Dopis dárcům a Světlušce od paní Vlasty

8. září 2016
Chvilka radosti nevidomé paní Vlasty s pravnučkou Anežkou

Paní Vlasta Šimková viděla od narození špatně, s postupujícím věkem se její zrak zhoršoval a nyní je jako seniorka prakticky nevidomá. K postupné ztrátě zraku se navíc připojily další zdravotní komplikace. Světluška mohla díky dárcům přispět paní Vlastě na kamerovou lupu, polohovací postel a opakovaně na asistenci. Paní Vlasta nám poslala dopis, jímž chce poděkovat dárcům za podporu. Pro své dárce nechce být anonymní, ale skutečnou osobou, a proto na její přání zveřejňujeme i příjmení.

Milá Nadace Světluško!
Chtěla bych Vám neskonale srdcem poděkovat za příspěvek na péči, který jsem obdržela od Vás ve výši 20.000.- Kč na pečovatelskou službu, kterou již při svém zdravotním stavu potřebuji.
Vlastně bez Vašeho příspěvku, bych si ji nemohla ani dovolit, neboť můj důchod činí jen 8.400,- Kč a za bydlení a inkaso zaplatím bez pár korun 7.000,-.
A věru, Sociální odbor není tak štědrý jako jste Vy a také jejich přístup k lidem je značně odlišný – chladný.

Navíc to nebyla Vaše první pomoc pro mne. Dostala jsem od Vás již mnoho: příspěvek na kamerovou lupu, zdravotní polohovací postel a opakovaně na asistenční službu.
Nevím, zdali je možné vůbec za tohle vše jen poděkovat. Nemohu se bohužel jinak revanšovat, než svojí upřímnou radostí a díkem.
Vaše práce pro nás je příkladná a já si ji moc vážím. Měla jsem štěstí!

Tímto bych ráda poděkovala také všem hodným dárcům, kteří této Nadaci přispívají. Jejich dar je neocenitelný! Přeji všem lidským bytostem, aby nepocítili ztrátu zraku jako já, aby byli zdraví a veselí, což já bohužel nemohu být. Ale snažím se a bojuji!
Ještě jednou velký můj dík všem, zdravím,
Vlasta Šimková

Spustit audio
autor: Vlasta Šimková