Vyhlášení Hlavního grantového řízení pro organizace na rok 2025 z veřejné sbírky Světluška

18. červen 2024

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2025 (HGŘ) za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška.

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla).

Kdy se podávají žádosti?

Příjem žádostí: 1. července – 30. září 2024 (24:00)

Minimální výše podpory: 200 000 Kč v rámci ročních projektů; 200 000 Kč v rámci dvouleté podpory (maximální výše podpory není stanovena)

Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2025 v rámci ročních projektů, 24 měsíců v rámci dvouleté podpory od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026. V rámci dvouleté podpory bude možné žádat pouze v těchto grantových programech:

  1. Mobilita a sebeobsluha
  2. Vzdělávání a přístup k informacím
  3. Zaměstnávání a finanční nezávislost

Jak se podávají žádosti?

Do HGŘ na rok 2025 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Vymezení grantových programů najdete  v Pravidlech a podmínkách NF ČRo pro grantové řízení 2025 dostupných z Grantové řízení pro organizace | Světluška (rozhlas.cz) Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?

K žádosti v aplikaci Granty žadatel přikládá tyto povinné přílohy:

  1. Čestné prohlášení žadatele v Hlavním grantovém řízení 2025
  2. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb – předkládají pouze poskytovatelé sociálních služeb
  3. Potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší než 3 měsíce od data podání žádosti) - předkládá pouze nový žadatel a stávající žadatel při změně bankovního účtu

Příjem žádostí do grantového programu Inovace a nové přístupy je otevřen do 23. srpna 2024 (24:00). Žadatelé v tomto grantovém programu budou procházet stejným procesem žádosti jako v minulém roce:

  1. Pro první kolo posouzení předloží žadatel žádost, kde uvede: na jaký problém je projekt zaměřen, jak ho bude řešit a čeho chce dosáhnout. Dále pak kolik peněz a času na to bude potřebovat a kdo bude na projektu pracovat.
  2. Druhé kolo posouzení spočívá v osobní prezentaci záměru před komisí, která je doplněna o 1-3 zástupce z řad zrakově postižených.
  3. Pro třetí kolo posouzení předloží žadatel standardní žádost pro HGŘ, kterou posoudí hodnotící komise.

 

 

Pro přihlášení a registraci do aplikace Granty využijte přístup:

https://granty.svetluska.net/zadatel/login

 

Harmonogram HGŘ 2025

Konzultace žádostí

18. června - 30. září 2024

 

Příjem žádostí

1. července – 30. září 2024 (24:00)

Uzávěrka pro příjem žádostí

30. září 2024 (24:00)

Příjem projektových záměrů do gr. Programu Inovace a nové přístupy

do 23. srpna 2024

Osobní pohovory s žadateli v grantovém programu: Inovace a nové přístupy

4. – 6. září 2024

Formální hodnocení žádostí

1. října - 10. října 2024

Věcné hodnocení žádostí

11. října – 10. listopadu 2024

Vyhlášení výsledků, podpisy smluv

od 18. listopadu - 31. prosince 2024

 

Kontakt:

Mgr. Alexandra Eisnerová

Email: alexandra.eisnerova@rozhlas.cz

Tel.: 221 551 213, mob.: 739 679 576

 

 

 

 

 

 

 

           

Spustit audio