Deset zajímavostí o Braillovu písmu

Braillovo písmo

Víte, proč se slaví světový den Braillova písma právě 4. ledna? Ten den se v roce 1809 narodil Francouz Louis Braille, vynálezce Braillova písma. Nevidomý Louis se ve svých 16 letech seznámil s vojákem, který mu ukázal tajnou vojenskou abecedu určenou ke čtení za tmy. Tajná abeceda využívala systém dvanácti vystouplých teček, kterými se Louis k vytvoření vlastního písma inspiroval. Přinášíme vám 10 zajímavostí o písmu, které se čte pouze ukazováčky prstů.Louis počet teček zredukoval z dvanácti na šest a během pár let písmo ještě zdokonalil. Braillovo písmo se začalo poprvé používat na pařížské škole těsně před Louisovou smrtí. Oficiálně bylo však uznáno až sto let po jeho smrti.

Co jste možná nevěděli o Braillovu písmu:

  • dokáže zaznamenat i notový zápis;
  • první publikace v Braillově písmu vyšla v roce 1829;
  • písmo se používá po celém světě, každá země má však odlišnosti, například v Anglii a Německu se používá tzv. zkratkopis;
  • knihy pro nevidomé tiskne tiskárna K. E. Macana v Praze;
  • jedna černotisková stránka přepsaná Braillovým písmem zabere 2 až 3 stránky A4;
  • Braillovo písmem se může psát ručně pomocí speciální destičky s perem nebo pomocí Pichtova psacího stroje;
  • při práci s počítačem používají nevidomí hmatový displej, který převádí řádek textu do hmatové podoby;
  • znak Braillova písma tvoří 6 bodů uspořádaných do obdélníku 2x3, na každém bodu může být vytlačena hmatatelná tečka, to dává 64 možných kombinací pro písmena;
  • jeden braillský znak má rozměr cca 0,5 cm;
  • písmo se původně tvořilo ručně za pomoci dvou kovových desek spojených dohromady, mezi ně se dal papír a vhodným nástrojem se do papíru vytlačily výstupky.

Čtení Braillova písma je dovedností, kterou si obtížně osvojují lidé, již přišli o zrak v dospělosti. A právě těm se Světluška snaží pomoci a spolufinancuje jim například speciální pomůcky jako např. digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem.