Mimořádná finanční podpora pro osoby se zrakovým postižením zasaženým válkou na Ukrajině / Допомагаємо слабозорим людям

15. březen 2022

CZ: Účelem této mimořádné výzvy je jednorázová i dlouhodobá finanční podpora osob s těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny, kteří se po relokaci do Česka ocitli v tíživé životní situaci. 

UA: Метою даного надзвичайного заклику є одноразова і довготривала фінансова підтримка осіб із вадами зору, котрі мають статус біженця з України та після прибуття з України опинились у скрутному становищі.  

CZ

Nadační fond Českého rozhlasu prostřednictvím veřejné sbírky Světluška podporuje osoby s těžkým zrakovým postižením všech věkových skupin. Mezi nimi jsou i rodiny s dětmi se zrakovým postižením pocházející z Ukrajiny a dlouhodobě žijící v Česku, či nevidomí a slabozrací sportovci ukrajinského původu. Není nám lhostejný osud lidí se zrakovým postižením přicházejících v důsledku války na Ukrajině do Česka. Proto jsme připraveni finančně pomoci jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením a rodinám, které pečují o nezaopatřené děti s těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny.

Žádost o mimořádnou podporu lze podávat průběžně od 14. 3. 2022.  Podrobné informace a online žádost jsou dostupné na našem webu www.svetluska.net/ukrajina Žádosti budou schvalované ve zrychleném řízení průběžně. 

UA

Благодійний фонд Чеського радіо через громадську збірку Světluška підтримує людей усіх вікових категорій із тяжкими вадами зору. Серед них є родини з дітьми з вадами зору, котрі походять з України та проживають у Чехії на постійній основі, або незрячі та слабозорі спортсмени українського походження. Ми не можемо залишатись байдужими до долі людей з вадами зору, котрі прибувають до Чехії через війну в Україні. Саме тому ми готові фінансово допомогти особам із тяжкими вадами зору та родинам, що піклуються про незабезпечених дітей із тяжкими вадами зору у статусі біженця з України.

Заявку на надзвичайну допомогу можна подавати безперервно від 14.03.2022. Заявку можна подати у додатку Granty в рамках програми Člověk v nouzi – Pomáháme Ukrajině, доступної онлайн за посиланням www.svetluska.net/ukrajina. Запити будуть схвалюватись на постійній основі у прискореному порядку.

Організація допомогаюча слабозорим людям

Spustit audio