Společně s Českým paralympijským výborem se v následujících dvou letech zaměříme na podporu sportu zrakově handicapovaných! Hlavním cílem bude motivovat děti k pohybovým aktivitám v rámci školy i mimoškolních aktivit, podpořit učitele tělocviku, trenéry i dobrovolníky v jejich práci, nasměrovat jednotlivé začínající sportovce i sportovní spolky k finanční podpoře jejich aktivit a v neposlední řadě zvýšit povědomí o inkluzivním sportu pro všechny. 

Sport a pohyb obecně nás udržuje v kondici, jsme díky němu odolnější, sebevědomější, získáváme nové kontakty, utužíme přátelství. Sport nám určuje směr a my můžeme posouvat cíle dál a dál. Je důležité budovat si vztah k pohybu a sportu od dětství. Pro lidi se zrakovým handicapem je cesta k pravidelnému i spontánnímu pohybu složitější a náročnější. Proto chceme sport nabídnout a zpřístupnit i dětem a mládeži se zrakovým handicapem. Jak na to?

  • Podporovat pohybové aktivity a sport ve speciálních školách
  • Podporovat školní pohybové aktivity a sport pro děti se zrakovým handicapem na běžných školách
  • Pomáhat při zařazení nadaných jednotlivců do sportovních klubů a oddílů
  • Vyhledávat traséry a průvodce při sportovních aktivitách a zprostředkovat jim potřebné zaškolení
  • Aktivně propojovat rodinu, školu, sportovní klub/oddíl i dobrovolné traséry 

Ambasadorkou projektu je zrakově handicapovaná lyžařka Anna Pešková (Kulíšková). „Měla jsem to štěstí, že jsem vyrůstala v rodině, kde byl sport normální součástí života. Sportovala jsem od mala a dnes to vnímám jako velký benefit. Chtěla bych, aby zrakově postižené děti měly možnost pravidelného pohybu, aby si ten pohyb oblíbily a aby třeba jednou z některých z nich vyrostli účastníci paralympijských her.“

Co jsme zvládli od ledna 2023?

Olympiáda dětí a mládeže 2023

1. Představení projektu a podpora zrakově postižených účastníků Olympiády dětí a mládeže 2023

Poprvé v historii se podařilo zařadit handicapované sportovce na zimní olympiádu dětí a mládeže. Šestnáct zrakově znevýhodněných sportovců reprezentovalo svůj kraj v běžeckém lyžování a my byli u toho. Olympiáda byla skvělou příležitostí setkat se s mladými nadějemi českého parasportu, přijeli jsme zafandit, motivovat je a také představit právě vznikající projekt. Na akci nechyběl zástupce Českého paralympijského výboru Roman Suda, paralympionička Anna Pešková a za Světlušku přijela děti podpořit Gabriela Drastichová.

2. Setkání k podpoře sportu zrakově postižené mládeže v Plzeňském a Jihočeském kraji

U kulatého stolu se sešli zástupci speciálních škol, speciálně pedagogických center, sportovních klubů a vedení kraje, aby společně se zástupci Českého paralympijského výboru a Nadačního fondu ČRo Světluška prodiskutovali současnou situaci ve sportu zrakově postižené mládeže, seznámili se s možnostmi financování a celkové podpory a nastínili další postup, jak zpřístupnit sport více dětem se zrakovým postižením, jak pomoci speciálním školám a jak se postarat o nadějné mladé sportovce.

3. Sportovní hry zrakově postižené mládeže 2023

Šestadvacátý ročník celorepublikových her v atletice, plavání, goalballu a showdownu se letos konal v Praze. I my jsme přišli podpořit mladé sportovce. Využili jsme přítomnosti zástupců škol pro zrakově postižené a ptali se na jejich situaci. Většina z dětí sportuje především díky nadšení  jejich učitelů. Kromě hodin tělocviku chodí také plavat a jezdí na zimní a letní sportovní pobyty. Bohužel po dokončení základní školy nemají děti jak a kde ve sportu pokračovat. I tady chce Světluška pomoci.

Školení budoucích trasérů a průvodců

4. Nábor trasérů a průvodcovský kurz

Díky Nočním běhům pro Světlušku, které mají velký dosah se daří postupně rozšiřovat síť dobrovolníků, kteří mají zájem stát se průvodcem při sportu pro zrakově postižené. Shodli jsme se, že být trasérem není pouze o společném běhu nebo jízdě na kole. Být trasérem a parťákem zrakově postiženého člověka znamená také umět s nevidomým komunikovat, doprovodit ho na tramvaj či na toaletu a to pro neznalé nemusí být zcela snadný úkol. Proto jsme zájemcům o trasérství  nabídli možnost zůčastnit se kurzu Jak být dobrým průvodcem zrakově postiženému člověku. Kurz proběhl zatím ve dvou termínech v budově ČRO a účastníci odcházeli nadšeni z nových poznatků a zkušeností.

Kontaktujte nás pokud:

  • Nemáte dostatek financí na to, aby vaše dítě pravidelně sportovalo (zde více o finanční podpoře jednotlivců)
  • Potřebujete se zorientovat v možnostech, kde sportovat, zjistit jaké sporty jsou vhodné a kde si vypůjčit/pořídit potřebné vybavení pro sport, ...
  • Hledáte pro své dítě traséra (průvodce) na jednorázové nebo pravidelné sportovní akce

Kontakt:

Anna Pešková (Kulíšková)
ambasadorka projektu "Rozsvítíme mladé sportovní hvězdy"
mobil: 608 231 415
email: peskova@paralympic.cz