Světluška rozděluje 1 milion korun: Nevidomí budou mít lepší přístup k informacím v knihovnách i na vysokých školách

9. srpen 2017

Z Programu technologie se Světluškou bude podpořeno 10 projektů, které usnadní život nevidomým. Rozdělen mezi ně bude 1 000 000 Kč. Program je financován společností Samsung Electronics Czech and Slovak.

„Většinu informací kolem sebe vnímáme prostřednictvím zraku. Moderní technologie jsou však často schopné nahradit u lidí se zrakovým handicapem chybějící či oslabený smysl. A právě lepší zprostředkování informací pro lidi s postižením zraku se stalo klíčovým tématem třetího ročníku světluščího technologického programu,“ říká Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu, který v rámci sbírkového projektu Světluška technologický program zaštiťuje.

Mezi podpořené projekty patří například FriendlyVox pro Knihovny. Ozvučený portál FriendlyVox, který jsou zvyklí lidé se zrakovým postižením používat na svých počítačích doma, bude instalován na počítačích ve vybraných knihovnách. Osoby s různým postižením zraku tak budou mít snazší cestu k informacím a službám internetu. Výhodou je, že FriendlyVox je možné instalovat na stávající vybavení knihoven a proškolení knihovníci mohou zrakově postiženým při práci na počítači poradit. Knihovna bude také informačně propojena s místně příslušnou organizací, která poskytuje služby lidem se zrakovým postižením.

Lepší přístup k informacím získají vysokoškolští studenti, s žádostí uspěly hned dva projekty z Masarykovy univerzity. Podporu od Světlušky na rozvoj získává vzdělávací portál pro zrakově postižené Pélion. Inovací se dočká i systém Polygraf, který zpřístupňuje promítaný prezentační obraz a přepis mluveného slova či titulků pro těžce zrakově postižené. Pélion i Polygraf navíc poslouží i studentům ostatních vysokých škol.

Webový portál Pélion vznikl s podporou 2. ročníku programu Technologie se Světluškou, příspěvek z 3. ročníku pomůže zajistit udržitelnost projektu, ale hlavně nabídne uživatelům další kanály pro informování o novinkách a usnadní přístup k obsahu portálu. Protože řada uživatelů s těžkým postižením zraku dává přednost komunikaci e-mailem, bude jim zasílat Pélion informace prostřednictvím newsletteru. Ti, kteří holdují sociálním sítím, se mohou naopak těšit na komunikaci na Twitteru a Facebooku, kde si založí Pélion účty.

Světluška přispěla i na vytvoření dvou aplikací pro operační systémy Windows a Mac OS, které rozšíří stávající systém Polygraf vyvinutý Masarykovou univerzitou. Aplikace umožní jednoduchým způsobem snímat obrazový materiál promítaný během výuky, přednášek a prezentací a zpřístupnit ho těžce zrakově postiženým žákům, studentům a posluchačům na mobilním zařízení. Vedle toho bude mobilní aplikace systému Polygraf vylepšena tak, aby v ní zobrazovaný textový přepis mluvené řeči byl přístupný pro nevidomé a hluchoslepé uživatele prostřednictvím brailleského hmatového displeje.

Děti se zrakovými vadami a kombinovaným postižením se dočkají nových úkolů „Dotkni se a objevuj“ ve své oblíbené aplikaci EDA PLAY TOBY, která jim pomáhá vytvářet zrakové představy. Nové úkoly budou přidány do iOS i Android verze aplikace, které mají již tisíce uživatelů v ČR i v zahraničí. Aplikace zůstane i po rozšíření dostupná zdarma.

Ve 3. ročníku programu Technologie se Světluškou podporu získávají následující projekty:

  • Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. - Nácvik odstraňování informační bariéry nevidomých a slabozrakých v oblasti čtení, psaní a vzdělávání prostřednictvím PC
  • KAFIRA o.p.s.   Moderní technologie - významný pomocník lidí se zrakovým postižením
  • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené
  • Okamžik z. s. - kurz Jak na Iphone přes VoiceOver pro pokročilé uživatele
  • EDA cz, z.ú. - aplikace EDA PLAY TOBY - rozšíření o úkoly Dotkni se a objevuj, které podporují vytváření zrakových představ i u dětí s centrální poruchou vidění
  • Charita Opava - Nejnovější technologie dostupné zrakově postiženým a jejich využití
  • Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás - Pélion - rozvoj vzdělávacího portálu pro zrakově postižené
  • Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás - Rozšíření systému Polygraf - zpřístupnění promítaného prezentačního obrazu a přepisu mluveného slova či titulků těžce zrakově postiženým
  • Nadační fond FriendlyVox - Pilotní projekt FriendlyVox pro knihovny
  • Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, z.s. - Everest šance 2017 – maximalizace využití braillské tiskárny Everest a předání know-how dalším uživatelům

Posuzováno bylo celkem 16 žádostí organizací o nadační příspěvek o celkové finanční náročnosti 2 424 208 Kč.


Kontakt: Barbora Mocová
PR manažerka Světluška | Nadační fond Českého rozhlasu
mobil: 731 114 838 | tel.: 221 551 219
barbora.mocova@rozhlas.cz | www.svetluska.netPoděkování partnerům:
Poděkování patří ČSOB, generálnímu partnerovi Světlušky a společnosti HERBADENT, hlavnímu partnerovi Světlušky. Velký dík náleží Českému rozhlasu, který nadační fond před 16 lety založil a je jeho velkou podporou. Světluška děkuje za mediální partnerství České televizi.

Program Technologie se Světluškou by se nemohl uskutečnit bez společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Spustit audio