Michalka s maminkou prožila krásné prázdniny

Michalka si užívala s maminkou nabitý program

Paní Jarmila je prakticky nevidomá maminka devítileté Michalky. Obě dvě mají zrakovou vadu a paní Jarmila i částečnou nedoslýchavost a další zdravotní problémy. Světluška jim mohla díky dárcům přispět 5 000 Kč, aby obě prožily krásný společný týden, jaký si o prázdninách zaslouží všechny děti.

Připojujeme dopis od paní Jarmily:

Vážení přátelé!
Chtěly bychom Vám ze srdce poděkovat za poskytnutí nadačního příspěvku v celkové výši 5 000,-Kč na ozdravný pobyt v pěkném lázeňském městě Poděbrady. Zde jsme se svými přáteli ze SONS Olomouc mohly strávit v době krásný týden.


Moc se nám v Poděbradech a okolí líbilo. Kromě města Poděbrady jsme též mohly navštívit zámek Loučeň, kde jsme si prošly i zajímavé bludiště a labyrinty. Další den jsme se mohly díky vám podívat na zámek Karlova Koruna do Chlumce nad Cidlinou a do města na různé památky od kostelů až po sochy. Jiný den jsme navštívily město Nymburk památky a ZOO Chleby, kde se moc líbilo Michalce, která má ráda zvířátka. Také jsme navštívily Kutnou Horu a okolí, katedrálu Svaté Barbory, na kterou se Michalka narodila. Byly jsme se podívat i v Ostré ve skanzenu Botanicus, kde jsme si mohly osahat a očichat nejrůznější předměty v dílnách dřívějších řemeslníků, jako jsou dráteníci, výrobci svící, ručního papíru, pletení provazů a mnoha dalších. Prošly jsme se rozsáhlým areálem bylinných zahrad a, několika bludišti a navštívily ohradu s domácími zvířaty. Počasí jsme měly krásné, a i když jsme byly po každém celodenním výletu moc unaveny, přesto jsme se šly projít a odpočinout do lázeňského parku, kde jsme naslouchaly tekoucí vodě z kašen a dechové i taneční hudbě. Ochutnaly jsme minerální vodu z lázeňských pramenů. Též jsme si vychutnaly odpočinkovou masáž zad a Michalka i nohou. V Poděbradech jsme mohly vidět naživo poprvé v našem životě i dostihové závody koní, které máme obě též rády.

V Poděbradech jsme si zdravotně - psychicky i fyzicky dostatečně odpočinuly a nabraly sílu do dalších dnů a domácích i školních povinností. Byl to moc překrásný týden, za který především moc děkujeme vám, neboť nebýt vaší finanční pomoci, tak bychom si nic takového samy dovolit nemohly a Michalka by si nemohla užít krásné chvíle letních prázdnin, na které žádná z nás nikdy nezapomene. Protože pěkné vzpomínky a hodní lidé i přátelé, se kterými jsme mohly být na tomto ozdravném pobytu, se ničím a nikým nedají nahradit.


Se srdečným pozdravem se s Vámi loučí
Jarmila H. s dcerou Michalkou

Spustit audio
autor: Nadační fond Českého rozhlasu