Grantové řízení pro organizace

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně v rámci Hlavního grantového řízení. Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků. Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách Hlavního grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro organizace ze sbírky Světluška.

Příjem žádostí do Hlavního grantového řízení na rok 2020 byl již ukončen. Žádosti právnických osob s maximální požadovanou výší do 100 000 Kč je možné podávat do celoročně otevřeného Fondu Kaufland zde.

Harmonogram grantového řízení na rok 2020

  • 11. 9. 2019 – oficiální vyhlášení Hlavního grantového řízení na rok 2020
  • 11. 9. - 31. 10. 2019 - příjem žádostí do grantového řízení
  • listopad 2019 - formální hodnocení žádostí
  • prosinec 2019 - věcné hodnocení žádostí
  • leden 2020 - vyhlášení výsledků HGŘ 2020, podpisy Smluv o poskytnutí nadačních příspěvků

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

Dokumenty ke stažení pro příjemce:

COVID-19 – Pomoc organizacím postiženým bezpečnostním opatřením kvůli šíření nákazy

Ve Světlušce si velmi dobře uvědomujeme, že stávající situace související s vyhlášeným nouzovým stavem v celém Česku a přijatými preventivními opatřeními, je pro vás nesmírně náročná. Rádi bychom vám proto nabídli možnost operativně přizpůsobovat realizaci vašich projektů podpořených Nadačním fondem ČRo aktuálním bezpečnostním opatřením, možnostem vaší organizace a potřebám vašich klientů. Příjemcům podpory, jejichž projekty jsou v důsledku těchto opatření ohrožené, nabízíme tři varianty řešení.

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro neziskové organizace
Monika Pailová
Tel.: 221 551 213, 739 679 576
Email: monika.pailova@rozhlas.cz 

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.