„Partnerství se Světluškou má i hlubší myšlenku,“ říká obchodní ředitel ABB Vladimír Janypka

12. březen 2024

Aby mohla Světluška směřovat svou pomoc efektivně a dlouhodobě, neobejde se bez laskavosti a štědrosti dárců z řad jednotlivců, ale ani bez významné pomoci velkých partnerů. A my máme velkou radost, že do řad našich partnerů můžeme přivítat ABB, dodavatele technologií nejen pro průmysl. O to více si navázané spolupráce vážíme, že si ABB partnerství pečlivě vybírá. 

„Naprostá většina z podporovaných projektů souvisí se společenskou odpovědností, udržitelností, vědou a výzkumem. Proto jsme partnerem projektů, jakými jsou například, Česká hlava, Společnost pro podporu lidí s mentální postižením SK Sluníčko nebo Lesy ČR." O společnosti jako takové, zajímavostech z oboru i navázání spolupráce jsme si povídali s Vladimírem Janypkou, obchodním a marketingovým ředitelem jednotky ABB Elektrotechnika, která partnerství iniciovala.

Abychom vaši společnost nejprve pořádně představili. Čím přesně se ABB zabývá?

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přinášíme řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov.  V současné době pracuje v ABB v České republice přes 3300 zaměstnanců v šesti lokalitách. Nejvýznamnější vývojová centra a výrobní závody má v Brně, Ostravě a Jablonci nad Nisou. Právě s kolegy v Jablonci nad Nisou, kde vyrábíme vypínače a zásuvky jsme si v týmu řekli, že Světluška je naší práci velmi blízká. A že chceme a pomáháme svítit. Teď již společně.  

Jak rychle se musíte při vašem zaměření (robotika, elektrotechnika, automatizace) adaptovat na současný vývoj AI?

Umělá inteligence transformuje průmysl a pro ABB hraje klíčovou roli v rozvoji robotiky, automatizace i efektivním řízení spotřeby a distribuce elektrické energie. Firmám automatizace nabízí větší flexibilitu a propojení s umělou inteligencí v blízké budoucnosti umožní transformaci mnoha odvětví. Potenciál, který nabízí robotika ve spojení s umělou inteligencí výrazně zefektivní třeba zdravotnictví, stavebnictví nebo maloobchod. Ale obecně lze říct, že robotika a automatizace poháněné umělou inteligencí mají sílu transformovat v podstatě jakékoliv průmyslové odvětví.

Překvapilo vás v souvislosti s rychlými pokroky AI něco konkrétního v posledních dvou letech?

Těší nás sledovat, jak AI překlenuje mezeru v dovednostech v oblasti automatizace a zpřístupňuje roboty většímu počtu lidí a firem. A také jak robotika poháněná umělou inteligencí výrazně přispívá ke zvyšování produktivity, zvýšení bezpečnosti a udržitelných výrobních postupů.

Máte v rámci oblastí, ve kterých působíte, zkušenosti i s požadavky lidí se zrakovým handicapem?

Ano, v již zmiňovaném odvětví zdravotnictví vznikají aplikace, které mohou být užitečné všem pacientům, včetně zrakově postižených. Obecně pak humanoidní roboti budou do budoucna stále více asistovat člověku v uspokojování potřeb, v nichž má omezení.

Jak už jsme zmínili výše, spolupracujete v rámci CSR s krásnými značkami. Co Vás vedlo k tomu zařadit mezi ně i Světlušku?

Není to o značkách, je to o smysluplném poslání. Hledali jsme nové partnerství, které naváže a rozšíří naše dosavadní aktivity v této oblasti a bude dávat smysl jak po stránce donátorské, tak i po stránce možnosti aktivního zapojení našich zaměstnanců i obchodních partnerů. A protože, mimo jiné, vyrábíme v ABB vypínače a zásuvky, které spínají světlo a Světluška svítí ve tmě, má toto partnerství i podstatně hlubší myšlenku. Hledali jsme projekt nebo nadaci, do které bychom mohli opět zapojit naše zaměstnance jako dobrovolníky a společně se věnovat aktivitě, která přinese užitek, vnitřně potěší a na kterou budeme moci být všichni ve firmě hrdí.

A měl by naopak člověk nevidomý nebo slabozraký možnost se ve vaší společnosti uplatnit? Zaměstnáváte takto handicapované osoby? 

Jsme globální společnost a zaměstnáváme osoby různého pohlaví, národnosti, náboženství, generací i schopností. Věříme, že naše rozmanitost je zdrojem síly a konkurenční výhody.

Už jste se vy nebo vaši zaměstnanci účastnili některého ze světluščích projektů?

Naši zaměstnanci jsou aktivní v řadě iniciativ, včetně projektů na podporu hendikepovaných osob. Z projektů Světlušky určité znají Kavárnu POTMĚ, kterou měli možnost navštívit na Zlínském filmovém festivalu, jehož je ABB dlouholetým aktivním partnerem. Když jsme nyní zvali zaměstnance na Noční běh pro Světlušku, setkali jsme se s velkým zájmem. Moc nás to těší a jsem přesvědčený, že to pomůže nejen ke zviditelnění činnosti nadačního fondu, ale i k dalšímu přísunu tolik potřebných finančních prostředků, které pomáhají.

Spustit audio