Dot Pad – přelomová novinka nově v katalogu Půjčovny kompenzačních pomůcek

19. září 2023

Do katalogu kompenzačních pomůcek jsme aktuálně zařadili Dot Pad – přenosný přístroj schopný zobrazovat hmatovou grafiku i znaky Braillova písma. Jsme tak prvním vlastníkem tohoto zařízení v Evropě. Od doposud dostupných pomůcek určených ke hmatovému čtení však dokáže obrázky i text zobrazovat v reálném čase. V článku se dozvíte, jaké výhody pomůcka přináší a jakou měla až do nynějška konkurenci. 

Základ gramotnosti

Světový den Braillova písma připadá na 4. ledna, v ten den se totiž narodil jeho vynálezce Francouz Louis Braille, a to před více než 200 lety. Pro kolik lidí je písmo aktuální dnes? Uvádí se, že v České republice žije na sto tisíc těžce zrakově postižených osob, z toho až 20 tisíc zcela nevidomých. Právě pro ty je písmo stále základem gramotnosti. „Braillovo písmo umožnuje číst a psát, což je základní dovednost umožňující písemný projev, hlubší porozumění textu a nezávislost ve vzdělávání, práci i každodenních činnostech. Moderní technologie jsou nyní neoddělitelnou součástí každodenního života a přinášejí mnoho výhod i lidem se zrakovým postižením a usnadňují jim jejich každodenní výzvy. Přesto je stále důležité si udržet schopnost číst a psát. Gramotnost zůstává klíčem k plnohodnotnému prožívání světa,“ vysvětluje Marie Kurhajcová.

Braillovo písmo lze zapisovat ručně pomocí speciální destičky s perem či pomocí Pichtova psacího stroje. Znak Braillova písma tvoří 6 bodů uspořádaných do obdélníku 2x3, na každém může být vytlačena hmatatelná tečka, což dává 64 možných kombinací pro písmena. Jeden braillský znak má rozměr cca 0,5 cm.

Čtení a psaní Braillova bodového písma se učí postupně. „Nejdříve se zaměřujeme na rozvoj hmatu a schopnosti vnímat skrze něj informace. Pomocí různých pomůcek, jako jsou masážní hračky, třídění různých materiálů a zahřívacích pytlíčků, se klienti připravují na to, aby byli schopni rozlišovat jednotlivé body a rozumět jim. Když je klient připraven po hmatové stránce, přistupujeme k výuce jednotlivých písmen, která jsou tvořena kombinacemi hmatných bodů. Každý z těchto bodů má své číslo, což umožňuje klientům zapamatovat si body, ze kterých se skládají jednotlivá písmena. Například bod 1 je písmeno A, body 12 je písmeno B a body 1234 je písmeno P,“ vysvětluje princip výuky Marie. Jakmile je klient připraven, začíná se pracovat se slabikářem, kde se učí, jak vypadají jednotlivá písmena abecedy.

Poté, co zdolá slabikář, je na řadě čítanka.  „Potíže mohou nastat u lidí, kteří přišli o zrak až v průběhu života, kdy jsou některé popsané schopnosti ovlivněny věkem a zdravotním stavem. Měla jsem klientku, která se velmi snažila, pilně se svou asistentkou mezi lekcemi procvičovala. Její hmat jí ale nikdy nedovolil dostat se dál než přes slabikář. Jednotlivá písmenka poznávala, ale jakmile jich bylo více za sebou, body se jednoduše spojily v nečitelnou změť teček,“ říká Marie.

 

Braillova abeceda

 

Dostupné pomůcky pro čtení v Braillově písmu

V Braillově bodovém písmu lze tisknout různé druhy publikací. V nabídce jsou k nalezení publikace z oblasti krásné i odborné literatury, periodika, hudebniny, letáky, kalendáře i učebnice. Výběr dostupných materiálů je však ve srovnání s běžným tiskem značně omezen. Jaké další pomůcky umožňující čtení pomocí bodového písma jsou těžce zrakově postiženým dostupné?

Braillská tiskárna

Na rozdíl od klasické tiskárny jsou body vytlačovány na speciální (silnější) papír. Tyto tiskárny jsou i z tohoto důvodu velice hlučné, v soukromých domácnostech je tedy nenajdete. Tisk na Braillské tiskárně nabízí například krajské pobočky Tyflocenter.

