Ve vánoční kampani se Slevomatem se zaměříme na pomoc těžce zrakově postiženým seniorům

14. listopad 2022

Ve Světlušce zrakově hendikepovaným pomáháme už bezmála dvacet let žít smysluplný a plnohodnotný život. Přestože za těžkou zrakovou vadou si mnoho lidí představí celoživotní nevidomost, či silnou slabozrakost, velmi často se pomoc Světlušky dostává i k těm, kterým zrak většinu života sloužil dobře. Postupná ztráta zraku totiž může v pokročilém věku náhle zaskočit třeba i vaše rodiče či prarodiče. 

Na pomoc seniorům, pro které je postupná ztráta zraku novou skutečností, se letos zaměříme společně s portálem Slevomat. Právě tam totiž budete moci během nákupu voucherů nejrůznějšího využití těžce zrakově postižené podpořit v rámci naší společné vánoční kampaně, a to od 14. listopadu do začátku ledna.

Když oči přestávají sloužit

S nevidomostí či slabozrakostí se lidé nemusí zákonitě potýkat od narození, těžké zrakové postižení se může naneštěstí objevit kdykoli v průběhu života, nejčastěji se však týká seniorů. Celosvětově nejčastější příčinou slepoty je věkem podmíněná makulární degenerace, závažné onemocnění sítnice, která se postupně zhoršuje s přibývajícími lety. Lidé, které toto onemocnění postihne, se bohužel velice rychle dostávají do situace, kdy jim ani ty nejsilnější brýle nepomohou k přečtení novin, knih nebo pohledů od vnoučat.

Protože jsou senioři ohroženi i dalšími vadami zraku, jsou jednou z významných skupin, kterým podáváme pomocnou ruku i my. Staráme se zejména o to, aby adaptace na novou složitou životní situaci byla co možná nejjednodušší. Pomáháme finančně s pořízením nákladných kompenzačních pomůcek, které však život s náhlým zrakovým postižením zraku vyžaduje, či s osobní asistencí. Nejčastěji jsou to stolní kamerové lupy, které umožňují návrat k oblíbeným aktivitám. Jen jedna taková kamerová lupa však může přijít i na 90 000 korun. Svítit na pomoc právě seniorům můžete nyní na webu www.slevomat.cz.

Komu už jsme na pomoc posvítili?

Třiasedmdesátiletou paní Jaroslavu trápí již od dětství závažná zraková vada. „V roce 2021 mě postihl Covid-19 a sežral další zbytek zraku, tou dobou mě také opustil můj navždy poslední vodicí pes a významně se zhoršil i zdravotní stav manžela,“ popsala paní Jaroslava, které s lepším zvládnutím nedávných něšťastných událostí zásadně pomohla právě Světluška, a to díky příspěvku na osobní asistenci. Paní Jaroslava se tedy brzy mohla začít spoléhat na častou a účinnou pomoc asistentky Marie, s níž řeší nejen potřebné doprovázení, ale tráví spolu smysluplné volnočasové aktivity, jako je třeba trénink chůze s bílou holí a rehabilitační cvičení. Společně si užívají procházky, návštěvy knihovny nebo koncerty. Marie pomáhá i s údržbou domácnosti, doprovází na nákupech, k lékaři či na úřad.

Paní Jaroslava

Světlušce vděčí za pomoc i pan Karel, kterého začal zrak trápit až v 78 letech. Milovník houbaření, rybaření a velký fanda Slavie najednou začal vidět rozmazaně a neobešel se bez silnějších brýlí. Po nějaké době navštívil oftalmologa. Ten diagnostikoval věkem podmíněnou makulární degeneraci na levém oku. O dva roky později prodělal navíc zápal plic, po němž se problémy s viděním objevily i na pravém oku. Aby zhoršující se zrak trápil pana Karla co možná nejméně, pomohla Světluška s pořízením nákladné kamerové lupy. Díky té může v klidu vyluštit křížovku, přečíst ranní noviny a poctivě kontrolovat, jak si vede jeho oblíbený fotbalový klub.

Pan Karel

V neposlední řadě Světluška pomáhá i panu Antonínovi, světově etablovanému umělci, který utrpěl v roce 2016 ve sklářské huti úraz hlavy s masivním krvácením do mozku. Ocitl se na rozhraní mezi životem a smrtí. Díky lékařské péči, jeho nezlomné vůli a podpoře rodiny, se jeho stav postupně zlepšuje. Jeho největší limit je nyní částečné ochrnutí a zrakové postižení. Jedno oko je zcela nevidomé, na druhé vidí s velkým omezením. Každodenní asistenci a dopomoc mu s laskavostí poskytuje manželka Milu, která musela kvůli péči o Antonína opustit zaměstnání. Od loňského roku má díky Světlušce pan Antonín osobní asistentku, která je absolventkou výtvarné akademie, a panu Antonínovi tak může kromě každodenní pomoci asistovat také s výtvarnými aktivitami.

Pan Antonín

Předcházejte zrakovým vadám i vy

Obecně platná doporučení lékařů jsou nejen pravidelné preventivní návštěvy oftalmologa, ale i samovyšetření očí. To je potřeba dělat každým okem zvlášť, často se totiž stává, že si nevšimnete, že jedno oko slábne, je-li druhé oko dobré. Obecně dávejte pozor na všechny nové či rychlé změny vidění, ty bývají signálem vážnějšího problému. A stejně jako u všech neduhů platí, že nejlepší prevencí očních onemocnění je bezesporu zdravý životní styl, dostatek pohybu i odpočinku, přiměřené a zdravé stravování, případně doplněné o podpůrné prostředky (zejména vitamíny a antioxidanty). V neposlední řadě je důležité nekouřit.

 

 

 

 

 

Spustit audio