Jakým organizacím jsme svítili na cestu v loňském roce?

Rodiče s dětmi v organizaci EDA

Světluška kromě jednotlivců rozdává světlo i organizacím po celé České republice, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením a vytváří pro ně bezpečný prostor. Seznamte se s projekty organizací, které s radostí podporujeme v jejich činnosti.EDA cz, z. ú. pořádá kurzy pro rodiny dětí se zrakovým postižením

Organizace EDA organizuje týdenní kurzy pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením. Na kurzu nabízejí pestrou paletu aktivit. Rodiče mají možnost konzultovat s odborníky rozvoj zrakového vnímání a pohybový vývoj dítěte, naučí se herní aktivity vhodné pro děti se zrakovým postižením a dostanou psychologickou podporu. Součástí kurzu je vzájemné sdílení pocitů a zkušeností rodičů, posílení rodičovských kompetencí a získání informací o nových metodách, které jsou šité každému dítěti na míru. Projekt nezapomíná ani na samotné děti. Během kurzu zažijí ve skupinkách společné hry a uvědomí si, že v tom nejsou samy.

Občanské sdružení při Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené vybaví školní zahradu

Škola Jaroslava Ježka ví, jak je pohyb důležitý. A tak se rozhodla motivovat zrakově postižené studenty ke sportu novou školní zahradou, která má v sobě zakomponované nejen herní prvky, ale také žebřík, lezeckou stěnu, prolézací tubus, pohyblivou lávku, lezeckou síť, šplhací tyč, skluzavku nebo hřiště, které rozvíjí prostorovou orientaci. Na houpačkách zase dochází ke stimulaci rovnovážného a stabilizačního systému těla. Zkušenosti se změnou polohy těla jsou tedy pro nevidomé a těžce zrakově postižené velmi prospěšné. Nová školní zahrada je tak pro děti velkou motivací.

Školní zahrada při škole Jaroslava Ježka

Raná péče Kuk, z. ú. poradí rodičům dětí se zrakovým postižením

Raná péče Kuk poskytuje pravidelné konzultace pro rodiče, které se starají o děti se zrakovým postižením. Odborně jim poradí, předají jim informace o možnostech rozvoje a stimulace jejich dítěte a naučí se společně vybírat a používat metody, které jsou pro jejich dítě nejvhodnější. Rodiče se díky Rané péči Kuk orientují v problematice vývoje dítěte a mají k dispozici pomůcky pro jeho stimulaci. Cílem je, aby se u dítěte rozvíjely zrakové funkce nebo kompenzační smysly.

Raná péče Kuk, z. ú.

Středisko rané péče SPRP s pobočkou v Olomouci zabezpečuje pro děti program stimulace zraku

Středisko rané péče v Olomouci provozuje hned několik aktivit, kterými pomáhá dětem se zrakovým postižením. Jejich program poskytuje možnost všestranného psychomotorického rozvoje a stimulaci zraku. Zaměřují se na předcházení druhotného senzorického postižení, které vzniká při nedostatku stimulace a podnětů z okolí nebo při nedostatečné frekvenci procvičování získaných dovedností. Kromě jiného si kladou za cíl, aby od nich rodiče odcházeli informovaní a kompetentní k tomu, aby se o své dítě mohli starat v domácím prostředí. Získají individuálně sestavený plán stimulace a vyzkouší si speciální pomůcky a hračky, které budou pro jejich dítě nejlepší.

Středisko rané péče SPRP s pobočkou v Olomouci

Krajská vědecká knihovna v Liberci zpřístupní knihy nevidomým

Příspěvková organizace Krajská vědecká knihovna v Liberci pokračuje v projektu „Děti čtou nevidomým dětem“ a vytvoří zvukovou knihu pro děti staršího školního věku. Pro zvukovou knihu namluvenou dětmi a profesionálními herci byl vybrán námět knihy Útěk Kryšpína N. od autorky Ivony Březinové. Projektu se zúčastní 500 dětí základních a středních škol a zvuková kniha bude bezplatně poskytnuta všem speciálním školám pro zrakově postižené děti, zvukovým knihovnám a speciálním školám a ústavům.

Krajská vědecká knihovna v Liberci