Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení na rok 2020

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení na rok 2020 za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška. O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky.

Žadatel může žádat v těchto grantových programech vyhlášených v rámci HGŘ:

 1. Mobilita a sebeobsluha;
 2. Volnočasové aktivity a seberealizace;
 3. Vzdělávání a přístup k informacím;
 4. Zaměstnávání a finanční nezávislost;
 5. Asistivní technologie a kompenzační pomůcky.

Do HGŘ na rok 2020 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu.

Podat žádost je od letošního roku možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty. Tištěné či jinak vyplněné žádost nemohou být do HGŘ zařazeny!

Vezměte, prosím, na vědomí administrativní změny oproti předchozím ročníkům. Ke změnám v Hlavním grantovém řízení došlo za účelem:

 1. redefinování stávajících grantových programů tak, aby:
 • oblasti podpory byly srozumitelné jak pro žadatele, tak pro hodnotitele;
 • bylo možné vyhodnocovat výstupy a výsledky v jednotlivých oblastech podpory;
 • eliminovaly duplicitní financování, tedy doplňovaly Grantové řízení pro jednotlivce a
 • eliminovaly duplicitní financování z veřejných prostředků.
 1. přidání nové skupiny oprávněných žadatelů, kterými budou školy a školská zařízení a v grantovém programu Asistivní technologie a kompenzační pomůcky budou nově oprávněnými žadateli i obchodní společnosti, které zpřístupní základní verzi výsledného produktu cílové skupině, příp. veřejnosti, bezplatně;
 2. zavedení pravidla pro čerpání nadačních příspěvků v rozpočtu skrze přímé (PN) a nepřímé náklady (NN), tj. pravidlo 80/20 (NN ve výši max. 20%, PN 80%) a způsobilé a nezpůsobilé náklady.

Veškeré potřebné informace o žádosti, podmínkách a povinnostech nalezne žadatel v Pravidlech a podmínkách, níže ke stažení.

Příjem žádostí je otevřený do 31. října 2019 do 24 hodin. Do formálního hodnocení postupují pouze ty žádosti, které budou podány řádně se všemi povinnými přílohami.

Veškeré potřebné informace o žádosti, podmínkách a povinnostech nalezne žadatel v Pravidlech a podmínkách zde. Oficiální vyhlášení ke stažení zde.