Fond Kaufland

Fond Kaufland je partnerským fondem, celoročně otevřený žadatelům, prostřednictvím něhož můžeme díky dárcům podporovat těžce zrakově postižené na jejich cestě k větší samostatnosti.

Fond Kaufland je určený neziskovým a příspěvkovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením po celé České republice. Z Fondu Kaufland je současně hrazena významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s. 

Neziskové organizace a příspěvkové organizace mohou podávat žádosti o podporu z Fondu Kaufland v průběhu celého roku. Uznatelné náklady reflektují aktuální a měnící se potřeby žadatelů. Je tak například možné zažádat o podporu činností či nákupu vybavení a služeb, jejichž potřebnost vznikla v průběhu roku či neočekávaně a mají přímý užitek pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Zároveň jsme si vědomi faktu, že je dnešní doba zrychlená, proto Fond Kaufland nabízí jednodušší administrativní proces, který projde řádným, ale zrychleným hodnotícím procesem.

Příjem žádostí do prvního kola ve Fondu Kaufland pro rok 2024 je otevřen. Termín uzávěrky přijmu žádosti je do 16. února 2024. Výsledky grantového řízení a smlouvy budou příjemcům zasílány od 25. března 2023.

Upozorňujeme na změnu Pravidel a podmínek ve Fondu Kaufland: V projektech podaných od 4. 12. 2023 lze žádat až o 200 000 Kč na jednu žádost.

Jste prvožadatel? Ozvěte se na kontakty níže, rádi s vámi váš projektový záměr zkonzultujeme a poradíme, jak při podání žádosti nejlépe postupovat.

Veškeré informace o podmínkách grantového řízení naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Dokumenty ke stažení pro žadatele (organizace):

Pozn.: aktualizace k 1. 6. 2023

Dokumenty ke stažení pro příjemce (organizace):

Pozn.: aktualizace k 7. 2. 2023

Logo ke stažení pro příjemce:

Koordinátorka nadačních příspěvků kontakt pro žadatele ve Fondu Kaufland
Monika Pailová
Konzultace možná v út: 8-16h, st: 8-13h. Ostatní konzultace mimo tyto budou vyřizovány emailem nebo telefonicky v nejbližší možný pracovní den.
Tel.: 221 551 223 | Mobil: 777 728 721
Email: monika.pailova@rozhlas.cz

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.