Nejčastější dotazy

Osvětlovna není sociálně právní poradnou a nejedná se o sociální službu. Osvětlovna je zde proto, aby pomohla lidem se zrakovým postižením a jejich blízkým získat pevnou půdu pod nohama v životní situaci, která je pro ně nová, tíživá či nepřehledná. Osvětlovna je tady proto, aby snížila počet lidí, kteří nevědí. 

Osvětlovna pomůže nalézt odpovědi na otázky týkající se:

 • kompetencí a dostupnsti odborných pracovišť a poskytovatelů sociálních služeb v regionech

Nejčastější otázky:

 1. Kde mi poradí s výběrem vhodné lupy pro seniora, o kterého dlouhodobě pečuji?
 2. Mám novou kompenzační pomůcku a nejsem si jisttý v používání. Mohu někde požádat o konzultaci či kurz obsluhy kompenzační pomůcky?
 3. Žádost o příspěvek na péči nezvládnu vyřídit sama, na jaké pracoviště se mohu nejblíže místa mého bydliště obrátit s prosbou o pomoc s vyřízením a případně i doprovodem na úřad?
 4. Stěhuji se do vlastního bydlení. Která organizace a kde mi pomůže se zvládnutím domácnosti?
 • pořízení kompenzační pomůcky, získání příspěvku od úřadu práce či odvolání proti rozhodnutí úřadu práce

Nejčastější otázky:

 1. Na jaké kompenzační pomůcky mohu jako člověk se zrakovým postižením získat příspěvek od státu, jak a kde o tento příspěvek mohu požádat? 
 2. Jak postupovat v případě, že mi bylo vydáno rozhodnutí, kterým nebyl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku, nebo byl přiznán pouze částečně? 
 3. Jaké jsou další způsoby financování nákladů na kompenzační pomůcku, pokud na ni nemám nárok, ale přesto ji potřebuji a nemám dost vlastních prostředků?
 • nároku na a vyřízení průkazu ZTP a ZTP/P a příspěvku na mobilitu

Nejčastější otázky:

 1. Za jakých podmínek mám jako člověk se zrakovým postižením nárok na průkazu ZTP či ZTP/P a s tím související příspěvek na mobilitu? 
 2. Jaké výhody pro mne má průkaz ZTP či ZTP/P? 
 3. Může po mne jako pro držiteli průkazu ZTP/P někdo vyžadovat, abych byl/a doprovázen/a průvodcem? 
 • informací o příspěvku na péči a pomoc s jeho vyřízením

Nejčastější otázky:

 1. Mám těžké zrakové postižení a potřebuji pomoc s každodenními činnostmi. Je možné na tento typ pomoci žádat o nějaký příspěvek?
 2. Co to příspěvek na péči vlastně je, v jaké je výši, kdo o něj může požádat a jakým způsobem?
 3. Co mohu dělat, když mi byla žádost o příspěvek na péči zamítnuta nebo mi byl přiznán nižší stupeň příspěvku na péči, než na jaký mám dle mého názoru nárok? 
 • invalidních důchodů

Nejčastější otázky:

 1. Za jakých podmínek a mohu vůbec jako osoba s těžkým zrakovým postižením pobírat každý měsíc invalidní důchod?
 2. Dělí se invalidní důchod na nějaké stupně? 
 3. Jaké další dopady má pobírání invalidního důchodu? 
 4. Kde mohu o invalidní důchod požádat? 
 • dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc)

Nejčastější otázky:

 1. Jsem v náhlé složité životní situaci a nemám finanční prostředky na uhrazení energií či koupi nezbytného domácího spotřebiče. Na koho a jak se mohu obrátit s žádostí o pomoc?
 2. Pobírám sice příspěvek na bydlení, ale i tak mi příjmy nestačí na úhradu bydlení. Na koho a jak se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 
 • státní sociální podpory, která zahrnuje příspěvek na bydlení, porodné, příspěvek v rodičovství a další příspěvky

Nejčastější otázky:

