UDÁLOST

Fond Kaufland

Fond Kaufland je naším novým partnerským fondem, prostřednictvím něhož můžeme od 2. prosince 2019 podporovat těžce zrakově postižené na jejich cestě k větší samostatnosti.

Fond Kaufland je určený neziskovým a příspěvkovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením po celé České republice. Z Fondu Kaufland je současně hrazena významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s. 

Fond Kaufland je výjimečný zejména svou časovou flexibilitou a také šíří podpory. Jednotlivci mohou žádat o podporu z Fondu Kaufland prostřednictvím grantového programu pro jednotlivce, který je otevřený celoročně a informace pro žadatele jsou dostupné zde.

Neziskové organizace a příspěvkové organizace mohou podávat žádosti o podporu z Fondu Kaufland také v průběhu celého roku. Uznatelné náklady reflektují aktuální a měnící se potřeby žadatelů. Je tak například možné zažádat o podporu činností či nákupu vybavení a služeb, jejichž potřebnost vznikla v průběhu roku či neočekávaně a mají přímý užitek pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Zároveň jsme si vědomi faktu, že je dnešní doba zrychlená, proto Fond Kaufland nabízí jednodušší administrativní proces, který projde řádným, ale zrychleným hodnotícím procesem.

Věříme, že díky Fondu Kaufland vybudujeme partnerství, které pomůže těžce zrakově postiženým k větší seberealizaci a samostatnosti ve všech etapách jejich života.

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty ke stažení pro žadatele (organizace):

Dokumenty ke stažení pro příjemce (organizace):