Mimořádné podpora pro organizace k zajištění ochranných pomůcek a testování

1. březen 2021

Světluška vyhlašuje mimořádnou podporu pro organizace, které poskytují služby či realizují činnosti pro cílovou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením, k zajištění ochranných pomůcek a testování. Chceme tak pomoct s financováním zvýšených výdajů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti sociálních služeb, škol, pracovišť i volnočasových aktivit pro zrakově postižené v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. Mimořádnou podporu lze získat jednorázově do 30. dubna 2021.

Na jaké konkrétní ochranné pomůcky se žádost vztahuje?

  • Ochranné pomůcky pro pracovníky (respirátory, roušky, obličejové štíty, rukavice)
  • Ochranné pomůcky pro uživatele sociální služby, žáky a studenty, členy sportovních oddílů atp. (respirátory, roušky, obličejové štíty, rukavice)
  • Dezinfekční prostředky
  • Pomůcky potřebné k detekci nákazy onemocněním COVID-19 (PCR a antigenní testy, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění)

Mimořádnou podporu pro organizace, které zajišťují služby a aktivity pro osoby s těžkým zrakovým postižením, můžeme nabídnout díky partnerskému Fondu Kaufland. Celé znění výzvy najdete zde.

Jaké jsou hlavní změny oproti pravidlům a podmínkám grantového řízení z Fondu Kaufland?

  • O tuto mimořádnou podporu lze žádat pouze jedenkrát, v maximální výši 100 000 korun, v termínu od 1. března do 30. dubna 2021 a čerpáním do konce letošního roku.
  • Tato žádost se nezapočítává do počtu žádostí, které je možné podat v průběhu roku do Hlavního grantového řízení a do celoročního Fondu Kaufland.
  • Protože žádosti prochází zrychleným procesem, výsledky se dozvíte nejpozději do 14 dnů od podání žádosti. V mimořádné podpoře nemohou žádat o podporu regionální zastoupení organizací (ty musí žádat pouze přes svou centrální organizaci).

Na co si dát pozor?

  • Aby bylo možné žádosti posuzovat ve zrychleném režimu, je nezbytně nutné, abyste dodrželi strukturu žádosti. Pokud tomu tak nebude, bude žádost zařazena do běžného grantového řízení ze sbírky Světluška v rámci Fondu Kaufland s uzávěrkou příjmu žádostí do 7. května 2021.
  • V případě, že jste obdrželi v posledních dvou letech nadační příspěvek od Nadačního fondu Českého rozhlasu veřejné sbírky Světluška, k žádosti v aplikaci Granty přikládáte pouze položkový rozpočet a není třeba přikládat žádné dodatečné přílohy.
  • V případě, že žádáte poprvé, nebo jste žádali naposledy před rokem 2019, je třeba doložit položkový rozpočet a další dvě povinné přílohy nutné k formálnímu hodnocení žádosti a ověření žadatele.

Žádosti podávejte přes aplikaci Granty.

V případě, že se epidemická situace nezlepší a budete potřebovat zajistit další ochranné pomůcky, využijte programu Organizace v nouzi. Fond Kaufland, jehož součástí je program Organizace v nouzi, je pro vás celoročně otevřený, uzavírka přijmu žádostí do 2. kola bude 7. května a do 3. kola 24. října.

Spustit audio