On-line Zoo a Světluška: Příběh inovativního vzdělávacího projektu

25. červen 2024

Projekt On-line Zoo a Světluška začal jako iniciativa zaměřená na zlepšení kybernetické bezpečnosti u dětí se zrakovým postižením v rámci projektu Safer Internet Centrum Česká republika.

Přípravy zahrnovaly výrobu omalovánek ve formátu A4 pro slabozraké děti a rovněž tvorbu 3D haptických modelů pro nevidomé děti. Na dodavatele haptických modelů pak bylo vypsáno výběrové řízení. Vítězná společnost Průša Research již měla s tvorbou produktů pro zrakově postižené nemalé zkušenosti. Během vývoje modelů přitom  spolupracovala s odborníky z Neviditelné výstavy, kteří poskytovali zpětnou vazbu. Vyrobeno bylo několik sad těchto 3D modelů, z nichž vždy po jedné sadě obdrželi darem Nadace Leontýnka, Neviditelná výstava, Světluška a také ZŠ Jaroslava Ježka.

"Abychom získali cenné rady a načerpali nové poznatky, oslovili jsme rovněž různé organizace podporující zrakově postižené, včetně Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Ředitelka Světlušky, paní Gabriela Drastichová, navrhla zapojení zrakově znevýhodněného lektora, který by navštěvoval školy spolu s námi a následně vedl diskuse o kybernetické bezpečnosti. Ve výběrovém řízení uspěla lektorka Hanka Petrová, která poté prošla proškolením," vysvětluje za Safer Internet Centrum Libor Manda a dále doplňuje: "Další fáze zahrnovala oslovení speciálních základních škol s nabídkou besedy On-line Zoo. Na naší nabídku zareagovaly hned čtyři: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné v Brně, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni, Základní škola a Mateřská škola ZRAK v Praze 2 a Škola Jaroslava Ježka v Praze. Během května tak mohly proběhnout přednášky ve školách v Plzni, Praze a Brně. Důležité bylo zohlednit individuální potřeby každého žáka a najít vhodné způsoby, jak jim předat informace o bezpečnosti na Internetu. To zahrnovalo především použití hmatových materiálů, speciálních pomůcek v podobě již zmiňovaných 3D haptických modelů a omalovánek. Také bylo důležité dětem vytvořit prostředí, ve kterém by se cítily bezpečně, a nebály se otevřeně diskutovat o rizicích on-line světa. Interaktivní diskuze a skupinové práce napomohly k lepšímu porozumění problematice bezpečnosti na internetu. Během přednášky nám žáci nadšeně vyprávěli o tom, jaké hrají internetové hry, jaké sledují youtubery a co se jim na internetu již stalo. Celkově lze říci, že vzdělávání dětí se zrakovým postižením a vadami řeči zaměřené na bezpečnost na internetu vyžaduje speciální přístup a podporu, s odpovídajícími prostředky a metodikou je ale velmi prospěšné." 

Spustit audio