Václavské Vánoce opět podpořily dobro

Václavské Vánoce

Václavské Vánoce pořádané Sdružením Nového Města pražského na konci roku opět podpořily "dobro". V průběhu adventních trhů si mohli zájemci koupit výrobky a dárky od nevidomých ze Světlušky, od děvčat z chráněné dílny Inspirace pro život, od žen bez domova z komunitního centra Farní charita Praha 1, od seniorů ze Života 90 nebo z chráněné keramické dílny Řásnovka.

Zástupci jednotlivých neziskových organizací získali pomocí Sdružení Nového Města pražského sumu ve výši 333.756Kč. Za uplynulých 8 let tohoto charitativního projektu v rámci vánočních trhů v horní části Václaváku se jedná se celkem o téměř 2 miliony korun pro neziskovky.

„Tradiční místo v horní části náměstí se letos již podeváté převléklo na konci roku do tradiční vánoční atmosféry s širokou nabídkou řemeslných dárků, podporou neziskových organizací, občerstvením a zajímavým kulturním programem. V době rozjímání, zastavení se a obdarovávání, považujeme podporu těch, kteří nemohou zcela běžně vykonávat veškeré činnosti, jako jiní lidé, za více než důležité," uvádí Monika Vlková, projektová manažerka Sdružení Nového Města pražského. „Nákupem dárků ve stáncích neziskových organizací přispěli lidé do sbírek nadací jako Světluška - na pomoc nevidomým dětem a dospělým, Inspirace pro život pro mladé ženy se středně těžkým, často kombinovaným postižením, zřizované Dívčí katolickou střední školou v Praze nebo Farní charita Praha 1 podporující ženy bez domova. Farní charita pomáhá těmto ženám ve znovu začlenění se do společnosti. Výtěžky z prodeje putovaly rovněž pro Život 90 - komunitní, sociální aporadenské centrum pro seniory nebo Chráněnou keramickou dílnu Řásnovka," dodává Monika Vlková.

 „Podpořit neziskové organizace, nadace či nadační fondy můžete i tak, že pro ně vytvoříte příležitost a do jejich rukou vložíte odpovědnost za to, jak ji využijí. Ta příležitost může spočívat v poskytnutí prostoru, času, lidské síly, networku i znalostí a dovedností. O to cennější je příležitost, pokud ji nezisková organizace vytváří pro jiné neziskové organizace. Sdružení Nového Města pražského se svým posláním pečovat o veřejný prostor centra Prahy a zejména Václavského náměstí vytvořilo v roce 2014 příležitost pro Světlušku v rámci adventního projektu Václavské Vánoce a my jsme ji od té doby proměnili v téměř 1,5 miliónu korun na podporu těžce zrakově postižených dětí a dospělých po celém Česku. Děkujeme!“ říká k unikátnímu projektu Podpoř dobro spolku Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

„Václavské Vánoce, tedy vánoční trhy komorního charakteru v horní části Václavského náměstí, byly obohaceny letos poprvé nově i rozdáváním Štědrovečerní polévky. Václavské Vánoce měly od svého vzniku v roce 2011 za cíl přivést do horní části náměstí místní lidi a proměnit ji v místo setkávání s trochou sousedské atmosféry v rušném centru. Při přípravě druhého ročníku jsme, skvělých ohlasech na úvodní ročník přemýšleli, jak bychom trhy mohli ještě více obohatit a tehdy přišla první spolupráce s neziskovým sektorem, s nadací Artevide," říká Jan Adámek, předseda spolku. Na tu jsme pak navázali krásnou, již 6 let trvající spoluprací se Světluškou a následně dalšími neziskovkami. Při výběru se snažíme oslovit předně místní neziskovky a samozřejmě vždy ty, které mají co nabídnout k prodeji,tedy zejména chráněné dílny, rehabilitační či komunitní centra, kde v rámci terapií vznikají rukodělné výrobky," dodává Jan Adámek.