádostí je 2.4. 2023. Vyhlášení výsledků a příprava smluv bude probíhat od 8. 5. 2023. Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách grantového řízení naleznete níže v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška.

Na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Českého rozhlasu neposkytuje od 1. 1. 2021 nadační fond příspěvky na doplatky pomůcek, které hradí úřad práce, pokud žadatel nepožádá o snížení doplatku.

Významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin je hrazena z Fondu Kaufland. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

Žadatel předkládá žádost formou:
• on-line žádosti dostupné zde
• písemně na příslušném formuláři, který je volně dostupný ke stažení níže

Podání žádosti e-mailem není možné.

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 20. 1. 2023):

Logo ke stažení pro příjemce:

K nahlédnutí pro žadatele a příjemce:

Kontaktní osoby:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Marie Kurhajcová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email:marie.kurhajcova@rozhlas.czgranty@rozhlas.cz