Celoroční grantové řízení Fondu Kaufland pro organizace

5. prosinec 2019

Nadační fond Českého rozhlasu má otevřené grantové řízení z Fondu Kaufland pro organizace celoročně za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška. O nadační příspěvek ze sbírky Světluška může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

Jak Fond Kaufland pro organizace funguje?

Fond Kaufland je otevřen pro všechny žadatele z řad neziskových a příspěvkových organizací po celý rok. Žádosti jsou přijímány celoročně a jsou posuzovány odbornou hodnotící komisí ve třech kolech za daný rok. Žadatel může předložit maximálně dvě žádosti v průběhu jednoho roku s požadovanou částkou do 100 000 Kč na jednu žádost. Obě předložené žádosti se mohou týkat stejného grantového programu. Výjimku tvoří žadatelé s celostátní působností a sítí regionálních zastoupení bez vlastní právní subjektivity, ve kterých funguje samostatný realizační tým a kteří zajišťují služby pro cílovou skupinu z daného regionu (tj. města, obce či jejich skupiny) České republiky. Takový žadatel může podat za každé své regionální zastoupení do grantového řízení z Fondu Kaufland až jednu žádost za kalendářní rok v maximální požadované výši 100 000 Kč. Místo realizace a místo dopadu projektu musí být ve stejném a jasně vymezeném regionu, stejně jako cílová skupina projektu.

Na žádosti z Fondu Kaufland se vztahuje pravidlo pro čerpání nadačního příspěvku skrze přímé a nepřímé náklady (pravidlo 80/20), zachovává také kontinuitu způsobilých a nezpůsobilých výdajů. V rámci žádosti z Fondu Kaufland je možné žádat na stejný účel projektu, který vám byl schválen v Hlavním grantovém řízení pro organizace či ve Fondu Kaufland na stejné období realizace. Není však možné žádat duplicitně na stejné náklady v rozpočtu projektu.

Své projekty můžete podávat v těchto dlouhodobých grantových programech:

 1. Mobilita a sebeobsluha;
 2. Volnočasové aktivity a seberealizace;
 3. Vzdělávání a přístup k informacím;
 4. Zaměstnávání a finanční nezávislost;
 5. Asistivní technologie a kompenzační pomůcky.

Bližší popis jednotlivých grantových programů je uveden v Pravidlech a podmínkách pro grantové řízení z Fondu Kaufland pro organizace zde.

Proč se přihlásit? Jaké výhody vám Fond Kaufland přináší?

Víme, že čas hraje rozhodující roli, Fond Kaufland je proto:

 • flexibilní právě ve smyslu času – žádosti můžete podávat neomezeně v průběhu celého roku, zasedání naší hodnotící komise proběhne ve třech kolech za rok.

Ve Fondu Kaufland můžete podat svůj projekt ve zjednodušeném administrativním procesu:

 • žádosti podáte v jednodušší projektové žádosti s požadovanou částkou do 100 000 Kč, u nás pak projdou zrychleným hodnotícím procesem;
 • nebudete podávat průběžné hodnotící zprávy, ale odevzdáte nám závěrečnou hodnotící zprávu s vyúčtováním.

Co mít na paměti?

 • příjem žádostí do Fondu Kaufland je otevřen celoročně, žádosti budou hodnoceny třikrát ročně;
 • do Fondu Kaufland můžete předložit maximálně dvě žádosti za rok s výjimkou regionálních zastoupení žadatelů s celostátní působností, která mohou podat až jednu žádost za rok za každé regionální zastoupení;
 • podat žádost je možné v maximální požadované výši 100 000 Kč a pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty;
 • papír máme moc rádi, ale protože vám chceme podání žádostí co nejvíce zjednodušit, nebudou tištěné či jinak vyplněné žádosti do grantového řízení z Fondu Kaufland zařazeny;
 • dodržení celé struktury a všech náležitostí je podmínkou pro její přijetí do grantového řízení z Fondu Kaufland.

Harmonogram grantového řízení pro organizace z Fondu Kaufland na rok 2020:

 • Sběr žádostí do I. kola - do 31. 1. 2020
 • Vyhlášení výsledků I. kola, podpisy smluv - od 9. 3. 2020
 • Sběr žádostí do II. kola - do 18. 5. 2020
 • Vyhlášení výsledků II. kola, podpisy smluv - od 22. 6. 2020
 • Sběr žádostí do III. kola - do 30. 10. 2020
 • Vyhlášení výsledků III. kola, podpisy smluv - od 30. 11. 2020

Pravidla a podmínky pro žadatele včetně povinných příloh žádosti naleznete (aktualizace k 24. 6. 2020) zde.

Žádosti do grantového řízení Fondu Kaufland pro organizace můžete podávat zde.

Spustit audio