Kde jsme díky Fondu Kaufland pomohli

20. listopad 2023

Od roku 2019, kdy započala naše spolupráce se společností Kaufland, jsme už udělili 372 příspěvků jednotlivcům a 316 organizacím v celkové hodnotě více než 37 milionů korun. Jaké se za těmito čísly ale skrývají příběhy?

Palata

Palata je Domovem, který se stará o seniory se zrakovým postižením. Klientům je zde kromě komplexní péče nabízena i hipoterapie, kterou si díky podpoře Světlušky mohou každý měsíc vyzkoušet jak v individuální, tak skupinové formě. Speciální forma hipoterapie, takzvaná dotyková terapie, kdy člověk na koni nesedí, ale pouze se zvířete dotýká, má velmi dobré výsledky právě u lidí se smyslovou vadou a seniorů vůbec. „S projektem hipoterapie jsme začali v květnu tohoto roku, se spolkem Caballinus, kteří k nám jednou za měsíc zavítají se dvěma koňmi a dvěma terapeuty, jsme se, myslím, poměrně dobře sehráli,“ popisuje pracovnice centra Palata Adéla Kolokočníková a dále doplňuje: „Jednotlivé terapie spočívají v kontaktu koně s klientem, ten vnímá kontakt s koněm všemi dostupnými smysly a tento kontakt, speciálně pak dotyk, mu pomáhá odbourávat nedůvěru, strach, úzkost, obavy či pocit osamělosti. V Palatě hojně využíváme i canisterapii, ale oproti psovi má kůň zcela jinou energii, i prožitek je vzhledem k velikosti zvířete mnohem intenzivnějším zážitkem.  Nutno dodat, že na psa v interiéru je člověk poměrně zvyklý, ale kůň v pokoji je i pro naše zaměstnance velká senzace.“

Hipoterapie v centru Palata

Projekt Krajské vědecké knihovny Liberec

Nejlépe si děti bez hendikepu uvědomí, jak se žije jejich spolužákům se zdravotním postižením, když jim s něčím pomůžou. Krajská vědecká knihovna v Liberci proto vymyslela projekt, kdy děti z tamější základní školy načítají svým nevidomým kamarádům dětské knížky do audio verzí. Letos byla vybrána publikace Metamorfórky od Lukáše Csicsely. „Děti si při vzniku nahrávky uvědomují, jak velkou výhodu oproti handicapovaným dětem mají. A chtějí pomoct. Jsou pyšné na to, že se mohou zapojit do projektu, který pomůže a udělá radost jiným dětem, které mají nějaké zdravotní omezení. A myslím, že si také uvědomí, že pomoc nemusí být vždy jen finanční. Stačí věnovat trochu svého času a energie, i to může druhým pomoci,“ popisuje knihovnice a lektorka Radka Vojáčková.

Křest zvukové knihy Metamorfórky v liberecké obřadní síni

Dětský úsměv

Když se spojí dva krásné projekty, dopadne to vždy na jedničku a hvězdičku k tomu. Projekt Dětský úsměv zrealizoval úžasný workshop na pětidenním pobytu Centra Lira, které pomáhá rodinám s dětmi nejen se zdravotním handicapem. Dětský úsměv se zaměřoval na praktický nácvik správného čištění zoubků u dětí se zrakovým postižením. Praktické dovednosti však předal i dospělým. U malých dětí s kombinovaným postižením je pomoc s péčí o ústní dutinu totiž nesmírně důležitá a bez spolupráce rodičů se děti neobejdou. Velký zájem rodičů také potvrdil důležitost tohoto workshopu. „Uvědomily jsme si, jak nelehký úkol je zaujmout děti bez vizuálních pomůcek. Že je potřeba mnohem více s nimi komunikovat, na všem se předem domluvit, popisovat detailně situace. Používat dostatek pomůcek a nechat dětem čas, aby si vše důkladně mohly osahat. Kontrolovat, zda nám rozumí,“ popsala nám hygienistka Pavlína, která má se školením dětí se zrakovým handicapem rovněž zkušenost.  

Den s Dětským úsměvem

Hráč goalballu Ruda

Ruda je žákem školy Jaroslava Ježka a mimo jiné velkým milovníkem goalballu. Ve svých 13 letech už trénuje s dospělými sportovci v oddílu GC Perun. Rudovi přispíváme s naším Fondem Kaufland na osobní asistentku. „Amálka mě doprovází ze školy na trénink. Je to skvělá parťačka. Cítím se s ní v bezpečí, a to je nejdůležitější,“ dodává Ruda.

Ruda hrající goalball

Esterka a hiporehabilitační pobyt

Esterce jsme s naším Fondem Kaufland přispěli na hiporehabilitační pobyt. Jízda na koních jí pomáhá zpevnit střed těla, což je vzhledem k jejímu handicapu velice důležité. Ester má totiž velké výpadky v zorném poli na obou očích a díky zpevněnému středu těla se může snadněji předejít zraněním při chůzi.

Ester na hiporehabilitačním pobytu

Panu Antonínovi jsme přispěli na osobní asistenci

Pan Antonín je světově etablovaný umělec, který ještě před šesti lety vedl svoji autorskou galerii v centru Prahy. V roce 2016 však ve sklářské huti utrpěl úraz hlavy s masivním krvácením do mozku. Ocitl se na rozhraní mezi životem a smrtí. Díky lékařské péči, jeho nezlomné vůli a podpoře rodiny, se jeho stav postupně zlepšuje. S naším Fondem Kaufland jsme přispěli panu Antonínovi na osobní asistenci. Osobní asistent Kryštof panu Antonínovi pomáhá s výtvarnými aktivitami a vyráží spolu i za kulturou.

Pan Antonín

 

 

 

Spustit audio