COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi

18. březen 2020

Pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice. 

Ve Světlušce si velmi dobře uvědomujeme, že stávající situace související s vyhlášeným nouzovým stavem v celém Česku a přijatými preventivními opatřeními pro vás může být náročná a znemožnit běžnou pracovní činnost. Proto jsme připraveni pomoci jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením a rodinám, které pečují o nezaopatřené děti s těžkým zrakovým postižením, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření kvůli šíření nákazy COVID-19. 

K tomuto účelu máme celoročně otevřený program Člověk v nouzi, který jsme s účinností od 19. 3. 2020 rozšířili o pomoc pečujících osob, které v důsledku uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet do zaměstnání či vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

Podmínky pro osoby pečující

O nadační příspěvek z grantového programu Člověk v nouzi si mohou požádat osoby pečující o osobu závislou na péči z důvodu zrakového či zrakového kombinovaného postižení, která by jinak využívala sociálních či školských služeb. Nadační příspěvek je příspěvkem na výdaje spojené s péčí o tohoto člena rodiny a běžné výdaje rodiny.

Žadatel doloží nad rámec povinných příloh žádosti o nadační příspěvek ještě tyto doklady:

  • pracovní smlouva nebo potvrzení o vedení živnosti osoby pečující
  • potvrzení o uzavření školského nebo sociálního zařízení, které osoba se zrakovým či zrakovým kombinovaným postižením navštěvovala
  • čestné prohlášení, zda rodina pobírá na osobu se zrakovým či zrakovým kombinovaným postižením dávky OČR, jehož vzor naleznete zde.

Podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné

O nadační příspěvek z grantového programu Člověk v nouzi si mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné, kteří v důsledku bezpečnostních opatření nemohu vykonávat pracovní činnost a ocitají se v tíživé finanční situaci. Nadační příspěvek je příspěvkem na běžné životní výdaje, které by jinak žadatel pokrýval z příjmu z podnikání.

Žadatel doloží nad rámec povinných příloh žádosti o nadační příspěvek ještě tyto doklady:

  • potvrzení o vedení živnosti
  • čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvádí přehled příjmů z výdělečné činnosti za uplynulé tři měsíce, jehož vzor naleznete zde.

Podmínky pro zaměstnance na DPP a DPČ, kteří nemají v důsledku opatření příjem, či je jejich příjem omezen

O nadační příspěvek z grantového programu Člověk v nouzi si mohou požádat osoby zaměstnané na DPP/DPČ, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohu vykonávat pracovní činnost a ocitají se v tíživé finanční situaci. Nadační příspěvek je příspěvkem na běžné životní výdaje, které by jinak žadatel pokrýval z příjmu ze zaměstnání.

Žadatel doloží nad rámec povinných příloh žádosti o nadační příspěvek ještě tyto doklady:

  • potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je jeho zaměstnanec na základě DPP/DPČ a v důsledku bezpečnostních opatření nemůže vykonávat svou práci, jehož vzor naleznete zde:

Pro všechny žadatele platí povinnost uvést do žádosti, zda mají podanou nebo se chystají podat žádost o pomoc v tíživé životní situaci, ve které se ocitly  v důsledku bezpečnostních opatření kvůli šíření nákazy COVID-19, u jiné nadace či nadačního fondu. 

Pokud jste osobou se zrakovým či kombinovaným zrakovým postižením nebo o takovou osobu pečujete a ocitli jste se v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření a nespadáte do výše uvedených kategorií, kontaktujte koordinátorku nadačních příspěvků. Probere s Vámi možnosti možné podpory ze strany Nadačního fondu Českého rozhlasu a Světlušky.

Koordinátorka nadačních příspěvků:
Michaela Pošvářová
mobil: 734 151 309
mail: michaela.posvarova@rozhlas.cz

Spustit audio