Návštěvy POTMĚ přechází v zapsaný ústav Spolu s vámi, z. ú.

 Návštěvy POTMĚ zprostředkovávájí již rok a půl navštěvování seniorů i plnohodnotná pracovní místa těžce zrakově postiženým. Od března 2018 se do projektu zapojilo celkem 27 zrakově postižených, kteří se 700 seniory strávili více než 2500 hodin plných vyprávění, zpěvu, procházek a dalších aktivit. Návštěvy POTMĚ přecházejí nyní za trvající podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu v zapsaný ústav Spolu s vámi, z. ú.. Ten zakládají sami zrakově postižení.

Počátkem října dochází ke změně poskytovatele služby, kterým se stává zapsaný ústav Spolu s vámi, z. ú. „Návštěvy POTMĚ jsme před dvěma lety stavěli tak, aby byla služba, a hlavně tým lidí, kteří službu realizují, připravena na samostatný provoz. Od června tohoto roku přebírají kolegyně z Návštěv POTMĚ veškerou agendu spojenou s provozem služby, vedením týmu, marketingem i komunikací s klienty. Jsem si jistá, že vzniká naprosto unikátní sociální podnik, který vedou a provozují pouze lidé se zrakovým postižením a který současně adresuje jeden z nejpalčivějších společenských problémů, samotu seniorů. Nadační fond bude tým nově vzniklé organizace Spolu s vámi i nadále podporovat. Jsem na kolegy a kolegyně z Návštěv POTMĚ nesmírně pyšná,“ vysvětluje změnu ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu a ředitelka Návštěv POTMĚ Gabriela Drastichová.

Služba se pro seniory v pobytových zařízeních bude pohybovat v rozmezí od 180 korun do 230 korun. V případě, že službu objedná rodinný pečující pro své rodiče či prarodiče, jsou první tři návštěvy zdarma a další se bude hradit částkou 250 korun za hodinu. „Je pro nás výzva postavit se na vlastní nohy a vytvořit z projektu fungující podnik. Dostáváme neopakovatelnou možnost ukázat, co v nás je. Každý se navíc vedle práce návštěvníka můžeme ujmout funkce odpovídající původnímu profesnímu zaměření a zájmům, ať už je to PR, nebo management. Zároveň si moc vážíme toho, že Nadační fond Českého rozhlasu nám věří a rozhodl se postavit se za nás i v nadcházejícím období,“ dodává Burdová.

Návštěvy POTMĚ zaznamenaly za dobu svého fungování celospolečenský přesah. Reagují mimo jiné totiž na problematiku stárnoucí společnosti, a ulehčují tak ženám a mužům tzv. sendvičové generace, kteří pečují o své blízké a potýkají se s fyzickým i psychickým vyčerpáním. Zrakově postižení díky vlastním zkušenostem a pravidelnému vzájemnému kontaktu dokážou navíc včas rozpoznat a podchytit úbytek zraku i sluchu u seniora a navrhnout vhodná řešení.