Světluška rozděluje 1 milion korun: Nevidomí budou mít přesnější navigaci, psát snáze emaily a lépe využívat moderní technologie

24. srpen 2016
Technologie se Světluškou

Program Technologie se Světluškou podpoří celkem 12 projektů, které se zaměřují na zvýšení digitální gramotnosti lidí se zrakovým handicapem, nebo vyvíjejí či upravují počítačové a mobilní aplikace, které zlepšují život nevidomých.

Moderní technologie již dokáží v některých situacích kompenzovat chybějící zrak, a proto mezi lidmi s postižením zraku roste zájem o to, naučit se využívat chytré aplikace a přístroje na maximum. „Je skvělé, že Světluška může nevidomým tuto cestu usnadnit, a že i vývojáři stále častěji na lidi se zrakovým handicapem nezapomínají,“ říká Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu, který v rámci sbírkového projektu Světluška technologický program zaštiťuje.

Celý 1 milion korun na program Technologie se Světluškou získala Světluška i díky výtěžku zaměstnanecké sbírky společnosti Vodafone.

Ve 2. ročníku programu Technologie se Světluškou podporu získají následující projekty:

 1. Vývoj a adaptace informačních a komunikačních technologií pro lidi se zrakovým postižením:

 

 • Naviterier Conversation – navigace pro mobilní telefony uzpůsobená přímo pro potřeby lidí se zrakovým handicapem - České vysoké učení technické v Praze
 • Integrace aplikací E-mail, Psaní zpráv hlasem, Audioknihovny LibriVox, Jízdní řády a Rádio do mobilního telefonu BlindShell – Metapo s.r.o.
 • Úprava aplikace trénující zrak a jemnou motoriku dětí EDA PLAY TOBY pro operační systém Android – EDA cz, z. ú.
 • Propojení interaktivní tabule s tablety žáků se zrakovým postižením v ZŠ pro zrakově postižené nám. Míru v Praze – ZŠ pro zrakově postižené, Praha náměstí Míru

 

 1. Maximalizace využití technologických pomůcek pro nevidomé, zlepšení vybavení pro zvýšení IT dovedností

 

 • Zpřístupnění užívání Apple iPhone nevidomým uživatelům, Okamžik z.s.
 • Vzdělávací kurzy pro osoby se zrakovým postižením v oblasti využití moderních technologií, Kafira o.p.s.
 • Využití mobilních dotykových zařízení osobami se zrakovým postižením v každodenním životě – TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
 • Metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené, SONS ČR
 • Pořízení iPadů pro žáky se zrakovým postižením – ZŠ pro zrakově postižené, Praha náměstí Míru
 •  iPad jako vzdělávací pomůcka pro děti s postižením zraku a kombinovaným postižením – semináře a webináře -  EDA cz, z.ú.
 • Zvýšení digitální gramotnosti uživatelů s těžkým postižením zraku - Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
 • Kurz nácviku práce s počítačem pro těžce zrakově postižené formou rekondice a individuálního pobytu - Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

O rozdělení 1 000 000 Kč mezi uchazeče rozhodla odborná komise ve složení:

 • Roman Kabelka - nevidomý absolvent informatiky Masarykovy Univerzity Brno, má zkušenosti s lektorováním obsluhy pomůcek z kategorie informační a komunikační technologie, sám programuje
 • Radek Pavlíček - IT expert, dlouhou dobu působil v Centru pomůcek a informatiky brněnského TyfloCentra. Nyní se věnuje hlavně konzultační a metodické činnosti, autor blogu POSLEPU
 • Vojtěch Regec - pedagog Univerzity Palackého Olomouc a proděkan pro zahraniční vztahy, který se věnuje oblastem handicapovaných včetně zrakově postižených
 • Marek Kuchařík - redaktor Českého rozhlasu (Rádio Plus, Leonardo), specializující se na oblasti vědy a techniky
 • Petr Dvořák - ředitel Vývoje IT ve firmě Vodafone
 • Přemysl Filip - ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu

 


Kontakt:
Barbora Mocová
PR manažerka Světluška | Nadační fond Českého rozhlasu
mobil: 731 114 838 | tel.: 221 551 219
barbora.mocova@rozhlas.cz | www.svetluska.net


Poděkování partnerům

Poděkování patří ČSOB, generálnímu partnerovi Světlušky a hlavnímu partneru společnosti HERBADENT. Velký dík náleží Českému rozhlasu, který nadační fond před 15 lety založil a je jeho velkou oporou.
Světluška děkuje také Nadaci Vodafone Česká republika, která je partnerem Světlušky v oblasti technologií a zaměstnancům Vodafone za uspořádání sbírky na podporu 2. ročníku programu Technologie se Světluškou.

Podpořte Světlušku

Dárci mohou Světlušku podpořit také kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 28,50 Kč), nebo ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku). Sbírkové konto Světlušky "deset devítek" 99999 99999/0100 je rovněž otevřené po celý rok.

Spustit audio
autor: Nadační fond Českého rozhlasu