Fond Kaufland vyhlašuje mimořádný program Organizace v nouzi

8. leden 2021

Pro rok 2021 je nad rámec dlouhodobých programů podpory v rámci Fondu Kaufland vyhlášený mimořádný program Organizace v nouzi.

Fond Kaufland je partnerským fondem, celoročně otevřený žadatelům, prostřednictvím něhož můžeme díky dárcům podporovat těžce zrakově postižené na jejich cestě k větší samostatnosti.

Pro rok 2021 je nad rámec dlouhodobých programů podpory v rámci Fondu Kaufland vyhlášený mimořádný program Organizace v nouzi. Tento program je určený žadatelům, kteří v důsledku pandemických opatření přišli o tradiční zdroje spolufinancování, v důsledku těchto opatření se jim výrazně snížily očekávané příjmy (například od tradičních dárců, z neuskutečněných benefičních akcí atp.) nebo jim výrazně narostly výdaje spojené s dodržováním nastavených opatření (testování, ochranné pomůcky).

Program Organizace v nouzi umožňuje získat nadační podporu na pokrytí nutných a neodkladných provozních nákladů, které organizace běžně financovala z aktuálně nedostupných či výrazně omezených finančních zdrojů a které potřebuje pokrýt pro udržení kvality a rozsahu poskytovaných služeb či realizace činnosti pro cílovou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením. Více o mimořádném programu v Pravidlech a podmínkách grantového řízení z Fondu Kaufland.

Více informací včetně formulářů ke stažení najdete zde

Těšíme se na vaše žádosti!

Spustit audio