Péče o zrakově postižené děti očima raných péčí

29. květen 2020

V době koronakrize se do potíží dostali mimo jiné i rodiče, kteří pečují o děti s těžkým zrakovým či kombinovaným postižením. Ti přišli v jediném momentu o podporu sociálních a vzdělávacích služeb a zůstali na péči v nepřetržitém režimu sami. Virtuálně jim ale podporu, sílu a aktuální informace dodávají rané péče specializované na děti s postižením zraku, které ve Světlušce dlouhodobě podporujeme. Co se samy naučily, jak zvládají provoz online a jaké mají ohlasy od rodin?

Jak v rámci karanténních opatření fungovala raná péče? Co vás tato zkušenost jako odborníky na práci v terénu naučila?

Raná péče EDA: Zavedli jsme distanční způsob poskytování rané péče. Poradkyně tedy nejezdí do rodin, ale s klienty jsou v pravidelném online kontaktu. Samozřejmě tak, jako při běžných konzultacích, nabízejí poradkyně i na dálku rodičům podněty pro aktivity, které pomáhají rozvíjet dovednosti dítěte. Co ale rodiny oceňují nejvíc, je skutečnost, že mají stále někoho po svém boku – s poradkyněmi mohou sdílet obavy ze současné situace, ale i radost z pokroku svých dětí.

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice: S rodinami jsme neustále ve virtuálním kontaktu, fyzicky však dopravujeme za přísných hygienických podmínek speciální pomůcky. Naučili jsme s mnohem více využívat techniku, vést rozhovor přes sítě, rychle reagovat na akutní potřeby rodin v souvislosti s aktuální situací a zapojit do spolupráce další subjekty – dobrovolníky, nadace, firmy, sociální služby.

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc: Rodiny v maximální možné míře zásobíme informacemi odpovídajícími jejich potřebám – doporučení optimálních pomůcek k rozvoji dovedností dětí, sociálně právní podpora, poradenství, tipy na činnosti s dítětem, hodnocení pokroků u dítěte, probírání zpráv lékařů či jiných odborníků a návazných služeb. V rámci podpory zraku dítěte probíráme s rodiči možné aktivity, formou krátkých videí natočených rodinami konzultujeme a hodnotíme vývoj dítěte. Naše poradkyně tento zvláštní čas věnují intenzivnějšímu vzdělávání a samostudiu nebo výrobě pomůcek k podpoře zrakového i psychomotorického vývoje.

 

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava: Vytváříme pro děti a rodiče návody a videa, aby rodiče i bez přítomnosti poradkyně rané péče věděli, jak dítě podpořit, jak posílit jeho dovednosti. Nad rámec běžných služeb s ohledem na situaci rodinám nabízíme také terapeutickou podporu a roušky. Je skvělé, že ani v tomto online prostoru nás neopouští humor a dávkujeme si ho navzájem jako vitamín pro výdrž a trpělivost. Načetli jsme mimo stovky řádků informačních emailů a pokynů k postupům v koronavirové krizi i několik zajímavých odborných publikací, abychom ještě lépe dokázali podpořit děti v jejich vývoji. Zároveň nás tato situace naučila, že osobní kontakt s dítětem a rodiči je v určitém ohledu nezastupitelný.

Jak se s absencí či omezením rané péče vypořádaly rodiny pečující v režimu 24/7 o dítě s těžkým zrakovým nebo kombinovaným zrakovým postižením? Co mohou rodiče dělat se svým dítětem samostatně nebo pod vaším vedením na dálku?

