Zaměstnavatelé zbytečně přehlíží při náborech nevidomé

9. listopad 2015

Pouze každý pátý člověk se zrakovým postižením má v České republice zaměstnání. Běžně dostupné technologie přitom umožňují v mnohých oborech bezproblémové zaměstnávání nevidomých. Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu ve spolupráci s Ranou péčí EDA uspořádala konferenci pro manažery firem, kteří se aktivně podílí na výběrových řízeních.

„Je škoda, když nevidomí lidé získávají v Česku kvalitní vzdělání, které potom nedostanou příležitost uplatnit,“ poukázal na současnou situaci ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemysl Filip a dodal, že: „Světluška je připravena navázat na udělování studijních stipendií a spolufinancovat program zaměstnávání nevidomých, ale potřebuje získat pro nový projekt pokrokové spolupracovníky na straně firem.

Konference Technologie a integrace lidí se zrakovým postižením do pracovního procesu se konala 9. listopadu pod záštitou Velvyslanectví USA v Praze. Andrew H. Schapiro, velvyslanec USA v České republice při zahajovací řeči přesvědčil účastníky, že nejde o záštitu pouze symbolickou. „Tato konference ukazuje, jak soukromé firmy, vládní úřady, neziskové organizace i zastupitelské úřady jako ten náš začleňují osoby se specifickými potřebami do svých pracovních týmů. A tento proces nejen podporuje rozmanitost, ale i obohacuje pracovní týmy o členy s výjimečnými dovednostmi a jedinečnými zkušenostmi,“ řekl Andrew H. Schapiro. Potvrzením jeho slov byla moderace celé konference v českém jazyce, o kterou se postaral Alexander Barraso, nevidomý zástupce pro politické a ekonomické záležitosti Velvyslanectví USA.

Mobilní telefon, tablet a počítač jsou dnes běžnou součástí života nevidomých. Používání těchto přístrojů usnadňuje u lidí se zbytky zraku možnost zvětšit si písmo či změnit barvu a jas pozadí. Nevidomí zvládají bezchybně navigaci v těchto zařízeních prostřednictvím hlasového výstupu, který je informuje, co je na obrazovce a v které sekci se nachází. Pokročilé funkce zařízení jsou schopné přečíst uživatelům i údaje o fotografiích. Program konference nabídl v těsné spolupráci s firmami Apple Česká republika a IBM Česká republika seznámení i s dalšími technickými řešeními a existujícími funkčními spojeními nevidomých zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů.

Spolupořadatel konference Raná péče EDA využívá k tréninku zraku u dětí speciální aplikace pro tablety. „Už malé děti se tak seznamují s technologiemi, které je budou provázet po celý život, a které významně pomáhají k tomu, aby mohly vést běžný život,“ doplnila Petra Mžourková, ředitelka Rané péče EDA.

Nevidomý čtyřiadvacetiletý Karel Giebisch je v používání tabletu natolik zdatný, že se stal tím, který pro firmu Apple školí vidící, jak co nejlépe tento přístroj využívat. Podobnou práci pro Apple zastává ve Španělsku nevidomá programátorka Daniela Rubio, která se snaží vyvrátit mylný mýtus o tom, že nevidomí zaměstnanci nemohou stíhat pracovní tempo vidících.

Na skutečnost, že často není hlavním problémem v zaměstnání člověka se zdravotním postižením jeho handicap, ale spíše psychosociální bariéra na straně zaměstnavatele, poukázal ve svém příspěvku i Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.
Za pravdu mu dal Zdeněk Barlok, nevidomý obchodní zástupce pečující o zákazníky v české pobočce IBM, který uchazečům se zrakovým handicapem poradil, aby se v životopisu o svém postižení nezmiňovali a počkali s „odhalením“ až na pohovor, kam se dostanou díky své kvalifikaci. „Přitom se mi nikdy nestalo, že by někdo ze zákazníků měl problém se mnou jednat kvůli mému handicapu,“ zdůraznil Zdeněk Barlok.

Závěrečný vzkaz zaměstnavatelům a zkušenosti IBM poskytl Štěpán Lukeš, HR manažer IBM Česká republika: Je důležité mít k zaměstnanci s handicapem individuální přístup. To ale neznamená vytvářet pozici pro pozici. Je třeba co nejlépe využít dovedností dotyčného a nesnižovat prací neadekvátní jeho znalostem cenu nevidomého zaměstnance na pracovním trhu.

 

ZÁKLADNÍ DATA A FAKTA O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM*

Opatření pro zlepšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením

  • ž  Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa,
  • ž  Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, roční výše příspěvků může být až 48 000 Kč
  • ž  Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě,
  • ž  Slevy na daních z příjmu pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

 

Data a fakta

  • ž  Na úřadech práce je v současné době evidováno okolo téměř 60 000 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením.
  • ž  Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
  • ž  Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.
      V roce 2014 činila průměrná mzda 25 179Kč. Za jednoho „nesplněného zaměstnance s postižením,“ tak firma musela zaplatit 2,5 x 25 179 = 62 947,5 Kč

*Zdroj: JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany


Kontakt:
Barbora Mocová
PR manažerka Světluška | Nadační fond Českého rozhlasu
mobil: 731 114 838 | tel.: 221 551 219
barbora.mocova@rozhlas.cz | www.svetluska.net


Světluška děkuje svým partnerům, bez nichž by se nemohla konference uskutečnit:

Poděkování patří Velvyslanectví USA v Praze, organizaci Raná péče EDA, firmám IBM Česká republika a Apple Česká republika. Velký dík náleží všem přednášejícím za poskytnutí svých znalostí a zkušeností z oblasti zaměstnávání nevidomých.

Světluška by nemohla pomáhat bez ČSOB, generálního partnera Světlušky, společnosti HERBADENT, hlavního partnera Světlušky a také Nadace Vodafone, která je světluščím partnerem pro technologie. Světluška děkuje Českému rozhlasu za to, že nadační fond před 14 lety založil a je jeho velkou oporou.

autor: Barbora Mocová
Spustit audio