Grantové řízení pro organizace

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně v rámci Hlavního grantového řízení. Žádosti posuzuje osmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků.

Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách Hlavního grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro organizace ze sbírky Světluška.

Menší projektové žádosti s rozpočtem do 200 tis. korun směřujte do celoročně otevřeného grantového řízení Světlušky z Fondu Kaufland zde

Harmonogram Hlavního grantového řízení na rok 2025:

  • Workshop pro žadatele a příjemce podpory: 30. dubna 2024
  • Vyhlášení HGŘ na rok 2025: červen 2024
  • Příjem inovačních záměrů do grantového programu "Inovace a nové přístupy" - do 23. srpna 2024 (24:00)
  • Prezentace inovačních záměrů před hodnotící komisí (online) - 4. - 6. září 2024
  • Příjem žádostí do HGŘ na rok 2025 - od 1. července do 30. září 2024 (24:00)
  • Formální hodnocení a hodnocení přijetelnosti žádostí - 1. – 10. října 2024
  • Věcné hodnocení žádostí - 11. října – 3. listopadu 2024
  • Vyhlášení výsledků HGŘ na rok 2024 - od 11. listopadu 2024

Všichni žadatelé se musí nejdříve zaregistrovat do aplikace Granty a vytvořit si vlastní účet pro organizaci. Ve svém uživatelském účtu je pak možné žádosti rozpracovávat, průběžně ukládat či podávat. Veškeré informace naleznete v manuálu ke stažení: zde.

Jste prvožadatel? Ozvěte se na kontakty níže, rádi s vámi váš projektový záměr zkonzultujeme a poradíme, jak při podání žádosti nejlépe postupovat.

Dokumenty ke stažení (aktualizace k 2. 1. 2024):

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

Loga ke stažení:

Koordinátorka nadačních příspěvků v Hlavním grantovém řízení: 
Alexandra Eisnerová
Tel.: 221 551 213 | Mobil: 739 679 576
Email: alexandra.eisnerova@rozhlas.cz

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.