Vyhlášení Hlavního grantového řízení pro rok 2022

14. červen 2021

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2022 (HGŘ) za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška.

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla). 

Kdy se podávají žádosti?

Příjem žádostí: 14. června – 30. září 2021 (24:00)

Minimální výše podpory: 100 000 Kč (maximální výše podpory není stanovena)

Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2021

Jak se podávají žádosti?

Do HGŘ na rok 2022 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Vymezení grantových programů najdete v pravidlech. Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty.

Jaké jsou změny v HGŘ 2022 oproti minulému roku? 

  • V HGŘ 2022 otevíráme nový grantový program s názvem Inovace a nové přístupy, který nabízíme stávajícím i novým žadatelům. Chceme podporovat nové přístupy ke službám, produktům i procesům, které mají přímý a měřitelný užitek pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Chceme podporovat novátorské projekty, které se již osvědčily v praxi v zahraničí či v jiném kontextu nebo ty s prokazatelným přínosem. Chceme, aby se do přípravy a realizace takových projektů co nejvíce zapojili ti, pro které jsou určeny a aby se při jejich realizaci potkali různé organizace, týmy, odborníci a lidé s otevřenou myslí. 
  • Žadatelé v tomto grantovém programu budou procházet jiným procesem žádosti:
    • pro 1. kolo posouzení předloží vlastními slovy sepsaný záměr na 2 stránky A4, kde uvedou: jaký problém a proč řeší, jak ho budou řešit a čeho chtějí dosáhnout, kolik peněz na to budou potřebovat, kolik času budou potřebovat a kdo bude na projektu  pracovat
    • 2. kolo posouzení spočívá v osobní prezentací záměru před komisí, která je doplněna o 2-3 zástupce z řad zrakově postižených
    • pro 3. kolo posouzení předloží standardní žádost pro HGŘ včetně přílohy s detailním rozpočtem, kterou posoudí hodnotící komise

Pro přihlášení a registraci do aplikace Granty využijte přístup: https://granty.svetluska.net/zadatel/login

Aktuální Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ naleznete zde.

Harmonogram HGŘ 2022

Příjem a konzultace žádostí: 14.června – 30. září 2021

Příjem a konzultace projektových záměrů do gr. programu: Inovace a nové přístupy: Do 31. srpna

Osobní pohovory s žadateli v gr. programu: Inovace a nové přístupy: 6. – 9. září 2021

Formální hodnocení: průběžné až do 17. října 2021

Věcné hodnocení: 18. října až 7. listopadu 2021

Vyhlášení výsledků, podpisy smluv: Od 15. listopadu – 31. prosince 2021

Kontakt pro konzultace žádostí a aplikaci Granty:

Bc. Monika Pailová
Koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
tel.: 221 551 213
e-mail: monika.pailova@rozhlas.cz

Veškeré potřebné informace nalezne žadatel v dokumentech níže (aktualizace k 14. 6. 2021):

Spustit audio