Světluška rozsvítí letošní Vánoce s Kauflandem

Tradiční vánoční sbírka, kterou Kaufland pořádá každý rok, proběhne letos k naší velké radosti ve spolupráci se Světluškou. Vánoční jmenovky, jejichž kompletní výtěžek poputuje na konto Světlušky, budou moci lidé zakoupit od 18. listopadu do 1. prosince. Arch se samolepicími jmenovkami bude k dispozici na pokladnách a informačních přepážkách všech 133 prodejen Kaufland po celé ČR za 30 Kč.

Drobný dar, velký skutek

 

Světluška získává ve společnosti Kaufland silného partnera, který nám s důvěrou vytváří prostor, abychom skrze zaměstnance prodejen oslovovali zákazníky a nabídli jim možnost vedle svých vlastních potřeb pomyslet i na potřeby dětí, dospělých i seniorů, kteří na svět hledí jiným zrakem. I oni totiž chtějí žít samostatný život podle své vlastní volby. Díky společnosti Kaufland, jejím zaměstnancům a zákazníkům bude moct Světluška v roce 2020 rozdělit mezi jednotlivce s těžkým zrakovýmpostižením a neziskové organizace o třetinu více finančních prostředků, než tomu bylo letos.
Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Vánoční jmenovky najdou zákazníci na pokladnách všech prodejen Kaufland v termínu od 18. listopadu do 1. prosince. Zakoupením pomohou lidé zrakově postiženým všech věkových kategorií.

Celá částka poputuje do Světlušky a bude rozdělena na granty pro jednotlivce nebo neziskové organizace, které zrakově postižené podporují. Zejména na služby pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením, osobní asistenci, průvodcovské a předčitatelské služby, nákup kompenzačních pomůcek, výcvik vodicích psů nebo podporu při studiu.
Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland