Výroční zpráva 2019

16. červenec 2020

Výroční zpráva Nadačního fondu Českého rozhlasu a Světlušky za rok 2019 odkrývá nejen zajímavá data a čísla, ale je i průvodce akcemi Světlušky, představuje naše dárce, partnery a letos má v rukávu ještě jedno velké překvapení.

Při tvorbě výroční zprávy za rok 2019 se stal naším leitmotivem „život zrakově postižených není černočerný“, který bychom rádi přiblížili i vám, našim čtenářům a podporovatelům. Zrakově postižení totiž vidí svět v různých podobách, zástupných formách, záblescích, odstínech, ale i obrysech. Připravili jsme si pro vás proto čtyři příběhy různého vidění světa, o kterých si můžete nejen přečíst, ale také si zcela nově poslechnout i v audionahrávkách. Dozvíte se například, jak se žije Žanetě s glaukomem, Miloslavovi s makulární degenerací, Katce s retinopatií,  nebo maličké Lilien s kataraktou.

I letos pro vás máme připravená čísla z grantového koutku ve Světlušce.

Víte, že jsme v grantovém řízení pro fyzické osoby podpořili např.:

  • 45 žádostí o služby osobní asistence v celkové částce 1.191.630 Kč. 
  • 36 žádostí o sportovní aktivity v celkové částce 651.499 Kč. 
  • Nákup 4 asistenčních a vodicích psů v celkové částce 85.000 Kč. 
  • 58 žádostí na vzdělávání v celkové částce 787.620 Kč. 
  • 73 žádostí na kompenzační pomůcky v celkové částce 958.275 Kč.

 a v grantovém řízení pro neziskové organizace jsme podpořili např.:

  • 19 žádostí na sportovní aktivity (typu tandemová cyklistika, goalball, zvuková střelba apod.) ve výši 1 622 700 Kč.
  • 9 žádostí na podporu a rozvoj raných péčí ve výši 3 651 800 Kč.
  • 12 žádostí na podporu vzdělávání, školství a speciálně pedagogických center v celkové částce 1 788 500 Kč.
  • 11 žádostí na vývoj ICT řešení či jejich přenos ze zahraničí, pořízení kompenzačních pomůcek či pomoc s jejich nácvikem  ve výši 1 143 500 Kč.

Naše výroční zpráva by nemohla vzniknout bez našich skvělých partnerů. Děkujeme proto redaktorce Lucie Brinzanik, za design společnosti Toman Design, za pořízení zvukové nahrávky Českému rozhlasu, za zvukový střih a mix Studiu Beep, za namluvení popisu zrakových vad Lukáši Hlavicovi, za namluvení příběhu těžce zrakově postižených Magdaleně Borové, Helene Dvořákové, Elizavetě Maximové a Tomáši Töpferovi.

Nahlédněte společně s námi pod pokličku fungování nadačního fondu a přečtěte si celou výroční zprávu.

Spustit audio