Grantové řízení pro organizace

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně v rámci Hlavního grantového řízení. Žádosti posuzuje osmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků.

Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách Hlavního grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro organizace ze sbírky Světluška.

Menší projektové žádosti s rozpočtem do 100 tis. korun směřujte do celoročně otevřeného grantového řízení Světlušky z Fondu Kaufland zde

Harmonogram Hlavního grantového řízení na rok 2023:

  • Seminář pro žadatele I. - 3. 5. 2022 - proběhlo
  • Seminář pro žadatele II. - 8. 9. 2022 - proběhlo
  • Vyhlášení HGŘ 2023 - 14. 7. 2022
  • Příjem žádostí od 14. 7. do 30. 9. 2022 (00:00) 
    • Příjem projektových záměrů do grantového programu "Inovace a nové přístupy" do 31. 8. 2022 (00:00)
  • Vyhlášení výsledků, podpisy a vyplácení smluv od 15. 11. do 31. 12. 2022

Všichni žadatelé se musí nejdříve zaregistrovat do aplikace Granty a vytvořit si vlastní účet pro organizaci. Ve svém uživatelském účtu je pak možné žádosti rozpracovávat, průběžně ukládat či podávat. Veškeré informace naleznete v manuálu ke stažení: zde.

Dokumenty ke stažení:

Pozn.: aktualizace k 14. 7. 2022

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

Dokumenty ke stažení pro příjemce:

Pozn.: aktualizace k 3. 1. 2022

Loga ke stažení:

Koordinátorka nadačních příspěvků v Hlavním grantovém řízení: 
Alexandra Eisnerová
Tel.: 221 551 213 | Mobil: 739 679 576
Email: alexandra.eisnerova@rozhlas.cz

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.