Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků v rámci Stipendijního programu pro školní rok 2018/2019

29. květen 2018

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2018/2019.

Stipendium je určeno pro studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Stipendia budou přidělena podle individuálních potřeb vybraných žadatelů, v maximální výši 30 000 Kč na školní/akademický rok.
Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 6. září 2018 Dovýběrového řízení budou zařazeny žádosti splňující podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro přidělení nadačního příspěvku.
Formulář pro podání žádosti s potřebnými informacemi najdete na www.svetluska.net v sekci „potřebuji pomoc“ – jak požádat o nadační příspěvek.
Žádost, tzn. formulář, motivační dopis a povinné přílohy, zašlete na adresu Nadačního fondu Českého rozhlasu Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo e-mailem na granty@rozhlas.cz.
V případě dotazů prosím kontaktujte:
Kamila Jeřábková
koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
mobil: 734 151 309, tel: 221 551 229 | kamila.jerabkova@rozhlas.cz


O Světlušce
Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením z celé České republiky. Projekt byl zahájen v srpnu 2003 a dosud se podařilo shromáždit a rozdělit na přímou pomoc nevidomým více než 150 milionů Kč.
Světluška přispívá na speciální pomůcky, jako jsou „mluvící“ počítače, optické lupy, dále na vodící psy, asistenční a průvodcovské služby, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově postižené studenty stipendiem, přispívá na přepis učebnic, speciální školní hmatové pomůcky, načítání zvukových knih. Dále podporuje nevidomé sportovce a umělce. Financuje projekty neziskových organizací, které se specializují na pomoc těžce zrakově postiženým lidem v jejich každodenním životě.

Spustit audio