Centrum LIRA: Z rodin zaznívá pozitivní zpětná vazba. Některé rodiny vyžadují kontakt častější a je jím umožněn. Naopak jiným rodinám vyhovuje kontakt standardně jednou za měsíc. Máme zkušenosti, kdy rodiče volají poradkyním ve chvílích, kdy potřebují poradit, potřebují informace, prožívají složitou situaci v rodině (která nutně nesouvisí s obavami z ohrožení nemoci Covid-19) a průběh služby se tak velmi podobá běžnému poskytování. Rodiče se často ptají na aktivity, které by se svými dětmi mohli dělat. Na dálku dostávají instrukce, jak s dětmi pracovat a stimulovat je. Využíváme možnost zasílat stimulační materiály, zasíláme odkazy na videa. V rozhovoru podrobně probíráme konkrétní projevy dítěte a bavíme se o tom, jak dál rozvíjet jeho hru, aktivitu. Díky audiovizuálním konzultacím se můžeme věnovat podrobné instruktáži. Zároveň v některých rodinách zaznívá větší potřeba sdílení, probírání aktuální situace. Můžeme rodiče na dálku podporovat v jejich situaci, ocenit jejich péči.

Raná péče KUK: Rodiny i v této době potřebují a chtějí řešit své potřeby, které vyplývají z péče o dítě se zrakovým postižením. Jsou vděčné za všechny nápady a podněty, konzultujeme s nimi možnosti, jak mohou rozvíjet své dítě s tím, které mají doma. Nadále se rodiče mohou věnovat zrakovému tréninku, rozvoji jemné a hrubé motoriky. Dále rodiče hodně zajímají informace, jak v současné době fungují úřady a školské instituce.

Raná péče EDA: Většina našich klientů situaci zvládá velmi dobře, jsou zvyklí překonávat překážky, i v běžné situaci musejí dodržovat různá opatření, navíc mají poradkyni, na kterou se mohou obrátit. I rodiny se učí využívat možností, které nabízí technologie: natáčejí projevy svého dítěte a video posílají ke konzultaci zrakovým terapeutkám nebo konzultantkám pohybového vývoje. Ty jim radí, jak motivovat dítě k získávání nových dovedností s využitím běžného vybavení domácnosti nebo třeba vlastnoručně vyrobených pomůcek.

Situace mnoha rodin je v současnosti samozřejmě složitější, zvláště když někdo z rodičů pracuje z domova, je třeba zvládnout i péči o sourozence včetně školních povinností. Poradkyně rané péče jsou ale zvyklé myslet třeba právě na sourozence a rodičům nabízejí nápady, jak zdravé děti zaměstnat a najít si chvilku i pro sebe. Jsou zvyklé sdílet to, co se osvědčilo v jiných rodinách, a rodiče takovou inspiraci vítají.

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc: Vyrovnání rodin s nastalou situací je velmi individuální, záleží na zdrojích rodiny (před epidemií) a na délce péče o dítě s postižením. S tím souvisí potřeba podpory od rané péče a poradkyň. Zpravidla rodiny využívající službu rané péče déle (2 a více let) jsou již připraveny zvládnout vše samy. Pokud jde o vedení dítěte s postižením po dobu cca 3 měsíce i více (zde zatím nevíme, delší čas teprve ukáže), znají rodiče od poradkyň další kroky vývoje a podpory, stačí ujistit se telefonicky, mailem, skypem o vhodnosti použitých kroků, pomůcek apod. Obavy některých rodin z nákazy jsou často větší než intenzivní potřeba osobního setkání – zejména tyto rodiny oceňují, že poradkyně fungují online, ne osobně.

 

Společnost pro ranou péči, pobočka Praha: Na dálku rodiče mohou konzultovat jak vývoj dítěte, jeho herní dovednosti, tak i zrakový vývoj a aplikaci zrakové stimulace v domácím prostředí. Dále mohou rodiny sdílet své starosti a poradkyněmi. Nabízíme i naši krizovou interventku, nejen pro konzultace k faktu postižení dítěte, ale i náročné situaci v době izolace a karantény. Prostě naplňujeme naše celoroční heslo „Všechno jde, i když třeba trochu jinak“ tak jako v době nekoronavirové.

 

 

 

Spustit audio