Fond Kaufland

Fond Kaufland je partnerským fondem, celoročně otevřený žadatelům, prostřednictvím něhož můžeme díky dárcům podporovat těžce zrakově postižené na jejich cestě k větší samostatnosti.

Fond Kaufland je určený neziskovým a příspěvkovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením po celé České republice. Z Fondu Kaufland je současně hrazena významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s. 

Neziskové organizace a příspěvkové organizace mohou podávat žádosti o podporu z Fondu Kaufland v průběhu celého roku. Uznatelné náklady reflektují aktuální a měnící se potřeby žadatelů. Je tak například možné zažádat o podporu činností či nákupu vybavení a služeb, jejichž potřebnost vznikla v průběhu roku či neočekávaně a mají přímý užitek pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Zároveň jsme si vědomi faktu, že je dnešní doba zrychlená, proto Fond Kaufland nabízí jednodušší administrativní proces, který projde řádným, ale zrychleným hodnotícím procesem.

Uzávěrka pro příjem žádostí do druhého kola z Fondu Kaufland je 15. května 2022. Vyhlášení výsledků a příprava smluv bude probíhat od 20. června 2022.

V roce 2022 pořádáme dva semináře pro stávající i nové žadatele:

  • Seminář pro žadatele I. - 3. 5. 2022
  • Seminář pro žadatele II. - 8. 9. 2022

Veškeré informace o podmínkách grantového řízení naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 1. 1. 2022):

Dokumenty ke stažení pro žadatele (organizace):

Pozn.: aktualizace k 3. 1. 2022

Dokumenty ke stažení pro příjemce (organizace):

Pozn.: aktualizace k 3. 1. 2022

Loga ke stažení:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro žadatele ve Fondu Kaufland
Eva Vadászová
Tel.: 221 551 223 | Mobil: 777 728 721
Email: eva.vadaszova@rozhlas.cz