Vyhlášení grantového řízení Fondu Kaufland pro organizace

Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje celoročně otevřené grantové řízení Fondu Kaufland pro organizace za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška. O nadační příspěvek ze sbírky Světluška může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

Jak Fond Kaufland pro organizace funguje?

Fond Kaufland je otevřen pro všechny žadatele z řad neziskových a příspěvkových organizací po celý rok. Žádosti budou přijímány celoročně a budou posuzovány odbornou hodnotící komisí ve třech kolech za daný rok. Žadatel může předložit maximálně dvě žádosti v průběhu jednoho roku s požadovanou částkou do 100 000 Kč na jednu žádost.

Na žádosti z Fondu Kaufland se vztahuje pravidlo pro čerpání nadačního příspěvku skrze přímé a nepřímé náklady (pravidlo 80/20), zachovává také kontinuitu způsobilých a nezpůsobilých výdajů. V rámci žádosti z Fondu Kaufland je možné žádat na stejný účel projektu, který vám byl schválen v Hlavním grantovém řízení pro organizace na daný rok, není však možné žádat duplicitně na stejné náklady v rozpočtu projektu.

Své projekty můžete podávat v těchto dlouhodobých grantových programech:

 1. Mobilita a sebeobsluha;
 2. Volnočasové aktivity a seberealizace;
 3. Vzdělávání a přístup k informacím;
 4. Zaměstnávání a finanční nezávislost;
 5. Asistivní technologie a kompenzační pomůcky.

Bližší popis jednotlivých grantových programů je uveden v Pravidlech a podmínkách Hlavního grantového řízení pro organizace zde.

Proč se přihlásit? Jaké výhody vám Fond Kaufland přináší?

Víme, že čas hraje rozhodující roli, Fond Kaufland je proto:

 • flexibilní právě ve smyslu času – žádosti můžete podávat neomezeně v průběhu celého roku, zasedání naší hodnotící komise proběhne ve třech kolech za rok.

Ve Fondu Kaufland můžete podat svůj projekt ve zjednodušeném administrativním procesu:

 • žádosti podáte v jednodušší projektové žádosti s požadovanou částkou do 100 000 Kč, u nás pak projdou zrychleným hodnotícím procesem;
 • nebudete podávat průběžné hodnotící zprávy, ale odevzdáte nám závěrečnou hodnotící zprávu s vyúčtováním.

Co mít na paměti?

 • příjem žádostí do Fondu Kaufland je otevřen celoročně, žádosti budou hodnoceny třikrát ročně;
 • do Fondu Kaufland můžete předložit maximálně dvě žádosti za rok;
 • podat žádost je možné v maximální požadované výši 100 000 Kč a pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty;
 • papír máme moc rádi, ale protože vám chceme podání žádostí co nejvíce zjednodušit, nebudou tištěné či jinak vyplněné žádosti do grantového řízení z Fondu Kaufland zařazeny;
 • dodržení celé struktury a všech náležitostí je podmínkou pro její přijetí do grantového řízení z Fondu Kaufland.

Celé znění Vyhlášení grantového řízení Fondu Kaufland pro organizace najdete zde.

Žádosti do grantového řízení Fondu Kaufland pro organizace můžete podávat zde.