Obejmutí a blízkost seniorům i zaměstnání nevidomým – takový je nový projekt ústeckého TyfloCentra

20. březen 2024

Pocit fyzické blízkosti druhého člověka, obejmutí i „obyčejné“ dotyky chybí seniorům žijícím nejen v domovech důchodců. Podpořili jsme tak projekt Tyflocentra v Ústní nad Labem, který pomáhá ve dvou rovinách. Naplňuje dotykovou potřebu ze strany seniorů a pomáhá při svalových problémech i proleženinách. Dává navíc smysluplnou a dlouhodobou práci nevidomému člověku. O projektu aktivitách TyfloCentra jsme si povídali se fundraiserkou Petrou Honzátkovou.

Komu v rámci ústeckého TyfloCentra nejčastěji pomáháte?

Pomáháme nevidomým a osobám se zrakovým postižením v Ústeckém kraji. Aktuálně evidujeme přibližně sto lidí, kteří se na nás s žádostí o poskytnutí sociální služeb opakovaně obrací. Část klientů využívá našich služeb pravidelně, část nárazově. Většina našich klientů je v seniorském věku a kromě toho, že mají vadu zraku, k tomu mají přidružené další zdravotní potíže. Například je to cukrovka, epilepsie, psychiatrické poruchy a jiné.

V čem nejčastěji spočívá vaše pomoc?

Klientům poskytujeme dvě sociální služby, průvodcovskou a předčitatelskou. To v praxi znamená, že je vodíme k lékaři, na nákupy, na úřady, ale třeba s nimi třídíme doma i různé dokumenty v papírové podobě, které si sami nepřečtou. Druhou službou je služba sociální rehabilitace, kam patří podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů. Často se v této službě řeší výuka na ozvučených PC a mobilních telefonech a práce s kompenzačními pomůckami. Kromě toho poskytujeme také volnočasové aktivity, takovými jsou pro představu rekondiční pobyty, šachy, zvukovou střelbu, bowling nebo různé výlety.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

V ústeckém TyfloCentru pracuje celkem osmnáct zaměstnanců, většina tvoří ZTP zaměstnanci na částečný úvazek. Co se týká poskytování sociálních služeb, máme dva sociální pracovníky, dva pracovníky v sociálních službách a dva IT lektory. Každý má svou specifickou úlohu, proto má každý z nich denní náplň odlišnou. IT lektoři se věnují zejména práci s klienty ohledně počítačů. Pracují s nimi u nás v kanceláři nebo za nimi dojíždějí do terénu přímo do jejich domovů. Nejčastěji řeší žádosti o kompenzační pomůcky, instalace nových programů či výuku. Čtyři pracovnice se věnují klientům zejména z pohledu doprovodů a podpory soběstačnosti a každá má v organizaci další roli, personální vedení, propagace, fundraising, volnočasové kroužky a aktivity. Stejně jako IT lektoři, za klienty dojíždí přímo do terénu nebo s nimi pracují v kanceláři či klubovně.

Procházka klientů Tyflocentra

V jakém roce jste navázali se Světluškou první spolupráci a o podporu jakého projektu se jednalo?

První dotaci jsme získali v roce 2020, a to na školení masérů. Jednalo se o kurzy pro maséry - používání lávových kamenů, manuální lymfodrenáže a aroma masáže pro vybrané nevidomé maséry a potom také školení komunikačních dovedností pro celý tým. V dalších letech jsme získali podporu na roušky a respirátory v rámci covidu, na PC pro nevidomého IT lektora a další školení masérů v oblasti masáže fascií, reflexní masáže, Breussovy a Dornovy masáže a rozvíjení masáže klasické. Dále na nájem a energie v době energetické krize. Za dlouhodobou podporu jsme velmi vděčni, hodně nám pomohla v těžkých chvílích.

Poslední příspěvek pomohl ve školení nevidomých masérů – popíšete přesně, o co šlo?

Poslední příspěvek se vázal na projekt Masáže pro seniory potmě. Jednalo se o to, že jsme získali dotaci na část mzdy nevidomého maséra Ondry, který během roku dojížděl do pěti domovů pro seniory v okolí Ústí nad Labem a masíroval tam vybrané seniory. Propojili jsme tím dva důležité body – Ondra měl díky tomu uplatnění a senioři měli masáže. Nejen, že to seniorům pomohlo po zdravotní stránce, ale také to pro ně byl příjemný relaxační a dotykový zážitek. Spolupráce s domovy fungovala moc hezky. Ondra do domovů dojížděl pravidelně na týdenní bázi s asistentkou. Chtěli jsme ve spolupráci pokračovat i nadále, protože o to domovy z vlastní iniciativy projevily zájem, ale prozatím to není dotažené.

Kdo maséry školil a v čem je školení nevidomého maséra specifické?

Maséry v průběhu let školili různí lektoři. Vždy jsme je vybírali tak, aby byli schopni pracovat se zrakovým handicapem. Zpětně vnímáme, že maséři byli se všemi lektory spokojení a získané znalosti uplatnili do své praxe a zkušenosti si předávali i předávají stále navzájem. Vždy se však jednalo o certifikované lektory v dané oblasti. S poslední lektorkou spolupracujeme dlouhodobě.

Jak se projekt povedl a jak fungují maséři nyní?

Poslední projekt na masáže pro seniory se povedl nad očekávání. Masér Ondra pokračuje ve vzdělávání a funguje v rámci masérny. Stejně tak další maséři. Všichni ovládají základní masáže, které mohou poskytovat našim klientům a zároveň se každý z nich specializuje na nějakou další konkrétní oblast. Variabilita služeb je tedy v masérně široká. Od konce roku proběhly v masérně personální i procesní změny. V každém případě se dlouhodobě snažíme, aby byla činnost této chráněné dílny udržitelná a zisková.

 

 

Spustit audio