Grantové řízení pro organizace

Žadatelé z řad neziskových či příspěvkových organizací předkládají žádosti o nadační příspěvek jednou ročně v rámci Hlavního grantového řízení. Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků. Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách Hlavního grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro organizace ze sbírky Světluška.

Příjem žádostí do Hlavního grantového řízení na rok 2021 je otevřen! Žádosti je možné předkládat v minimální požadované výši od 100 000 Kč. Žádosti s nižší požadovanou částku směřujte do třetího kola grantového řízení do Fondu Kaufland zde.

Nově se musí všichni žadatele za danou právnickou osobu zaregistrovat v aplikaci Granty a vytvořit si tak vlastní účet pro organizaci. Ve svém uživatelském účtu je pak možné žádosti rozpracovávat, průběžně ukládat či podávat.

Harmonogram grantového řízení na rok 2021

Příjem žádostí: 7. srpna  - 30. září 2020

Formální hodnocení: průběžné až do 18. října 2020

Věcné hodnocení: do 18. listopadu 2020

Vyhlášení výsledků HGŘ: ½ prosince 2020 

Dokumenty ke stažení:

Pozn.: aktualizace k 7. 8. 2020

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

Dokumenty ke stažení pro příjemce:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro neziskové organizace
Monika Pailová
Tel.: 221 551 213, 739 679 576
Email: monika.pailova@rozhlas.cz 

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.