Spouštíme Osvětlovnu – bezplatnou poradnu pro těžce zrakově postižené

6. únor 2023

Osvětlujeme dotazy všem těžce zrakově postiženým lidem a osobám o ně pečujícím, kteří si jednoduše nejsou jisti. Jisti v otázkách týkajících se například příspěvku na pořízení kompenzační pomůcky, nároku na průkaz ZTP a ZTP/P, vyřízení příspěvku na péči, souběhu invalidního důchodu a zaměstnání, příspěvku na bydlení či dávek v hmotné nouzi. Pomáháme najít cestu k odbornému pracovišti v místě bydliště, kde může člověk se zrakovým postižením najít zázemí a potřebné služby. 

Komu je Osvětlovna určena?

Osvětlovna je určena všem lidem s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným zrakovým postižením bez ohledu na věk a lidem o zrakově postižené pečující (rodiče, opatrovníci a odborníci). Služeb Osvětlovny mohou využít i pracovníci organizací, které pečují o lidi se zrakovým postižením, aby se lépe zorientovali v jejich životní situaci.

S čím může Osvětlovna pomoci

Osvětlovna odpovídá na otázky klientů, které souvisí s pro ně novou či jakkoliv tíživou životní situací. Osvětlovna pomáhá nasměrovat k poskytovatelům odborných služeb v místě bydliště klienta či jeho blízkosti.

Jak probíhá kontakt s Osvětlovnou a kdo je v Osvětlovně k dispozici?

K ruce vám bude Mgr. Nicole Fryčová, kterou lze kontaktovat dvěma způsoby:

Na telefonu je Osvětlovna k dispozici v těchto dnech a časech:

  • středa: 17.30–19.00
  • čtvrtek: 9.00–11.00

Veškeré další podrobnosti ohledně fungování Osvětlovny najdete ZDE

Spustit audio