Vyhlášení Hlavního grantového řízení pro organizace na rok 2021 z veřejné sbírky Světluška

7. srpen 2020

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2021 (HGŘ) za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška. 

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla).

Příjem žádostí: 7. srpna - 30. září 2020 (24:00)

Minimální výše podpory: 100 000 Kč (maximální výše podpory není stanovena)

Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2021

Jak se podávají žádosti?

Do HGŘ na rok 2021 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Vymezení grantových programů najdete v pravidlech. Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty.

Jaké jsou změny v HGŘ 2021 oproti minulému roku? 

Díky téměř 70% návratnosti dotazníkového šetření mezi stávajícími žadateli v HGŘ, které probíhalo v termínu od 14. do 24. července 2020 a jehož cílem bylo zmapovat potřeby organizací a změn ve financování pro rok 2021, jsme získali cennou zpětnou vazbu a podněty k nastavení HGŘ 2021.

  • Aplikace Granty, která slouží k podávání žádosti, nově umožní přihlášení žadatele právnické osoby do uživatelského účtu organizace, kde žadatel vytvoří novou žádost. Tu může průběžně ukládat a opakovaně upravovat až do odeslání. Žádost je možné uložit do pdf.
  • Aplikace Granty umožní správu všech schválených, zamítnutých i rozpracovaných žádostí žadatele.
  • Minimální výše podpory je 100 000 Kč, tedy žadatel do HGŘ podává pouze projektové žádosti s rozpočtem nad 100 000 Kč. Projektové žádosti s nižší požadovanou výší podpory je možné podávat do 3. kola grantového řízení z Fondu Kaufland viz zde. Nově je možné žádat o nadační příspěvek na pořízení automobilu (a to pouze v režimu přímých nákladů) a jeho provoz (v režimu nepřímých nákladů).

Pro přihlášení a registraci do aplikace Granty využijte přístup: https://granty.svetluska.net/zadatel/login

Harmonogram HGŘ 2021

  • Příjem a konzultace žádostí: 7. srpna - 30. září 2020
  • Formální hodnocení: průběžné až do 18. října 2020
  • Věcná hodnocení: do 18. listopadu 2020 
  • Vyhlášení výsledků: ½ prosince 2020
  • Kontakt pro konzultace žádostí a aplikaci Granty:

Bc. Monika Pailová
Koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
tel.: 221 551 213
e-mail: monika.pailova@rozhlas.cz

Veškeré potřebné informace nalezne žadatel v dokumentech níže (aktualizace k 7. 8. 2020):

Spustit audio