Mimořádná podpora sportu zrakově postižených z Fondu Kaufland (pro organizace i jednotlivce)

13. říjen 2021

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Mimořádnou výzvu na podporu sportu zrakově postižených prostřednictvím Fondu Kaufland. Chce tak pomoci restartovat organizovaný sport zrakově postižených sportovců po dlouhé nucené pauze způsobené pandemií koronaviru a podpořit vrcholový i výkonnostní sport zrakově postižených s cílem zvýšit počet českých zrakově postižených sportovců na vrcholných sportovních akcích. 

Mimořádná podpora sportovních klubů, oddílů, tělovýchovných jednot a dalších sportovních organizací pro zrakově postižené (ORGANIZACE)

Vyhlášení mimořádné podpory pro organizace se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení ze sbírky Světluška prostřednictvím Fondu Kaufland pro organizace s těmito výjimkami:

Změny oproti pravidlům grantového řízení z Fondu Kaufland

 • Mimořádná podpora není zahrnuta do dlouhodobých grantových programů Fondu Kaufland, je samostatnou mimořádnou výzvou.
 • Tato mimořádná podpora se nezapočítává do počtu žádostí, které může žadatel/organizace v průběhu roku podat v kterémkoliv z grantových řízení ze Sbírky Světluška.
 • Maximální požadovaná výše nadačního příspěvku na 1 žádost je 500 tis. Kč
 • Žadatel může podat pouze jednu projektovou žádost v tomto mimořádném grantovém řízení v období od 11. října až do 31. října 2021.
 • Termín realizace projektu může začít nejdříve datem podání žádosti, nejpozději lze nadační příspěvek čerpat do konce roku 2022.
 • Oprávněnými žadateli v této mimořádné grantové výzvě jsou:
  • Sportovní kluby a tělovýchovné či tělocvičné jednoty, tedy sportovní organizace, které působící regionálně (nikoliv celostátně) v některém ze sportovních odvětví pro zrakově postižené sportovce, jejíž činnost je zaměřena na podporu pravidelné sportovní činnosti, především v podobě organizace tréninkových či cvičebních jednotek. Sportovní klub je zpravidla zaměřen na jedno sportovní odvětví, tělovýchovné či tělocvičné jednoty se zpravidla skládají z více oddílů, které se zaměřují na různá sportovní odvětví.

Mimořádná grantová výzva není určena pro sportovní organizace s celostátní působností, které sdružují další sportovní organizace.

Žádost o mimořádnou podporu je nutné zpracovat v aplikaci Granty do 31. 10. 2021 (24:00 hodin). Celé znění výzvy i přístup do aplikace Granty najdete ZDE.

Mimořádná podpora reprezentantů ČR a vrcholových sportovců, kteří se k reprezentaci připravují v individuálních sportech zrakově postižených (JEDNOTLIVCI)

Vyhlášení mimořádné podpory pro organizace se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška. Nadační příspěvky jednotlivcům budou vyplácené ze sbírky Světluška prostřednictvím Fondu Kaufland. Tato mimořádná podpora je určena pro organizované sportovce v individuálních sportech.  

Změny oproti pravidlům grantového řízení pro jednotlivce:

 1. V této mimořádné grantové výzvě mohou žádat pouze stávající reprezentanti ČR s těžkým zrakovým postižením a výkonnostní a vrcholoví sportovci, kteří se k reprezentaci připravují.
 2. Tato mimořádná podpora se nezapočítává do počtu žádostí, které může žadatel podat za jeden kalendářní rok.
 3. Žadatel může podat pouze jednu žádost v tomto mimořádném grantovém řízení v období od 13. října až do 31. října 2021.
 4. Žadatel dokládá k žádosti reprezentační smlouvu platnou na dobu, na kterou požaduje příspěvek. Pokud žadatel nemá reprezentační smlouvu na příští rok, může ji doručit dodatečně. Vyplacení nadačního příspěvku v tomto případě proběhne po doložení reprezentační smlouvy. Výkonnostní a vrcholoví sportovci se zrakovým postižením, kteří se k reprezentaci připravují, dokládají k žádosti splnění limitů na Mistrovství Evropy nebo kvalifikaci na Evropské hry handicapované mládeže.
 5. Termín realizace projektu může začít nejdříve datem podání žádosti, nejpozději lze nadační příspěvek čerpat do konce roku 2022. Žádost o nadační příspěvek NELZE předložit zpětně.

Žádost o mimořádnou podporu lze podat v aplikaci Granty do 31. října 2021 (24:00 hodin) nebo zaslat žádost i se všemi přílohami poštou, datum podání zásilky k přepravě může být nejpozději 31. 10. 2021. Celé znění výzvy a přístup do aplikace Granty najdete ZDE.

Spustit audio