Virtuální braillská klávesnice

Virtuální klávesnici mohou prozatím využívat pouze majitelé zařízení, která disponují softwarem Android. Klávesnici, která používá standardní rozložení 6 kláves, mohou uživatelé používat napříč všemi aplikacemi. Každá klávesa v rozložení představuje jeden ze šesti braillských bodů. Tyto tečky se pak využijí k vytvoření písmen nebo symbolů. Pokud uživatel využije klávesnici při psaní zprávy, příjemce ji obdrží v klasické abecedě.

Braillský řádek (hmatový displej)

Braillský řádek je výstupní zařízení, které lze připojit k počítači i dotykovým zařízením – například telefonu či notebooku. Nevidomí a slabozrací jej ocení zejména při čtení odborných textů, či při studiu jazyků. V porovnání s hlasovým odečítačem má totiž svá specifika. „Jsou oblasti, kde je práce s hlasovým odečítačem rychlejší a efektivnější, jindy ale, například při četbě odborných nebo cizojazyčných textů, je potřebný "kontakt" s textem a možnost soustředěné pozornosti a četba podle vlastní rychlosti. Braillský řádek totiž umožňuje rozložit zátěž, tedy sluch a hmat a zaměřit se na informace způsobem, který mi vyhovuje a který mi umožňuje sledovat smysl daného textu. Podobně, jak by jej vnímal vidící čtenář nějakého odborného dokumentu. Je tak pro mne pomocníkem jak v pracovním uplatnění, tak v realizaci volnočasových zájmů,“ vysvětlil nám milovník historie pan Martin, kterému Světluška na pořízení Braillského řádku finančně přispěla. 

 

Dot Pad – přístup ke grafickým informacím digitálním způsobem

Ze zmíněného výčtu je patrné, že možnosti pro hmatovou orientaci pro zrakově handicapované jsou možné, ale velmi omezené. Limitující podmínky vnímala i korejská společnost Dot, která novinku na trh uvedla.  "Ve 21. století nedává smysl, aby zrakově postižení lidé nemohli přistupovat ke grafickým informacím digitálním způsobem," vyjádřil se spoluzakladatel společnosti Sung. "Ve všech odvětvích, včetně vzdělávání, zaměstnání a služeb, existuje spousta inovací. Požadavky na grafické informace jsou stále vyšší, což znamená, že zrakově postižení lidé jsou nyní odříznuti," uvedl dále v rozhovoru pro techcrunch.com. A tak vznikl první přenosný reliéfně-grafický číslicový zobrazovač pro nevidomé a slabozraké – Dot Pad.

Zařízení Dot Pad se skládá z 2 400 kolíků podobné pixelům, které lze rychle nastavit do polohy nahoru nebo dolů, čímž se vytvoří písmena v Braillově písmu nebo snadno identifikovatelné tvary. Zařízení je přímo integrováno do funkce čtení obrazovky VoiceOver společnosti Apple, takže čtení textu, popisků ikon, a dokonce i grafů nebo jednoduchých obrázků je otázkou pouze jednoho klepnutí.

Chci se podívat, jak Dot Pad funguje ZDE

Předávání Dot Padu s korejskými tvůrci u nás ve Světlušce

„Dot Pad, na rozdíl od známých braillských řádků a tiskáren, dokáže zobrazovat obrázky i text v Braillově písmu současně a v reálném čase. S Dot Padem můžeme tvořit obrázky, grafy, a dokonce i hmatové cvičení. Jeho praktický význam vidím například ve školní třídě – učitel může nevidomému žákovi okamžitě ukázat grafické ilustrace, stejně jako by kreslil na tabuli. Instruktoři pro výuku Braillova písma navíc mohou během lekce vytvářet různá cvičení a ukázky přímo na Dotpadu, což je jistě velmi cenná pomůcka,“ popisuje nejčerstvější novinku, kterou jsme zařadili i do naší Půjčovny kompenzačních pomůcek, kolegyně Marie.

Dot Pad si v tuto chvíli mohou vypůjčit pouze pracovníci odborných vzdělávacích pracovišť pro žáky a studenty se zrakovým postižením (speciální školy, centra služeb studentů se specifickými potřebami na vysokých školách, a speciálně-pedagogická centra).

Dot Pad najdete v našem katalogu ZDE

 

 

Spustit audio