Fond Kaufland

Fond Kaufland je partnerským fondem, celoročně otevřený žadatelům, prostřednictvím něhož můžeme díky dárcům podporovat těžce zrakově postižené na jejich cestě k větší samostatnosti.

Fond Kaufland je určený neziskovým a příspěvkovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením po celé České republice. Z Fondu Kaufland je současně hrazena významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s. 

Neziskové organizace a příspěvkové organizace mohou podávat žádosti o podporu z Fondu Kaufland v průběhu celého roku. Uznatelné náklady reflektují aktuální a měnící se potřeby žadatelů. Je tak například možné zažádat o podporu činností či nákupu vybavení a služeb, jejichž potřebnost vznikla v průběhu roku či neočekávaně a mají přímý užitek pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Zároveň jsme si vědomi faktu, že je dnešní doba zrychlená, proto Fond Kaufland nabízí jednodušší administrativní proces, který projde řádným, ale zrychleným hodnotícím procesem.

Pro rok 2021 je nad rámec dlouhodobých programů podpory v rámci Fondu Kaufland vyhlášený mimořádný program Organizace v nouzi. Tento program je určený žadatelům, kteří v důsledku pandemických opatření přišli o tradiční zdroje spolufinancování, v důsledku těchto opatření se jim výrazně snížily očekávané příjmy (například od tradičních dárců, z neuskutečněných benefičních akcí atp.) nebo jim výrazně narostly výdaje spojené s dodržováním nastavených opatření (testování, ochranné pomůcky). Program Organizace v nouzi umožňuje získat nadační podporu na pokrytí nutných a neodkladných provozních nákladů, které organizace běžně financovala z aktuálně nedostupných či výrazně omezených finančních zdrojů a které potřebuje pokrýt pro udržení kvality a rozsahu poskytovaných služeb či realizace činnosti pro cílovou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením. Více o mimořádném programu v Pravidlech a podmínkách grantového řízení z Fondu Kaufland.

Termíny jednotlivých kol grantového řízení z Fondu Kaufland v roce 2022 zveřejníme nejpozději do 1. ledna 2022.

Veškeré informace o podmínkách grantového řízení naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Stávajícím žadatelům i nový organizacím, které by chtěly získat od Světlušky finanční podporu pro své projekty, nově nabídneme webinář „Jak uspět (nejen) u Světlušky“. Poslední webinář proběhne dne 23. srpna od 10hod do 15hod. Přihlašovací formulář naleznete ZDEPo přihlášení na webinář si, prosím, také vyplňte dotazník ZDE.

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 1. 1. 2021):

Dokumenty ke stažení pro žadatele (organizace):

Dokumenty ke stažení pro příjemce (organizace):

Loga ke stažení:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro žadatele ve Fondu Kaufland
Eva Vadászová
Tel.: 221 551 223 | Mobil: 777 728 721
Email: eva.vadaszova@rozhlas.cz

Nejnovější články