Vyhlášení Hlavního grantového řízení pro organizace na rok 2023

14. červenec 2022

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2023 (HGŘ) za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška.

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek z veřejné sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla).

Kdy se podávají žádosti?

Příjem žádostí: 14. 7. 30. 9. 2022 (00:00)
Minimální výše podpory: 100 000 Kč (maximální výše podpory není stanovena)
Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2023

Jak se podávají žádosti?

Do HGŘ na rok 2023 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty.

Veškeré potřebné informace pro žadatele včetně přístupu k online žádosti najdete zde.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?

K žádosti v aplikaci Granty žadatel přikládá tyto povinné přílohy:

  1. Rozpočtový formulář projektu

  2. Čestné prohlášení žadatele v Hlavním grantovém řízení 2023

  3. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb – předkládá pouze poskytovatel sociálních služeb

  4. Potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší než 3 měsíce od data podání žádosti) – předkládá pouze nový žadatel a stávající žadatel při změně bankovního účtu

Jaké jsou změny v HGŘ 2023 oproti minulému roku?

  • Potvrzení o vedení bankovního účtu předkládá pouze nový žadatel a stávající při změně bankovního účtu. Nově není povinně vyžadován doklad o právní subjektivitě žadatele.

  • V grantovém programu „Volnočasové aktivity a seberealizace“ jsou v oblasti sportu podporované pouze tyto aktivity: zájmový rekreační sport (individuální i kolektivní) a volnočasové pohybové aktivity (např. pravidelné tréninky, sportovní soustředění, přátelské turnaje na klubové úrovni, náborové a motivační akce pro děti a mládež atp.)

  • Příjem žádostí do grantového programu Inovace a nové přístupy je otevřen do 31. 8 2022 (00:00). Žadatelé v tomto grantovém programu budou procházet stejným procesem podání žádosti jako v minulém roce.

Pro přihlášení a registraci do aplikace Granty využijte přístup:

https://granty.svetluska.net/zadatel/login

Harmonogram HGŘ:

Příjem a konzultace žádostí: 14. 7. 30. 9. 2022
Příjem projektových záměrů do grantového programu Inovace a nové přístupy: do 31. 8. 2022
Osobní pohovory s žadateli v grantovém programu Inovace a nové přístupy: 1. – 16. 9. 2022
Hodnocení žádostí: 3. 10. – 6. 11. 2022
Vyhlášení výsledků, podpisy smluv 15. 11. – 20. 12. 2022

Kontakt pro konzultace žádostí a aplikaci Granty:

Bc. Monika Pailová
Koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
tel.: 221 551 213
e-mail: monika.pailova@rozhlas.cz

Plné znění Vyhlášení Hlavního grantového řízení pro organizace na rok 2023 je zde:

Veškeré potřebné informace pro žadatele včetně přístupu k online žádosti najdete zde.

Spustit audio