 1. Na bydlení vynakládám více než 30 % z mých příjmů. Mohl/a bych si například požádat o příspěvek na bydlení?
 2. Pro koho je určen příspěvek na bydlení, kde a jakým způsobem o něj mohu zažádat?
 • podpory zaměstnávání zrakově postižených a role úřadu práce v této věci

Nejčastější otázky:

 1. Slyšel/a jsem něco o “náhradním plnění”. Jak to funguje? 
 2. Mohu i já jako podnikající OSVČ, která pobírá invalidní důchod, poskytovat služby ostatním firmám jako tzv. náhradní plnění? 
 3. Zaměstnávám osobu s těžkým zrakovým postižením. Mohu jako zaměstnavatel žádat o nějaký příspěvek například na speciální vybavení? Za jakých podmínek?
 4. Mohu jako držitel průkazu ZTP/P či příjemce invalidního důchodu čerpat určité slevy na dani? 
 5. Mohu se obrátit na úřad práce, pokud chci pracovat, ale nevím, kde práci sehnat?
 6. Jaké informace o svém zrakovém postižení mám zaměstnavateli sdělit?
 7. Mohu pobírat invalidní důchod a současně pracovat?
 • podpůrných opatření ve školství a role speciálně pedagogických center pro zrakově postižené žáky a studenty

Nejčastější otázky:

 1. Mám syna/dceru s těžkým zrakovým postižením. Může nám škola nějak pomoct s pořízením kompenzační pomůcky? Na co má jako žák/student nárok?
 2. Kde mohu získat více informací, abych se mohla jako rodič správně rozhodnout, zda umístit syna/dceru do běžné školy, nebo do speciální školy pro zrakově postižené?
 • státního příspěvku u operátorů

Nejčastější otázky:

 1. Věděli jste, že jako držitel průkazu ZTP/P či příjemce příspěvku na péči máte nárok na státní příspěvek u operátora telekomunikačních služeb ve výši 200 Kč/měsíčně? 
 2. Jací operátoři tuto slevu poskytují a kde o ni lze požádat a na jaké všechny poskytované služby? 
 • problémy s přístupností veřejných budov a služeb

Narážíte během každodenního života na nějaké zásadní překážky, které brání plnohodnotně se zapojit do veřejného života, nebo nemůžete využívat některé ze služeb, která je určena široké veřejnosti? 

Pokud si nejste jisti, zda vám s vaší situací můžeme poradit, neváhejte se na nás obrátit. Pokud vámi požadovaná pomoc nespadá do působnosti Osvětlovny, rádi vás odkážeme na jinou službu, kde vám budou umět pomoci. 

Pár konkrétních příkladů, s čím můžeme pomoci: 

Příspěvek na zvláštní pomůcku: 

Jakub je silně slabozrakým žákem základní školy. Vzhledem k tomu, že je schopen číst hodně zvětšený text, rozhodli se jeho rodiče, že synovi pořídí elektronickou zvětšovací lupu. Překvapilo je však, že ceny pomůcek tohoto typu jsou velmi vysoké a nemohou si dovolit pořízení z vlastních prostředků. Dostali radu, ať se obrátí na Úřad práce, kde mohou žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Jakub získal příspěvek ve výši 90 %, zbylých 10 % již nepředstavovalo pro Jakubovi rodiče takovou enormní finanční zátěž. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením: 

Nevidomá Anička se věnovala mnoha různým aktivitám, se kterými bylo spojeno téměř každodenní dojíždění do okolních měst. Na cestách ji doprovázela maminka, která si vždy musela koupit jízdenku v plné výši. Jednoho dne se maminka Aničky dozvěděla, že má její dcera nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. Podala žádost a Aničce byl přiznán průkaz ZTP/P. Od této doby již nemusela Aničky maminka platit jízdné. Nyní totiž působí jako oficiální průvodce člověka s průkazem ZTP/P, který má rovněž nárok na cestování veřejnou hromadnou dopravou v České republice zdarma.  

Návody, které by vám mohli pomoci: