Světlušky letos v ulicích zasvítí naposledy

31. srpen 2021

Poslední možnost zakoupit i nejstarší světluščí evergreeny se vám letos naskytne v rámci Sbírkových dnů Světlušky od 6. do 10. září. Sbírkový týden odstartuje Světluška tradičně na pražském Andělu. Start historicky posledních Sbírkových dnů podpoří známé osobnosti a představí se i organizace a jednotlivci, kterým Světluška svítí téměř od svého vzniku. 

Zahajovacím dnem provede moderátorka Českého rozhlasu Lucie Výborná a slavné osobnosti, mezi nimiž nebudou chybět například Pavel Nový, Igor Orozovič, Michaela Mauerová, Jan Smetana nebo Filip Cíl. O prodej sbírkových předmětů a shromažďování finanční podpory ve všech českých a moravských městech se jako vždy postarají dobrovolníci z řad studentů, turistických oddílů mládeže a přátelé Světlušky.

„Poslední dva roky uspíšily některá naše rozhodnutí a současně nám nabídly prostor zamyslet se nad tím, jak lépe dělat naši práci. Spustili jsme nový e-shop se sbírkovými předměty, každé dva týdny publikujeme podcast POTMĚ, a hlavně jsme získali silného partnera pro celonárodní vánoční sbírku pro Světlušku,“ vysvětluje k rozhodnutí uskutečnit letos poslední ročník Sbírkových dnů ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Od roku 2003, kdy Sbírkové dny Světlušky proběhly vůbec poprvé, vybralo v ulicích po celém Česku celkem 114 000 dobrovolníků přes 94 milionů korun. Co do počtu zúčastněných dobrovolníků byl nejúspěšnější rok 2019. V roce 2007 naopak světlušky v ulicích nashromáždily do pokladniček největší finanční obnos, a sice 6,7 milionů korun.

„Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám 18 let pomáhali budovat síť dárců po celém Česku. S pýchou dnes potkáváme ve firmách bývalé studenty, kteří jako dobrovolníci prodávali světluščí tykadla a stále na tuto zkušenost v dobrém vzpomínají. Děkujeme Českému rozhlasu a České televizi, že nám každý rok pomohli dostat zprávu o Sbírkových dnech do každé domácnosti. Děkujeme každému dárci, který přispěl Světlušce zakoupením symbolických tykadel, svítícího náramku, či světluščího kartáčku. Všechny peníze vybrané do světluščích pokladniček jsme použili ve prospěch samostatného a smysluplného života zrakově postižených,“ uzavírá poděkováním Gábina. 

Pokud lna žádnou světlušku v ulicích nenarazíte, a i přesto byste chtěli přispět nevidomým a slabozrakým, můžete tak učinit online prostřednictvím e-shopu, nebo jednorázově na webu darujme.cz/svetluska.

Shromážděné prostředky budou v rámci grantového řízení rozděleny na přímou pomoc nevidomým a slabozrakým jednotlivcům a neziskovým organizacím, které prostřednictvím svých programům těžce zrakově postiženým po celém Česku pomáhají k samostatnosti a soběstačnosti.

Spustit audio