Grantové řízení pro organizace

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně v rámci Hlavního grantového řízení. Žádosti posuzuje osmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků.

Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách Hlavního grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro organizace ze sbírky Světluška.

Menší projektové žádosti s rozpočtem do 100 tis. korun směřujte do celoročně otevřeného grantového řízení Světlušky z Fondu Kaufland zde

19. 6. 2023 jsme otevřeli Hlavní grantové řízení na rok 2024. Kompletní znění vyhlášení najdete ke stažení zde:

Harmonogram Hlavního grantového řízení na rok 2024:

  • Workshop pro žadatele a příjemce podpory: Cesta k digitalizaci organizace- již proběhlo
  • Vyhlášení HGŘ na rok 2024 - 19. června 2023
  • Příjem inovačních záměrů do grantového programu "Inovace a nové přístupy" - do 31. srpna 2023 (24:00)
  • Prezentace inovačních záměrů před hodnotící komisí (online) - 11. září (9 - 11 hodin)
  • Příjem žádostí do HGŘ na rok 2024 - do 30. září 2023 (24:00)
  • Formální hodnocení žádostí - 2. – 13. října 2023
  • Věcné hodnocení žádostí - 16. října – 30. října 2023
  • Vyhlášení výsledků HGŘ na rok 2024 - od 13. listopadu 2023

Všichni žadatelé se musí nejdříve zaregistrovat do aplikace Granty a vytvořit si vlastní účet pro organizaci. Ve svém uživatelském účtu je pak možné žádosti rozpracovávat, průběžně ukládat či podávat. Veškeré informace naleznete v manuálu ke stažení: zde.

Jste prvožadatel? Ozvěte se na kontakty níže, rádi s vámi váš projektový záměr zkonzultujeme a poradíme, jak při podání žádosti nejlépe postupovat.

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 7. 6. 2023):

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

Loga ke stažení:

Koordinátorka nadačních příspěvků v Hlavním grantovém řízení: 
Alexandra Eisnerová
Tel.: 221 551 213 | Mobil: 739 679 576
Email: alexandra.eisnerova@rozhlas.cz

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.