Asistentka pro talentovaného Karla L. z Vodňan

Karel L. z Vodňan

Karel je od narození nevidomý a kvůli těžké nedoslýchavosti musí používat naslouchátko. I přesto s pomocí své asistentky stíhá tempo spolužáků v běžné škole a na vysvědčení má samé jedničky. Úspěchů dosahuje také ve zpěvu, hře na zobcovou flétnu a klavír, kterým se věnuje na ZUŠ. Účastní se pravidelně hudebních i literárních soutěží a několikrát vystupoval na Benefičním koncertě Světlo pro Světlušku.

To vše by ale zvládal jen těžko bez pomoci své osobní asistentky, která je jeho očima jak ve škole, tak při dalších aktivitách a na kterou se rodina může absolutně spolehnout. Oba Kájovi rodiče jsou totiž zaměstnaní a starají se ještě o jeho mladšího brášku. „Paní asistentka není jen velkou oporou a pomocnicí, ale také kamarádkou, která se Karlíkovi věnuje i po skončení vyučování. Chodí spolu na obědy, doprovází ho do hudební školy, na soutěže nebo za kamarády. Jsme moc rádi, že může být teta Eva, jak ji Kája oslovuje, s námi," prozrazuje Kájova maminka.

ČSOB Karta dobré vůle přispěla Karlovi 30 000 Kč = 250 hodin asistence v roce 2015